Matematika, 5 sinf, 1 qism, Xaydarov B.Q., 2020

Matematika, 5 sinf, 1 qism, Xaydarov B.Q., 2020.

Учебник по математике для 5 класса на узбекском языке.

Siz bu o'quv yilida ham matematika bilan tanishishda davom etasiz. Matematika ming yillar muqaddam inson ehtiyojlarining mahsuli sifatida vujudga kelgan. Uning rivojiga buyuk ajdodlarimiz - sharqning mashhur allomalari, buyuk matematik olimlari ulkan hissa qo'shishgan. Hozirda hech bir kishi matematikani bilmasdan turib, o'z turmushini bekamu-ko'st tasavvur qila olmaydi. Matematika sizga shunchaki hisob-kitob ishlarini o'rgatib qolmasdan, eng asosiysi - sizni mantiqiy fikrlashga, mushohada yuritishga, hayotiy muammolarning eng maqbul yechimini topishga yordam beradi, aqlingizni peshlaydi.
Qo'lingizdagi mazkur darslik ezgu maqsadlaringizni amalga oshishida sizga hamrohlik qiladi, beminnat yordamchi bo'ladi. Uning sahifalaridan nafaqat matematikaga oid ma'lumotlar bilan, balki texnika, fan tarixi, atrof-olam va kundalik turmushga oid qiziqarli va foydali ma'lumotlar bilan ham tanishasiz. Bu ma'lumotlar turli-tuman masala va misollar ko'rinishida e'tiboringizga havola qilinmoqda.

Matematika, 5 sinf, 1 qism, Xaydarov B.Q., 2020


SODDA GEOMETROK SHAKLLAR.
Tekislik bo'lagini sinf doskasining yoki ko‘ldagi suvning sirti sifatida tasavvur qilish mumkin (1-2-rasm). Tekislik esa cheksizdir.

Nuqta - eng sodda geometrik shakldir va uzunlikka ega emas. 3-rasmda tekislik bo lagi va unda yotgan A va B nuqtalar tasvirlangan.

Tekislikda yotgan ixtiyoriy ikki A va B nuqtalardan faqat bitta to‘g‘ri chiziq o‘tkazish mumkin. Bu to‘g‘ri chiziq ikki tomonga cheksiz davom etgan bo‘lib, «AB to‘g‘ri chiziq» yoki «a to‘g‘ri chiziq» tarzda ifodalanadi. Agar ikki to‘g‘ri chiziq umumiy nuqtaga ega bo‘lsa, ular bu nuqtada kesishadi deyiladi. 4-rasmda O nuqta a va c to‘g‘ri chiziqlarning kesishish nuqtasi.
Kesishmaydigan to‘g‘ri chiziqlar parallel to‘g‘ri chiziqlar deb ataladi.
4-rasmdagi a va b to‘g‘ri chiziqlar o‘zaro parallel bo ladi.

MUNDARIJA.
I bob. Natural sonlarni qo‘shish va ayirish.
1. Natural sonlar va nol.
2. Sodda geometrik shakllar.
3. Shkalalar va sonlar nuri.
4. Natural sonlarni taqqoslash.
5. Natural sonlarni yaxlitlash.
6. Natural sonlarni qo‘shish.
7. Natural sonlarni ayirish.
8. Sonli va harfli ifodalar.
9. Matematik masala va tenglamalar.
10. I bobni takrorlashga doir masalalar.
II bob. Natural sonlarni ko‘paytirish va bo‘lish.
11. Natural sonlarni ko‘paytirish.
12. Natural sonlarni bo‘lish.
13. Qoldiqli bo‘lish.
14. Qulay va tezkor hisoblash usullari.
15. Ifodalarni soddalashtirish.
16. O‘tilganlarni takrorlashga doir masalalar.
17. Murakkabroq masalalarni yechish.
18. To‘rt amalga doir hisoblash algoritmlari.
19. Sonning kvadrati, kubi va darajasi.
20. Ma’lumotlar bilan ishlash.
21. Loyiha ishi namunasi.
22. II bobni takrorlashga doir masalalar.
III bob. Matnli masalalarni yechish.
23. Matnli masalalar.
24. Qismlarga doir masalalar.
25. Geometrik mazmundagi matnli masalalar.
26. Harakatga doir masalalar.
27. Ikki jism harakatiga doir masalalar.
28. Iqtisodiy mazmundagi matnli masalalar.
29. Bajarilgan ishga doir masalalar.
30. III bobni takrorlashga doir masalalar.
IV bob. Geometrik shakllar.
31. Burchaklar.
32. Parallel va perpendikulyar to'g'ri chiziqlar.
33. Siniq chiziq va uning uzunligi.
34. Ko'pburchak perimetri.
35. O'tilganlarni takrorlashga doir masalalar.
36. To'g'ri to'rtburchakning yuzi.
Javoblar.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Matematika, 5 sinf, 1 qism, Xaydarov B.Q., 2020 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2023-12-03 23:12:02