Algebra, 7 synp, Alimow Ş.A., Halmuhamedov O.R., Mirzaahmedow M.A., 2017


Algebra, 7 synp, Alimow Ş.A., Halmuhamedov O.R., Mirzaahmedow M.A., 2017.

Учебник по алгебре для 7 класса на туркменском языке.

   Eziz okuwçy! Siz 5-nji — 6-njy synplarda natural sanlar, ady we onluk droblar, rasional sanlaryň üstünde dört amala degişli mysal we meseleleri çözüpdiňiz. 5-nji — 6-njy synplarda matematikadan alan bilimleriňizi ýada salmak maksadynda Size birnäçe gönükmeleri hödürleýäriz.

Algebra, 7 synp, Alimow Ş.A., Halmuhamedov O.R., Mirzaahmedow M.A., 2017


Примеры.
Kerim ata 90 ýaşda. Onuň agtyklarynyň ortaça ýaşy 20-de. Agtyklaryň ýaşlaryna Kerim atanyň ýaşyny hem goşup, orta arifmetik baha hasaplanypdy, ol 22-ä deň boldy. Kerim atanyň näçe agtygy bar?

Awtomobil 72 km/sagat tizlik bilen 3,5 sagat, 60 km/ sagat tizlik bilen 2,5 sagat ýöredi. Awtomobil jemi näçe kilometr ýol ýöräpdir? Bu aralygy ol nähili ortaça tizlik bilen geçipdir?

Bir albomyň bahasy 200 som, bir depderiň bahasy 40 som, bir ruçkanyň bahasy 60 som. с sany albomyň, a sany depderiň we b sany ruçkanyň umumy (somlardaky) bahasyny p harpy bilen belgiläp, ony formula görnüşinde ýazyň. Eger с = 9, a = 21, b = 4 bolsa, bu formula boýunça p-ni hasaplaň.

MAZMUNY.
5—6-njy synplarda geçilen temalary gaýtalamak.
I bap. ALGEBRAIK AŇLATMALAR.
1-§. Sanly aňlatmalar.
2-§. Algebraik aňlatmalar.
3-§. Algebraik deňlikler, formulalar.
4-§. Arifmetik amallaryň häsiýetleri.
5-§. Yaýlary açmagyň düzgünleri.
I baba degişli gönükmeler.
I baba degişli synag gönükmeleri — testler.
Taryhy maglumatlar.
II bap. BIR NÄBELLILI BIRINJI DEREJELI DEŇLEMELER.
6-§. Deňleme we onuň çözüwleri.
7-§. Bir näbellikli birinji derejeli deňlemeleri çözmek.
8-§. Meseleleri deňlemeleriň kömeginde çözmek.
II baba degişli gönükmeler.
II baba degişli synag gönükmeleri — testler.
Taryhy maglumatlar.
III bap. BIRAGZALAR WE KÖPAGZALAR.
9-§. Natural görkezijili dereje.
10-§. Natural görkezijili derejäniň häsiýetleri.
11-§. Biragza we onuň standart görnüşi.
12-§. Biragzalary köpeltmek.
13-§. Köpagzalar.
14-§. Meňzeş agzalary toparlamak.
15-§. Köpagzalary goşmak we aýyrmak.
16-§. Köpagzany biragza köpeltmek.
17-§. Köpagzany köpagza köpeltmek.
18-§. Biragza we köpagzany biragza bölmek.
III baba degişli gönükmeler.
III baba degişli synag gönükmeleri — testler.
Taryhy maglumatlar.
IV bap. KÖPAGZANY KÖPELDIJILERE DAGYTMAK.
19-§. Umumy köpeldijini ýaýdan daşary çykarmak.
20-§. Toparlama usuly.
21-§. Jemiň kwadraty. Tapawudyň kwadraty.
22-§. Kwadratlaryň tapawudynyň formulasy.
23-§. Köpagzany köpeldijilere dagytmagyň birnäçe usulyny ulanmak.
IV baba degişli gönükmeler.
IV baba degişli synag gönükmeleri — testler.
Taryhy maglumatlar.
V bap. ALGEBRAIK DROBLAR.
24-§. Algebraik drob. droblary gysgaltmak.
25-§. Droblary umumy maýdalawja getirmek.
26-§. Algebraik droblary goşmak we aýyrmak.
27-§. Algebraik droblary köpeltmek we bölmek.
28-§. Algebraik droblaryň üstünde bilelikde ýerine ýetirilýän amal lar.
V baba degişli gönükmeler.
V baba degişli synag gönükmeleri — testler.
Taryhy maglumatlar.
VI bap. KOMBINATORIKANYŇ ELEMENTLERI.
29-§. Kombinatorikanyň esasy düzgüni.
30-§. Orun çalyşma. Toparlama.
VI baba degişli gönükmeler.
VI baba degişli synag gönükmeleri — testler.
7-nji synp algebra kursuny gaýtalamak uçin gönükmeler.
Gönükmeleriň jogaplary.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Algebra, 7 synp, Alimow Ş.A., Halmuhamedov O.R., Mirzaahmedow M.A., 2017 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-06-14 05:25:27