Алгебра, 8 синф, Алимов Ш.А., Холмуҳамедов О.Р., Мирзааҳмедов М.А., 2019


Алгебра, 8 синф, Алимов Ш.А., Холмуҳамедов О.Р., Мирзааҳмедов М.А., 2019.

Учебник по алгебре для 8 класса на таджикском языке.
 
Фрагмент из книги:
Ифодае, ки бо ёрии аломатҳои амалҳои арифметикӣ аз якҷоягии якчанд касрҳои алгебравй тартиб дода шудааст, ифодаи ратсионалии касрй ном дорад. Бисёраъзои дар махраҷи ифодаи ратсионалии касрӣ буда ғайри сифрӣ шуданаш лозим.

Алгебра, 8 синф, Алимов Ш.А., Холмуҳамедов О.Р., Мирзааҳмедов М.А., 2019


Примеры.
Автомобил бо суръати миёнаи v км дар як соат ҳаракат карда, s километр роҳро тай намуд. Мотосикле, ки бо суръати u километр дар як соат ҳаракат мекунад дар ҳамин вақт чӣ қадар роҳро тай менамояд?

Суръати хоси қаиқи мотордор v километр дар як соат буда, суръати ҷараёни дарё v1 километр дар як соат аст. Қаиқ ба равиши ҷараён ҳаракат карда, масофаи s километрро тай намуд. Дар ҳамин вақт қаиқ ба муқобили ҷараён ҳаракат карда, кадом масофаро тай мекунад?

МУНДАРИҶА.
Такрори курси "Алгебра"-и синфи 7.
БОБИ I КАСРҲОИ АЛГЕБРАВЙ ВА АМАЛҲО БО ОНҲО.
§1. Ифодаҳои алгебравй.
§2. Касрҳои алгебравй. Ихтисор кардани касрҳо.
§3. Ба махраҷи умуми овардани касрҳо.
§4. Ҷамъ ва тарҳи касрҳои алгебравӣ.
§5. Зарб ва тақсими касрҳои алгебравӣ.
§6. Табдиҳии айниятии ифодаҳои ратсионалӣ-касри.
§7. Функсияи У = k/x. Хосиятҳо ва графики он.
§8. Дараҷаи нишондиҳандаи натуралӣ ва хосиятҳои он.
§9. Дараҷаи нишондиҳандааш ратсионалӣ ва хосиятҳои он.
§10. Содда кардани ифодаҳои дараҷаи нишондиҳандааш ратсионалӣ.
Машкҳо оид ба боби I.
Машкҳои санчишӣ - тестҳо оид ба боби I.
Маълумотҳои таърихӣ.
Масъалаҳои амалӣ - татбщи ва алока бо фанҳо.
БОБИ II НОБАРОБАРИҲО.
§11. Нобаробариҳои ададӣ.
§12. Хосиятҳои асосии нобаробариҳои ададӣ.
§13. Ҷамъ ва зарби нобаробариҳо.
§14. Ба дараҷа нобаробариҳои ададӣ.
§15. Нобаробариҳои якномаълума.
§16. Системам нобаробариҳои якномаълума. Ҳосилаҳои ададӣ.
§17. Мудули адад. Муодила ва нобаробариҳои мудул иштирок карда.
§18. Ҳисобкуни тақрибӣ. Қимати тақрибии микдорҳо хатогии наздикшавӣ.
§19. Баҳо додан ба хатогӣ.
§20. Яклухткунии ададҳо.
§21. Хатогии нисбӣ.
Машқҳо оид ба боби II.
Машқҳои санҷишӣ - тестҳо оид ба боби II.
Масъалаҳои таърихӣ.
Маълумотҳои таърихӣ.
Масъалаҳои амалӣ - татбиқӣ ва алоқа бо фанҳо.
БОБИ III МУОДИЛАИ КВАДРАТЙ.
§22. Муодилаи квадратӣ ва решаҳои он.
§23. Муодилаи квадратӣи нопурра ва ҳалли он.
§24. Формулаҳои ёфтани решаҳои муодилаи квадрата. Дискриминант.
§25. Теоремаи Виет. Ба зарбкунандаҳои содда ҷудо кардани сеаъзогии квадрата.
§26. Муодилаи биквадратй. Муодилаҳои ба муодилаи квадрата оварда шаванда.
§27. Бо ёрии муодилаи муодилаи квадрата.
Машқҳо оид ба боби III.
Машқҳои санҷишӣ - тестҳо оид ба боби III.
Масъалаҳои таърихӣ.
Маълумотҳои таърихӣ.
Масъалаҳои амалӣ - татбиқӣ ва алоқа бо фанҳо.
БОБИ IV ТАҲЛИЛИ МАЪЛУМОТҲО.
§28. Таҳлили маълумотҳо. Тасвири маълумотҳо.
§29. Қимати миёна. Мода. Медиана.
§30. Бо усули интихобӣ ҳал кардани масъалаҳои комбинаторика.
§31. Қоидаҳои асосии комбинаторика ва истифодаи он дар ҳалли масъалаҳо.
Машқҳо оид ба боби IV.
Машқҳои санҷишӣ - тестҳо оид ба боби IV.
Масъалаҳои амалӣ - татбщӣ ва алоқа бо фанҳо.
БОБИ V.
Машқҳо оид ба такрори курси "Алгебра"-и синфи 8.
Ҷавобҳо бо машқҳо.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Алгебра, 8 синф, Алимов Ш.А., Холмуҳамедов О.Р., Мирзааҳмедов М.А., 2019 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-06-25 16:31:16