Algebra, 9 sinf, Alimov Sh.A., Xalmuxamedov A.R., Mirzaxmedov M.A., 2014


Algebra, 9 sinf, Alimov Sh.A., Xalmuxamedov A.R., Mirzaxmedov M.A., 2014.

Учебник по алгебре для 9 класса на узбекском языке.

   Siz 7–8-sinflarda algebraik ifodalar, birhad va ko‘phadlar, ko‘phadni ko‘paytuvchilarga ajratish, algebraik kasrlar, tengsizliklar, chiziqli funksiya va uning grafigi, ikki noma’lumli ikkita chiziqli tenglama sistemasi, kvadrat ildizlar, kvadrat tenglamalar taqribiy hisoblashlarga doir misol va masalalarni yechgansiz. 7–8-sinflarda matematikadan olgan bilimlaringizni yodga solish maqsadida Sizga bir qator mashqlar taklif etamiz.

Algebra, 9 sinf, Alimov Sh.A., Xalmuxamedov A.R., Mirzaxmedov M.A., 2014


Примеры.
Uy devorlariga yondashgan to‘g‘ri to‘rtburchak shaklidagi maydonni uch tomonidan 12 m li panjara bilan o‘rab olish talab etiladi. Maydonning o‘lchamlari qanday bo‘lganda uning yuzi eng katta bo‘ladi?

Uchburchakda asosi bilan shu asosga tushirilgan balandlikning yig‘indisi 14 sm ga teng. Shunday uchburchak 25 sm2 ga teng yuzga ega bo‘lishi mumkinmi?

To‘g‘ri to‘rtburchak uning tomonlaridan biriga parallel bo‘lgan ikkita kesma bilan uch bo‘lakka bo‘lingan. To‘g‘ri to‘rtburchak perimetri bilan shu kesmalar uzunliklarining yig‘indisi 1600 m ga teng. Agar to‘g‘ri to‘rtburchakning yuzi eng katta bo‘lsa, uning tomonlarini toping.

MUNDARIJA.
7–8- sinflarda o‘rganilgan mavzularni takrorlash.
I bob. KVADRAT FUNKSIYA.
1-§. Kvadrat funksiyaning ta’rifi.
2-§. y = x2 funksiya.
3-§. y = ax2 funksiya.
4-§. y = ax2 + bx + c funksiya.
5-§. Kvadrat funksiyaning grafigini yasash.
I bobga doir mashqlar.
I bobga doir sinov (test) mashqlari.
II bob. KVADRAT TENGSIZLIKLAR.
6-§. Kvadrat tengsizlik va uning yechimi.
7-§. Kvadrat tengsizlikni kvadrat funksiya grafigi yordamida yechish.
8-§. Intervallar usuli.
II bobga doir mashqlar.
II bobga doir sinov (test) mashqlari.
III bob. RATSIONAL KO‘RSATKICHLI DARAJA.
9-§. Butun ko‘rsatkichli daraja.
10-§. Natural ko‘rsatkichli darajaning arifmetik ildizi.
11-§. Arifmetik ildizning xossalari.
12-§. Ratsional ko‘rsatkichli daraja.
13-§. Sonli tengsizliklarni darajaga ko‘tarish.
III bobga doir mashqlar.
III bobga doir sinov (test) mashqlari.
Tarixiy ma’lumotlar.
IV bob. DARAJALI FUNKSIYA.
14-§. Funksiyaning aniqlanish sohasi.
15-§. Funksiyaning o‘sishi va kamayishi.
16-§. Funksiyaning juftligi va toqligi.
17-§. y = k/x funksiya.
18-§. Daraja qatnashgan tengsizlik va tenglamalar.
IV bobga doir mashqlar.
IV bobga doir sinov (test) mashqlari.
Tarixiy ma’lumotlar.
V bob. TRIGONOMETRIYA ELEMENTLARI.
19-§. Burchakning radian o‘lchovi.
20-§. Nuqtani koordinatalar boshi atrofida burish.
21-§. Burchakning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi ta’riflari.
22-§. Sinus, kosinus va tangensning ishoralari.
23-§. Ayni bir burchakning sinusi, kosinusi va tangensi orasidagi munosabatlar.
24-§. Trigonometrik ayniyatlar.
25-§. a va –a burchaklarning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi.
26-§. Qo‘shish formulalari.
27-§. Ikkilangan burchakning sinusi va kosinusi.
28-§. Keltirish formulalari.
29-§. Sinuslar yig‘indisi va ayirmasi. Kosinuslar yig‘indisi va ayirmasi.
V bobga doir mashqlar.
V bobga doir sinov (test) mashqlari.
Tarixiy masalalar.
Tarixiy ma’lumotlar.
VI bob. PROGRESSIYALAR.
30-§. Arifmetik progressiya.
31-§. Arifmetik progressiya dastlabki n ta hadining yig‘indisi.
32-§. Geometrik progressiya.
33-§. Geometrik progressiya dastlabki n ta hadining yig‘indisi.
34-§. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya.
VI bobga doir mashqlar.
VI bobga doir sinov (test) mashqlari.
Tarixiy masalalar.
Tarixiy ma’lumotlar.
IX sinf «Algebra» kursini takrorlash uchun mashqlar.
VII–IX sinflar «Algebra» kursini takrorlash uchun mashqlar.
VII–VIII sinflar «Algebra» kursi bo‘yicha qisqacha nazariy ma’lumotlar.
Javoblar.
Tushunchalar ko‘rsatkichi.
Ismlar ko‘rsatkichi.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Algebra, 9 sinf, Alimov Sh.A., Xalmuxamedov A.R., Mirzaxmedov M.A., 2014 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-06-15 07:48:48