Geometriya, 9 sinf, Xaydarov B.Q., Sariqov E.S., Qo‘chqorov A.Sh., 2019


Geometriya, 9 sinf, Xaydarov B.Q., Sariqov E.S., Qo‘chqorov A.Sh., 2019.

Учебник по геометрии для 9 класса на узбекском языке.
 
   9-sinfda geometriyaning planimetriya qismini – yassi geometrik shakllarning xossalarini o‘rganish davom ettiri ladi. Unda siz geometrik almashtirishlar, shakllarning o‘xshashligi, uchburchakning tomonlari va burchaklari orasidagi munosabatlar, aylana uzunligi va doira yuzi, uchburchak va aylanadagi metrik munosabatlar bilan tanishasiz.
Mazkur darslikning mazmuni qat'iy aksiomatik tizim asosiga qurilgan. Unda nazariy materiallar imkon boricha sodda va ravon tilda bayon etilgan. Barcha mavzu va tushunchalar turli-tuman hayotiy misollar orqali ochib berilgan. Har bir mavzudan so‘ng berilgan savollar, isbotlash, hisoblash, yasashga doir masala va misollar o‘quvchini ijodiy fikrlashga undaydi, unga o‘zlashtirilgan bilimlarni chuqurlashtirishga va mustahkamlab borishga yordam beradi. Darslik o‘zining o‘zgacha dizayni va dars materialining ko‘rgazmali qilib taqdim etilishi bilan ham ajralib turadi. Unda keltirilgan rasm va chizmalar dars materialini yaxshiroq o‘zlashtirishga xizmat qiladi.

Geometriya, 9 sinf, Xaydarov B.Q., Sariqov E.S., Qo‘chqorov A.Sh., 2019


Примеры.
Ikki kapitan Jek va Huk Jumavoy orolidan o‘z kemalarida safarga chiqishdi (20-rasm). Birinchisi 15 km/h tezlik bilan shimolga, ikkinchisi esa 19 km/h tezlik bilan g‘arbga tomon suzib ketishdi. 2 soatdan keyin ular orasidagi masofa qancha bo‘ladi?

A nuqtadan ota 16 km/h tezlik bilan sharqqa, o‘g‘il esa 20 km/h tezlik bilan velosipedda janubga qarab harakatlanmoqda (19-rasm). 4 soatdan keyin ular orasidagi masofa qancha bo‘ladi?

Amaliy topshiriq. 10-rasmda keltirilgan shakllarni katakli daftaringizga chizib oling. Ularning yuzini topish uchun qanday usullarini taklif qilasiz? Daftaringiz kataklaridan foydalangan holda ularning yuzini
taxminan qanday aniqlash mumkin?

MUNDARIJA.
Takrorlash.
1. Uchburchaklar va to‘rtburchaklar.
2. Pifagor teoremasi va uning tatbiqlari.
3. Geometrik shakllarning perimetri va yuzini hisoblashga doir masalalar.
4. 3D-geometriya - fazoviy jismlarda planimetriya masalalari.
5. Loyiha ishini bajarish bo‘yicha ko‘rsatmalar.
I bob. Geometrik almashtirishlar va o‘xshashlik.
6. Ko‘pburchaklarning o‘xshashligi.
7. O‘xshash uchburchaklar va ularning xossalari.
8. Uchburchaklar o‘xshashligining birinchi alomati.
9. Uchburchaklar o‘xshashligining ikkinchi alomati.
10. Uchburchaklar o‘xshashligining uchinchi alomati.
11. To‘g‘ri burchakli uchburchaklarning o‘xshashlik alomatlari.
12. O‘xshashlik alomatlarining isbotlashga doir masalalarga tatbiqlari.
13. Amaliy mashq va tatbiq.
14. Bilimingizni sinab ko‘ring.
15. Tekislikda geometrik almashtirishlar. Harakat va parallel ko‘chirish.
16. O‘qqa nisbatan simmetriya.
17. Markaziy simmetriya va burish.
18. Geometrik shakllarning o‘xshashligi.
19. O‘xshash ko‘pburchaklarning xossalari.
20. Gomotetiya va o‘xshashlik.
21. O‘xshash ko‘pburchaklarni yasash.
22. Amaliy mashq va tatbiq.
23. Masalalar yechish.
24. Bilimingizni sinab ko‘ring.
II bob. Uchburchak tomonlari va burchaklari orasidagi munosabatlar.
25. 0° dan 180° gacha bo‘lgan burchakning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi.
26. Masalalar yechish.
27. Uchburchak yuzini burchak sinusi yordamida hisoblash.
28. Sinuslar teoremasi.
29. Kosinuslar teoremasi.
30. Sinuslar va kosinuslar teoremalarining ba'zi tatbiqlari.
31. Ikki vektor orasidagi burchak va ularning skalar ko‘paytmasi.
32. Uchburchaklarni yechish.
33. Masalalar yechish.
34. Amaliy mashq va tatbiq.
35. Bilimingizni sinab ko‘ring.
III bob. Aylana uzunligi va doira yuzi.
36. Aylanaga ichki chizilgan ko‘pburchak.
37. Aylanaga tashqi chizilgan ko‘pburchak.
38. Muntazam ko‘pburchaklar.
39. Muntazam ko‘pburchakka ichki va tashqi chizilgan aylanalar.
40. Muntazam ko‘pburchakning tomoni bilan tashqi va ichki chizilgan aylanalar radiuslari orasidagi bog‘lanish.
41. Bilimingizni sinab ko‘ring.
42. Aylana uzunligi.
43. Aylana yoyi uzunligi. Burchakning radian o‘lchovi.
44. Doira yuzi.
45. Doira bo‘laklari yuzi.
46. Amaliy mashq va tatbiq.
47. Bilimingizni sinab ko‘ring.
IV bob. Uchburchak va aylanadagi metrik munosabatlar.
48. Kesmalar proyeksiyasi va proporsionallik.
49. Proporsional kesmalarning xossalari.
50. To‘g‘ri burchakli uchburchakdagi proporsional kesmalar.
51. Berilgan ikkita kesmaga o‘rta proporsional kesmani yasash.
52. Aylanadagi proporsional kesmalar.
53. Amaliy mashq va tatbiq.
54. Bilimingizni sinab ko‘ring.
55. Yakuniy nazorat ishi.
Planimetriyaga oid asosiy tushuncha va ma’lumotlar.
Javoblar va ko‘rsatmalarБесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Geometriya, 9 sinf, Xaydarov B.Q., Sariqov E.S., Qo‘chqorov A.Sh., 2019 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-06-20 12:32:40