Matematika, 5 sinf, Haydarov B.Q., 2015


Matematika, 5 sinf, Haydarov B.Q., 2015.

Учебник по математике для 5 класса на узбекском языке.

   Siz bul woqi’w ji’li’nda da matematika menen tani’si’wdi’ dawam yetesiz. Matematika mi’n’ ji’llar dawami’nda insan talaplari’ni’n’ wo’nimi si’pati’nda payda bolg’an. Woni’n’ rawajlani’wi’na ulli’ babami’z – shi’g’i’sti’n’ belgili dani’shpanlari’, ulli’ matematik ali’mlari’ u’lken u’les qosqan. Bu’gingi ku’nde hesh bir adam matematikani’ bilmey turi’p, wo’z turmi’si’n toli’q ko’z aldi’na keltire almaydi’. Matematika sizge tek yesap-sanaq islerin u’yretip qoymastan, yen’ tiykarg’i’si’ – sizdi logikali’q pikirlewge, turmi’sli’q mashqalalardi’n’ yen’ unamli’ sheshimin tabi’wg’a ja’rdem beredi.
Qoli’n’i’zdag’i’ bul sabaqli’q iygilikli maqsetlerin’izdi a’melge asi’wi’nda sizge g’amxorli’q yetedi, biyminnet ja’rdemshi boladi’ ha’m woni’n’ betlerinen tek matematikag’a tiyisli mag’li’wmatlar menen yemes, al texnika pa’n tariyxi’, do’gerek-a’tirap ha’m ku’ndelikli turmi’sqa tiyisli qi’zi’qli’ ha’m paydali’ mag’li’wmatlar menen de tani’sasi’z. Bul mag’li’wmatlar ha’r tu’rli ma’sele ha’m mi’sallar ko’rinisinde itibari’n’i’zg’a usi’ni’lmaqta.

Matematika, 5 sinf, Haydarov B.Q., 2015


Ko’p qanali’ sanlar, wolardi’n’ woqi’li’wi’ ha’m jazi’li’wi’.
Natural sanni’n’ jazi’li’wi’ bir belgiden (cifrdan) ibarat bolsa, bul san – bir qanali’, yeki belgiden (cifrdan) ibarat bolsa, yeki qanali’ san dep ataladi’. Usi’g’an uqsas, natural sanlar jazi’wi’ndag’i’ belgiler (cifrlardi’n’) sani’na qarap, u’sh qanali’, to’rt qanali’, bes qanali’ h.t.b. qanali’ sanlar haqqi’nda ayti’w mu’mkin.
Ma’selen, 1, 3, 6, 9 – bir qanali’, 19, 22, 87 – yeki qanali’, 307, 976 – u’sh qanali’, 6717, 4500 – to’rt qanali’, 20 456, 56 001 – bes qanali’ sanlar.

Yeki ha’m wonnan ko’p qanali’ sanlar – ko’p qanali’ sanlar dep ataladi’.
Ko’p qanali’ sanlardi’ woqi’w ushi’n wolar won’ ta’repten baslap u’sh cifrdan ibarat toparlarg’a aji’rati’ladi’ (yen’ aqi’rg’i’ topar bir yamasa yeki cifrdan ibarat boli’wi’ da mu’mkin). Bul toparlar klasslar dep ataladi’.

MAZMUNI.
I bap. Natural sanlar ha’m shkalalar.
1. Natural san tu’sinigi. Natural sanlardi’n’ jazi’li’wi’ ha’m woqi’li’wi’.
2. Kesindi. Kesindinin’ uzi’nli’g’i’. U’shmu’yeshlik.
3. Tegislik, tuwri’ si’zi’q ha’m nur.
4. Shkalalar ha’m koordinatalar. San nuri’.
5. Natural sanlardi’ sali’sti’ri’w. U’lken ha’m kishi.
6. I bapti’ ta’kirarlawg’a tiyisli ma’seleler.
II bap. Natural sanlardi’ qosi’w ha’m ali’w.
7. Natural sanlardi’ qo’siw ha’m wolardin’ qa’siyetleri.
8. Natural sanlardi’ ali’w ha’m woni’n’ qa’siyetleri.
9. Sanli’ ha’m ha’ripli an’latpalar.
10. Qosi’w ha’m ali’wdi’n’ qa’siyetlerinin’ ha’ripli an’latpasi’.
11. Ten’lemeler.
12. II bapti’ ta’kirarlawg’a tiyisli ma’seleler.
III bap. Natural sanlardi’ ko’beytiw ha’m bo’liw.
13. Natural sanlardi’ ko’beytiw ha’m woni’n’ qa’siyetleri.
14. Natural sanlardi’ bo’liw.
15. Qaldi’qli’ bo’liw.
16. An’latpalardi’ a’piwayi’lasti’ri’w.
17. Natural sanlar u’stinde to’rt a’melge tiyisli ma’seleler sheshiw. A’mellerdi wori’nlaw ta’rtibi.
18. Sanni’n’ da’rejesi. Sanni’n’ kva’drati’ ha’m kubi’.
19. III bapti’ ta’kirarlawg’a tiyisli ma’seleler.
IV bap. Maydan ha’m ko’lemler 20. Formulalar.
21. Maydan. Tuwri’mu’yeshlik ha’m kva’drat maydani’ni’n’ formulalari’.
22. Maydan wo’lshem birlikleri.
23. Tuwri’mu’yeshli parallelepiped ha’m kub.
24. Ko’lem. Ko’lemnin’ wo’lshem birlikleri. Tuwri’ mu’yeshli paralelepipedtin’ ko’lemi.
25. IV bapti’ ta’kirarlawg’a tiyisli ma’seleler.
V bap. A’piwayi’ bo’lshekler 26. Shen’ber ha’m do’n’gelek.
27. U’lesler. A’piwayi’ bo’lshekler haqqi’nda tu’sinik.
28. Bo’lsheklerdi sali’sti’ri’w.
29. Duri’s ha’m naduri’s bo’lshekler.
30. Bo’limleri birdey bolg’an bo’lsheklerdi qosi’w ha’m ali’w.
31. Bo’liw ha’m bo’lshekler.
32. Aralas sanlar.
33. Aralas sanlardi’ qosi’w ha’m ali’w.
34. V bapti’ ta’kirarlawg’a tiyisli ma’seleler.
VI bap. Wonli’q bo’lshekler.
35. Wonli’q bo’lsheklerdin’ jazi’li’wi’ ha’m woqi’li’wi’.
36. Wonli’q bo’lsheklerdi sali’sti’ri’w.
37. Wonli’q bo’lsheklerdi qosi’w ha’m ali’w.
38. Sanni’n’ juwi’q ma’nisi. Sanlardi’ do’n’geleklew.
39. VI bapti’ ta’kirarlawg’a tiyisli ma’seleler.
VII bap. Wonli’q bo’lsheklerdi ko’beytiw ha’m bo’liw.
40. Wonli’q bo’lsheklerdi natural sang’a ko’beytiw.
41. Wonli’q bo’lsheklerdi natural sang’a bo’liw.
42. Wonli’q bo’lsheklerdi ko’beytiw.
43. Wonli’q bo’lshekke bo’liw.
44. Arifmetikali’q wortasha.
45. VII bapti’ ta’kirarlawg’a tiyisli ma’seleler.
VIII bap. Procentler.
46. Procent haqqi’nda tu’sinik.
47. Procentlerge tiyisli ma’seleler sheshiw.
48. Mu’yesh. Tuwri’ ha’m jayi’q mu’yesh.
49. Mu’yeshlerdi wo’lshew. Transportir.
50. Do’n’gelek diagrammalar ha’m wolardi’ jasaw.
51. VIII bapti’ ta’kirarlawg’a tiyisli ma’seleler.
IX bap. Ta’kirarlaw 52.V klasta wo’tilgenlerdi ta’kirarlawg’a tiyisli ma’seleler.
Juwaplar.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Matematika, 5 sinf, Haydarov B.Q., 2015 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-06-17 15:57:30