Matematika, 5 sinf, Haydarov B.Q., 2015


Matematika, 5 sinf, Haydarov B.Q., 2015.

Учебник по математике для 5 класса на узбекском языке.

  Siz bu o‘quv yilida ham matematika bilan tanishishda davom etasiz. Matematika ming yillar muqaddam inson ehtiyojlarining mahsuli sifatida vujudga kelgan. Uning rivojiga buyuk ajdodlarimiz – sharqning mashhur allomalari, buyuk matematik olimlari ulkan hissa qo‘shishgan. Hozirda hech bir kishi matematikani bilmasdan turib, o‘z turmushini bekamu-ko‘st tasavvur qila olmaydi. Matematika sizga shunchaki hisob-kitob ishlarini o‘rgatib qolmasdan, eng asosiysi – sizni mantiqiy fikrlashga, mushohada yuritishga, hayotiy muammolarning eng maqbul yechimini topishga yordam beradi, aqlingizni peshlaydi.
Qo‘lingizdagi mazkur darslik ezgu maqsadlaringizni amalga oshishida sizga hamrohlik qiladi, beminnat yordamchi bo‘ladi. Uning sahifalaridan nafaqat matematikaga oid ma’lumotlar bilan, balki texnika, fan tarixi, atrof-olam va kundalik turmushga oid qiziqarli va foydali ma’lumotlar bilan ham tanishasiz. Bu ma’lumotlar turli-tuman masala va misollar ko‘rinishida e’tiboringizga havola qilinmoqda.

Matematika, 5 sinf, Haydarov B.Q., 2015


Ko‘p xonali sonlar, ularning o‘qilishi va yozilishi.
Natural son yozuvi bitta belgidan (raqamdan) iborat bo‘lsa, bu son – bir xonali, ikkita belgidan (raqamdan) iborat bo‘lsa, ikki xonali son deb ataladi. Shunga o‘xshash, natural sonlar yozuvidagi belgilar (raqamlar) soniga qarab, uch xonali, to‘rt xonali, besh xonali va hokazo ko‘p xonali sonlar haqida gapirish mumkin.

Masalan, 1, 3, 6, 9 – bir xonali, 19, 22, 87 – ikki xonali, 307, 976 – uch xonali, 6717, 4500 – to‘rt xonali, 20 456, 56 001 – besh xonali sonlardir. Ikki va undan ortiq xonali sonlar – ko‘p xonali sonlar deb ataladi.

Ko‘p xonali sonlarni o‘qish uchun ular o‘ng tomondan boshlab uchta raqamdan iborat guruhlarga ajratiladi (eng oxirgi guruh bitta yoki ikkita raqamdan iborat bo‘lishi ham mumkin). Bu guruhlar sinflar deb ataladi.

MUNDARIJA.
I bob. Natural sonlar va shkalalar.
1. Natural son tushunchasi. Natural sonlarning yozilishi va o‘qilishi.
2. Kesma. Kesmaning uzunligi. Uchburchak.
3. Tekislik, to‘g‘ri chiziq va nur.
4. Shkalalar va koordinatalar. Sonlar nuri.
5. Natural sonlarni taqqoslash. Katta va kichik.
6. I bobni takrorlashga doir masalalar.
II bob. Natural sonlarni qo‘shish va ayirish.
7. Natural sonlarni qo‘shish va uning xossalari.
8. Natural sonlarni ayirish va uning xossalari.
9. Sonli va harfli ifodalar.
10. Qo‘shish va ayirish xossalarining harfiy ifodasi.
11. Tenglamalar.
12. II bobni takrorlashga doir masalalar.
III bob. Natural sonlarni ko‘paytirish va bo‘lish.
13. Natural sonlarni ko‘paytirish va uning xossalari.
14. Natural sonlarni bo‘lish.
15. Qoldiqli bo‘lish.
16. Ifodalarni soddalashtirish.
17. Natural sonlar ustida to‘rt amalga doir masalalar yechish.
Amallarni bajarish tartibi.
18. Sonning darajasi. Sonning kvadrati va kubi.
19. III bobni takrorlashga doir masalalar.
IV bob. Yuz va hajmlar.
20. Formulalar.
21. Yuz. To‘g‘ri to‘rtburchak va kvadrat yuzi formulalari.
22. Yuz o‘lchov birliklari.
23. To‘g‘ri burchakli parallelepiped va kub.
24. Hajm. Hajm o‘lchov birliklari.
To‘g‘ri burchakli parallelepiped va kub hajmi formulalari.
25. IV bobni takrorlashga doir masalalar.
V bob. Oddiy kasrlar.
26. Aylana va doira.
27. Ulushlar. Oddiy kasrlar haqida tushuncha.
28. Kasrlarni taqqoslash.
29. To‘g‘ri va noto‘g‘ri kasrlar.
30. Bir xil maxrajli kasrlarni qo‘shish va ayirish.
31. Bo‘lish va kasrlar.
32. Aralash sonlar.
33. Aralash sonlarni qo‘shish va ayirish.
34. V bobni takrorlashga doir masalalar.
VI bob. O‘nli kasrlar.
35. O‘nli kasrlarning yozilishi va o‘qilishi.
36. O‘nli kasrlarni taqqoslash.
37. O‘nli kasrlarni qo‘shish va ayirish.
38. Sonning taqribiy qiymati. Sonlarni yaxlitlash.
39. VI bobni takrorlashga doir masalalar.
VII bob. O‘nli kasrlarni ko‘paytirish va bo‘lish.
40. O‘nli kasrni natural songa ko‘paytirish.
41. O‘nli kasrni natural songa bo‘lish.
42. O‘nli kasrlarni ko‘paytirish.
43. O‘nli kasrni o‘nli kasrga bo‘lish.
44. O‘rta arifmetik.
45. VII bobni takrorlashga doir masalalar.
VIII bob. Foizlar.
46. Foiz haqida tushuncha.
47. Foizlarga doir masalalar.
48. Burchak. To‘g‘ri va yoyiq burchaklar.
49. Burchaklarni o‘lchash. Transportir.
50. Doiraviy diagrammalar va ularni qurish.
51. VIII bobni takrorlashga doir masalalar.
IX bob. Takrorlash.
52. V sinfda o‘tilganlarni takrorlashga doir masalalar.
Javoblar.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Matematika, 5 sinf, Haydarov B.Q., 2015 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-06-17 07:45:47