Халмухамедов

Алгебра, 8 класс, Алимов Ш.A., Халмухамедов A.Р., Mирзахмедов M.A., 2019

Алгебра, 8 класс, Алимов Ш.A., Халмухамедов A.Р., Mирзахмедов M.A., 2019.

Учебник по алгебре для 8 класса на киргизском языке.
 
Фрагмент из книги:
Алгебралык туюнтма сандар жана тамгалардан түзүлүп, амал белгилери менен бириктирилген туюнтма эсептелет.
Эгерде алгебралык туюнтмага кирген тамгалардын ордуна кандайдыр сан коюлуп, көрсөтүлгөн амалдар аткарылса, алынган санга берилген алгебралык туюнтманын сандык мааниси дейилет.

Алгебра, 8 класс, Алимов Ш.A., Халмухамедов A.Р., Mирзахмедов M.A., 2019
Скачать и читать Алгебра, 8 класс, Алимов Ш.A., Халмухамедов A.Р., Mирзахмедов M.A., 2019
 

Алгебра, 7 сыныб, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мырзаахмедов М.А., 2017

Алгебра, 7 сыныб, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мырзаахмедов М.А., 2017.

Учебник по алгебре для 7 класса на казахском языке.

   Кьімбатты оқушылар! Сендер 5—6 сыныптарда натурал сандар, жай және ондық бөлшектер, рационал сандармен төрт амалға байланысты мысал және есептерді шығарғансындар. 5—6 сыныптарда математикадан үйренген білімдеріңді тағы де еске салу мақсатында Сендерге бірнеше жатгығулар ұсынып тұрмыз.

Алгебра, 7 сыныб, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мырзаахмедов М.А., 2017
Скачать и читать Алгебра, 7 сыныб, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мырзаахмедов М.А., 2017
 

Алгебра, 7 класс, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2017

Алгебра, 7 класс, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2017.

Учебник по алгебре для 7 класса на киргизском языке.

   Кымбаттуу окуучу! Сен 5—6-класстарда натуралдык сандар, жөнөкөй жана ондук бөлчөктөр, рационалдык сандар үстүндө математикалык төрт амал боюнча мисалдарды жана маселелерди чыгаргансың. 5—6-класстарда математикадан алган билимдеринди эске салуу максатында сага бир топ машыгууларды сунуш кылабыз.

Алгебра, 7 класс, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2017
Скачать и читать Алгебра, 7 класс, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2017
 

Алгебра, учебник для 9 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2019

Алгебра, Учебник для 9 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2019.

Рекомендован Министерством народного образования Республики Узбекистан.

Алгебра, Учебник для 9 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2019
Скачать и читать Алгебра, учебник для 9 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2019
 

Алгебра, учебник для 9 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2019

Алгебра, учебник для 9 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2019.

5. 3 лошади и 4 коровы за день съедают 27 кг корма. За день 9 лошадей съедают на 30 кг корма больше, чем 5 коров. Сколько корма в день требуется одной лошади и одной корове?

Алгебра, учебник для 9 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2019

Скачать и читать Алгебра, учебник для 9 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2019
 

Алгебра, учебник для 8 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2019

Алгебра, учебник для 8 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2019.

10. Из одного села в другое отправился пешеход со скоростью 4 км/ч Через 2 часа следом за ним выехал велосипедист со скоростью 10 км/ч. Во второе село он прибыл на один час раньше пешехода Найдите расстояние между сёлами.

Алгебра, учебник для 8 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2019

Скачать и читать Алгебра, учебник для 8 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2019
 

Алгебра, учебник для 7 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2017

Алгебра, Учебник для 7 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2017.

Утвержден Министерством народного образования Республики Узбекистан в качестве учебника для 7-го класса общеобразовательных школ.

Алгебра, Учебник для 7 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2017
Скачать и читать Алгебра, учебник для 7 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2017
 

Алгебра, учебник для 8 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2019

Алгебра, Учебник для 8 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2019.

Утвержден Министерством народного образования Республики Узбекистан в качестве учебника для 8-го класса общеобразовательных школ.

Алгебра, Учебник для 8 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2019
Скачать и читать Алгебра, учебник для 8 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2019
 
Показана страница 1 из 2