Алгебра, 8 класс, Алимов Ш.A., Халмухамедов A.Р., Mирзахмедов M.A., 2019

Алгебра, 8 класс, Алимов Ш.A., Халмухамедов A.Р., Mирзахмедов M.A., 2019.

Учебник по алгебре для 8 класса на киргизском языке.
 
Фрагмент из книги:
Алгебралык туюнтма сандар жана тамгалардан түзүлүп, амал белгилери менен бириктирилген туюнтма эсептелет.
Эгерде алгебралык туюнтмага кирген тамгалардын ордуна кандайдыр сан коюлуп, көрсөтүлгөн амалдар аткарылса, алынган санга берилген алгебралык туюнтманын сандык мааниси дейилет.

Алгебра, 8 класс, Алимов Ш.A., Халмухамедов A.Р., Mирзахмедов M.A., 2019


Примеры.
Бир айылдан экинчи айылга жөө адам 4 км/саат ылдамдык менен жолго чыкты. Арадан 2 саат өткөндөн кийин, 10 км/саат ылдамдык менен велосипедчи да жолго чыкты. Ал экинчи айылга жөө адамдан 1 саат мурда жетип келди. Айылдардын ортосундагы аралыкты тап.

Эки айылдын ортосундагы аралыкты бир саякатчы 2 саатта, экинчи саякатчы болсо 3 саатта өтөт. Эгерде алар бул айылдардан бири-бирин карай бир убакытта жолго чыгышса, канча убакыттан кийин жолугушат?

МАЗМУНУ.
7-класс „Алгебра“ курсун кайталоо.
I ГЛАВА АЛГЕБРАЛЫК БӨЛЧӨКТӨР ЖАНА АЛАР ҮСТҮНДӨ АМАЛДАР.
1-§. Алгебралык туюнтмалар.
2-§. Алгебралык бөлчөк. Бөлчөктөрдү кыскартуу.
3-§. Бөлчөктөрдү жалпы бөлүмгө келтирүү.
4-§. Алгебралык бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү.
5-§. Алгебралык бөлчөктөрдү көбөйтүү жана бөлүү.
6-§ Бөлчөк-рационалдуу туюнтмаларды окшош алмаштыруу.
7-§. y = k/x функция. Касиеттери, графиги.
8-§. Натуралдык көрсөткүчтүү даражанын арифметикалык тамыры жана анын касиеттери.
9-§. Рационалдуу көрсөткүчтүү даража жана анын касиеттери.
10-§. Рационалдуу көрсөткүчтүү даража катышкан алгебралык туюнтмаларды жөнөкөйлөштүрүү.
I глава боюнча көнүгүүлөр.
I глава боюнча сыноо көнүгүүлөрү — тесттер.
Тарыхый маалыматтар.
Практикалык жана предметтер аралык маселелер.
II ГЛАВА БАРАБАРСЫЗДЫКТАР.
11-§. Сандуу барабарсыздыктар.
12-§. Сандуу барабарсыздыктардын негизги касиеттери.
13-§. Барабарсыздыктарды кошуу жана көбөйтүү.
14-§. Сандуу барабарсыздыктарды даражага көтөрүү.
15-§. Бир белгисиздүү барабарсыздыктар.
16-§. Бир белгисиздүү барабарсыздыктар системалары.
Сандуу аралыктар.
17-§. Сандын модулу. Модул катышкан тендеме жана барабарсыздыктар
18-§. Болжолдуу эсептөөлөр. Сандардын болжолдуу маанилери. Жакындашуу каталыгы.
19-§. Каталыкты баалоо.
20-§. Сандарды тегеректөө.
21-§. Салыштырма каталык.
II глава боюнча көнүгүүлөр.
II глава боюнча сыноо көнүгүүлөрү -тесттер.
Тарыхый маселелер.
Тарыхый маалыматтар.
Практикалык жана предметтер аралык маселелер.
III ГЛАВА КВАДРАТТЫК ТЕҢДЕМЕЛЕР.
22-§. Квадраттык теңдеме жана анын тамырлары.
23-§. Чала квадраттык теңдемелер жана аларды чыгаруу.
24-§. Квадраттык теңдеменин тамырларын табуу формулалары. Дискриминант.
25-§. Виет теоремасы. Квадраттык үч мүчөнү сызыктуу көбөйтүүчүлөргө ажыратуу.
26-§. Биквадраттык тендеме. Квадраттык теңдемеге келтирилип жаткан теңдемелер.
27-§. Квадраттык теңдемелеррдин жардамында маселелер чыгаруу.
III глава боюнча көнүгүүлөр.
III глава боюнча сыноо көнүгүүлөрү — тесттер.
Тарыхый маселелер.
Тарыхый маалымamтар.
Практикалык жана предметтер аралык маселелер.
IV ГЛАВА МААЛЫМАТТАР АНАЛИЗИ.
28-§. Маалыматтар анализи. Маалыматтарды сүрөттөө.
29-§. Орточо маани. Мода. Медиана.
30-§. Тандоо усулу менен комбинациялык маселелерди чыгаруу.
31-§. Комбинаториканын негизги эрежеси жана аны маселелер чыгарууда колдоо.
IV глава боюнча көнүгүүлөр.
IV глава боюнча сыноо көнүгүүлөрү — тесттер.
Практикалык жана предметтер аралык маселелер.
V ГЛАВА.
8-класс „Алгебра” курсун кайталоо үчүн көнүгүүлөр.
Көнүгүүлөргө жооптор.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Алгебра, 8 класс, Алимов Ш.A., Халмухамедов A.Р., Mирзахмедов M.A., 2019 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-04-17 23:09:16