Algebra, 9 klas, Alimov Sh.A., Xalmuxamedov A.R., Mirzaxmedov M.A., 2019


Algebra, 9 klas, Alimov Sh.A., Xalmuxamedov A.R., Mirzaxmedov M.A., 2019.

Учебник по алгебре для 9 класса на каракалпакском языке.
 
Фрагмент из книги:
«Funkciya» sózi latinsha «func-tio» sózinen alingan bolip, ol «ámelge asinw», «orinlaw» degen mánini bildire-di. Funkciyanm dáslepki amqlamalari G. Leybnis (1646 - 1716), I. Bernulli (1667— 1748), N.I. Lobachevskiy (1792-1856) miynetlerinde berilgen.
Funkciyanm házirgi aniqlamasin bilmese de, áyyemgi alimlar shamalar arasinda funkcional qatnas boliwi lazim ekenligin túsingen.

Algebra, 9 klas, Alimov Sh.A., Xalmuxamedov A.R., Mirzaxmedov M.A., 2019


Примеры.
Eki suyiqliqtiň aralaspasi bar. Egerde bul aralaspaga birinshi suyiqliqtan 8 litr quyilsa, onda onm aralaspadagi konsentraciyasi eki esege kóbeyedi, egerde baslangish aralaspaga ekinshi suyiqliqtan 8 litr quyilsa, onda birinshi suyiqliqtin konsentraciyasi bir yarim esege azayadi. Hárbir suyiqliqtiň aralaspadagi kólemin tabm.

Samolyot A hám B ga shekem samal bagitinda hám B dan A ga samal bagitina qarsí uship ótti, bunda samaldm tezligi ózgermedi. Basqa waqitta samolyot usi jónelis boymsha reysti samalsiz hawa-rayinda ámelge asirdi. Eki jagdayda da samolyot motorlari birdey quwatta isleydi. Qaysi jagdayda párwazga azlaw waqit ketedi?

MAZMUNÍ.
8-Klasta úyrenilgen temalardi tákirarlaw.
I bap. KVADRAT FUNKCIYA. KVADRAT TEŇSIZLIKLER.
1-§. Kvadrat funkciyanm amqlamasi.
2-§. Y = x2 funkciya.
3-§. Y = ax2 funkciya.
4-§. Y = ax2 + bx + c funkciyasi.
5-§. Kvadrat funkciyanm grafigin jasaw.
6-§. Kvadrat teňsizlik hám omn sheshimi.
7-§. Kvadrat teňsizlikti kvadrat funkciya járdeminde sheshiw.
8-§. Intervallar usuli.
9-§. Funkciyanm amqlamw oblasti.
10-§. Funksiyanm ósiw hám kemeyiwi.
11-§. Funkciyanm jupliligi hám taqligi.
12-§. Dáreje qatnasqan teňsizlik hám teňlemeler.
I bapqa tiyisli shinigiwlar.
I bapqa tiyisli sinaq (test) shimgiwlari.
Ameliy-usimlgan hám pánlerara baylamsli maseleler.
Tariyxiy magliwmatlar.
II bap. TEŇLEMELER HÁM TEŇ SIZLIKLER SISTEMALARI.
13-§. Ekinshi dárejeli tenieme qatnasqan en ápiwayi sistemalardi sheshiw.
14-§. Tenlemeler sistemasin sheshiwdin túrli usillan.
15-§. Ekinshi dárejeli bir belgisizli teňsizlikler sistemalari.
16-§. Apiwayi tensizliklerdi dálillew.
II bapqa tiyisli shinigiwlar.
II bapqa tiyisli sinaq (test) shinigiwlar.
Ameliy-usinilgan hám pánlerara baylanisli maseleler.
III bap. TRIGON OMETRIYA ELEMENTLERI.
17-§.Múyeshtiň radian ólshemi.
18-§. Noqatti koordinatalar basi átirapinda buriw.
19-§. Múyeshtin sinusi, kosinusi, tangensi hám kotangensiniň aniqlamalari.
20-§. Sinus, kosinus hám tangenstin belgileri.
21-§. Berilgen bir múyeshtin sinusi, kosinusi hám tangensi arasindagi qatnaslar.
22-§. Trigonometriyaliq birdeylikler.
23-§. A hám -a múyeshleriniň sinusi, kosinusi, tangensi hám kotangensi.
24-§. Qosiw formulalari.
25-§. Qos múyeshtin sinusi hám kosinusi.
26-§. Keltiriw formulalari.
27-§. Sinuslardiň qosindisi hám ayirmasi. Kosinuslardin qosindisi hám ayirmasi.
III bapqa tiyisli shinigiwlar.
III bapqa tiyisli sinaq (test) shinigiwlari.
Ameliy-usinilgan hám pánlerara baylanisli máseleler.
Tariyxiy máseleler.
Tariyxiy magliwmatlar.
IV bap. SANLÍ IZBE-IZLIKLER. PROGRESSIYALAR.
28-§. Sanli izbe-izlikler.
29-§. Arifmetikaliq progressiya.
30-§. Arifmetikaliq progressiyanm dáslepki n agzasmin qosindisi.
31-§. Geometriyaliq progressiya.
32-§. Geometriyaliq progressiyanm dáslepki n agzasinm qosindisi.
33-§. Sheksiz kemeyiwshi geometriyaliq progressiya.
IV bapqa tiyisli shmigiwlar.
IV bapqa tiyisli sinaq (test) shinigiwlan.
Ameliy-usimlgan hám pánlerara baylanisli máseleler.
Tariyxiy máseleler.
Tariyxiy magliwmatlar.
V bap. ITIMALLIQ TEORIYASÍ HÁM MATEMATIKALIQ STATISTIKA ELEMENTLERI.
34-§ Hádiyseler.
35-§ Hádiyseniň itimalligi.
36-§ Kútilmegen hádiyseniň salistirmali jiyiligi.
37-§ Tosinnanli shama.
38-§. Kútilmegen mugdarlardíň sanli xarakteristikalari.
V bapqa tiyisli shinigiwlar.
V bapqa tiyisli sinaq (test) shinigiwlari.
Ameliy-usimlgan hám pánlerara baylamsli máseleler.
9 klass “Algebra” kursin tákirarlaw ushin shimgiwlar.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Algebra, 9 klas, Alimov Sh.A., Xalmuxamedov A.R., Mirzaxmedov M.A., 2019 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-06-13 23:19:25