Algebra, 7 sinf, Alimov Sh.A., Xalmuxamedov A.R., Mirzaxmedov M.A., 2017

Algebra, 7 sinf, Alimov Sh.A., Xalmuxamedov A.R., Mirzaxmedov M.A., 2017.

Учебник по алгебре для 7 класса на узбекском языке.

   Ona yurtimiz mustaqil O‘zbekiston jahon ilm-u faniga, madaniyatiga yuzlab buyuk olimlarni, shoirlarni, davlat arboblarini, musavvirlarni yetishtirib bergan. Bilingki, siz ularning ezgu ishlari davomchisisiz!
Yoshlik bilim olish davridir.
Allomalar aytadi: „Yoshlikda olingan bilim toshga bitilgan yozuv kabi o‘chmasdir“. Algebrani, umuman, matematikani o‘rganish qunt va izchillikni, ko‘plab masala va misollarni tushunib, idrok qilib yechishni talab etadi. Meni yaxshi o‘rganib olsangiz, sizga umrbod do‘st bo‘lib qolaman!
Xulq-u odobingiz barkamol, ilmingiz ziyoda bo‘lishini istab.

Algebra, 7 sinf, Alimov Sh.A., Xalmuxamedov A.R., Mirzaxmedov M.A., 2017


Примеры.
Bir avtomobil 100 km masofaga 8 l, ikkinchi avtomobil esa shuncha masofaga 10 l benzin sarflaydi. Agar har bir avtomobil bakida 32 l dan benzin bo‘lsa, bu yonilg‘i ular uchun necha kilometr yo‘lga yetadi?

Tadbirkor 1- va 2- nav mollarni sotib, jami 54 000 so‘m foyda qildi. 1- nav molning narxi 120 000 so‘m edi, tadbirkor uni 15 % foydasiga sotdi. 2- nav moldan 20 % foyda ko‘rdi. 2- nav molning narxi necha so‘m? Ikkala nav molni sotib, tadbirkor necha foiz foyda ko‘rgan?

Karim ota 90 yoshda. Uning nabiralarining o‘rtacha yoshi 20 da. Nabiralar yoshlariga Karim ota yoshini ham qo‘shib, o‘rta arifmetik qiymat hisoblangan edi, u 22 ga teng chiqdi. Karim otaning nechta nabirasi bor?

MUNDARIJA.
5—6-sinflarda o‘rganilgan mavzularni takrorlash.
I bob. ALGEBRAIK IFODALAR.
1-§. Sonli ifodalar.
2-§. Algebraik ifodalar.
3-§. Algebraik tengliklar, formulalar.
4-§. Arifmetik amallarning xossalari.
5-§. Qavslarni ochish qoidalari.
I bobga doir mashqlar.
I bobga doir sinov mashqlari — testlar.
Tarixiy ma’lumotlar.
II bob. BIR NOMA’LUMLI BIRINCHI DARAJALI TENGLAMALAR.
6-§. Tenglama va uning yechimlari.
7-§. Bir noma’lumli birinchi darajali tenglamalarni yechish.
8-§. Masalalarni tenglamalar yordamida yechish.
II bobga doir mashqlar.
II bobga doir sinov mashqlari — testlar.
Tarixiy ma’lumotlar.
III bob. BIRHADLAR VA KO‘PHADLAR.
9-§. Natural ko‘rsatkichli daraja.
10-§. Natural ko‘rsatkichli darajaning xossalari.
11-§. Birhad va uning standart shakli.
12-§. Birhadlarni ko‘paytirish.
13-§. Ko‘phadlar.
14-§. O‘xshash hadlarni ixchamlash.
15-§. Ko‘phadlarni qo‘shish va ayirish.
16-§. Ko‘phadni birhadga ko‘paytirish.
17-§. Ko‘phadni ko‘phadga ko‘paytirish.
18-§. Birhad va ko‘phadni birhadga bo‘lish.
III bobga doir mashqlar.
III bobga doir sinov mashqlari — testlar.
Tarixiy ma’lumotlar.
IV bob. KO‘PHADNI KO‘PAYTUVCHILARGA AJRATISH.
19-§. Umumiy ko‘paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarish.
20-§. Guruhlash usuli.
21-§. Yig‘indining kvadrati. Ayirmaning kvadrati.
22-§. Kvadratlar ayirmasi formulasi.
23-§. Ko‘phadni ko‘paytuvchilarga ajratishning bir necha usullarini qo‘llash.
IV bobga doir mashqlar.
IV bobga doir sinov mashqlari — testlar.
Tarixiy ma’lumotlar.
V bob. ALGEBRAIK KASRLAR.
24-§. Algebraik kasr. Kasrlarni qisqartirish.
25-§. Kasrlarni umumiy maxrajga keltirish.
26-§. Algebraik kasrlarni qo‘shish va ayirish.
27-§. Algebraik kasrlarni ko‘paytirish va bo‘lish.
28-§. Algebraik kasrlar ustida birgalikda bajariladigan amallar.
V bobga doir mashqlar.
V bobga doir sinov mashqlari — testlar.
Tarixiy ma’lumotlar.
VI bob. KOMBINATORIKA ELEMENTLARI.
29-§. Kombinatorikaning asosiy qoidasi.
30-§. O‘rin almashtirish. Guruhlash.
VI bobga doir mashqlar.
VI bobga doir sinov mashqlari — testlar.
7- sinf algebra kursini takrorlash uchun mashqlar.
Mashqlarga javoblar.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Algebra, 7 sinf, Alimov Sh.A., Xalmuxamedov A.R., Mirzaxmedov M.A., 2017 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-04-16 23:12:25