Алгебра, 9 синф, Алимов Ш.А., Холмуҳамедов О.Р., Мирзааҳмедов М.А., 2019

Алгебра, 9 синф, Алимов Ш.А., Холмуҳамедов О.Р., Мирзааҳмедов М.А., 2019.

Учебник по алгебре для 9 класса на таджикском языке.
 
Фрагмент из книги:
Микдори тасодуфй гуфта, бузургиеро меноманд, ки дар давоми гузаронидани мушоҳида ва гузаронидани таҷрибаҳо бо таври тасодуфй қабул кардани киматхои гуногун мумкин аст, меноманд. Оид ба ин гуна миқдорҳо, қиматҳои онҳо ба тасодуф вобаста аст, гуфта метавонем.

Алгебра, 9 синф, Алимов Ш.А., Холмуҳамедов О.Р., Мирзааҳмедов М.А., 2019


МИҚДОРҲОИ ТАСОДУФЙ.
Фане ки барои ғун кардани маълумотҳо оид ба миқдорҳои тасодуфй, гурӯҳонидан, тасвири аёнии маълумотҳоро бо воситаи ҷадвалҳо, диаграммаҳо, графикҳо ва дигар намудҳо инчунин бо таҳлили ин маълумотҳо машғул мешавад статистика мебошад. Миқдори тасодуфӣ гуфта, бузургиеро меноманд, ки дар давоми мушоҳида ва гузаронидани таҷрибаҳо ба таври тасодуфй қабул кардани қиматҳои гуногун мумкин аст, меноманд. Оид ба ин гуна миқдорҳо қиматҳои онҳо ба тасодиф вобаста аст гуфта метавонем.

Масалан, адади заррачаҳои аз коинот ба ҳавлии мактаб афтода истода, адади зангҳои ба стансияҳои телефон омада истода, суръати молекулаҳои чойи дар пиёла будадангоми шашхолро партофтан омадани чй гуна рақам ва гайриҳо ба миқдорҳои тасодуфй мисол шуда метавонад.

Мундариҷа.
Такрори мавзӯъҳои дар синфи 8-ум омӯхташуда.
Боби I. ФУНКСИЯИ КВАДРАТЙ.НОБАРОБАРИҲОИ КВАДРАТЙ.
§1. Таърифи функсияи квадратӣ.
§2. Функсияи у = х2.
§3. Функсияи у = ах2.
§4. Функсияи у = ах2 + bх + с.
§5. Сохтани графики функсияи квадратӣ.
§6. Нобаробариҳои квадратӣ ва ҳалли он.
§7. Бо ёрии графики функсияи квадратй хал кардани нобаробарии квадратӣ.
§8. Усули интервалҳо.
§9. Соҳаи муайянкунандаи функсия.
§10. Афзоиш ва камшавии функсияҳо.
§11. Функсияҳои ҷуфт ва тоқ.
§12. Нобаробарӣ ва муодилаҳои дараҷа иштирок намуда.
Машқҳо доир ба боби I.
Машц(тест)ҳои санҷшии дойр ба боби I.
Масъалаҳои амалӣ, татбщӣ ва алоца бо фанҳо.
Маълумотҳои таърихӣ.
Боби II. Системам муодилаҳо ва нобаробариҳо.
§13. Ҳалли системам соддаи муодилаи дараҷаи дуюм иштироккарда.
§14. Усулҳои гуногуни ҳалли системам муодилаҳо.
§15 Системам нобаробариҳои якномаълумаи дараҷаи дуюм.
§16. Исботи нобаробариҳои содда.
Машқҳо доир ба боби II.
Машқ(тест)ҳои санҷишӣ дойр ба боби II.
Масъалаҳои амалӣ, татбиқӣ ва алоқа бо фанҳо.
Боби III. Элементҳои тригонометрия.
§17. Ченаки радиании кунҷ.
§18. Дар атрофи ибтидоии координатаҳо чарх занондани нуқта.
§19. Таърифи синус, косинус, тангенс ва котангенси кунҷ.
§20. Ишораҳои синус, косинус ва тангенс.
§21. Муносибати байни синус, косинус ва тангенси ҳамон як кунҷ.
§22. Айниятҳои тригонометрӣ.
§23. Синус, косинус, тангенс ва котангенси кунҷи а ва-а    .
§24. Формулаҳои ҷамъ.
§25. Синус ва косину си кунҷи дучанда Ii.
§26. Формулаҳои мувофиқоварӣ.
§27. Сумма ва фарқи синусҳо.Сумма ва фарқи косинусҳо.
Машқҳои санҷишӣ (тест) доир боби III.
Масъалаҳои амалӣ-татбиқӣ ва алоқа бо фанҳо.
Масъалаҳои таърихӣ.
Маълумотҳои таърихӣ.
Боби IV. Пайдарпаиҳои ададӣ. Прогрессияҳо.
§28. Пайдарпаиҳои ададӣ.
§29. Прогрессияи арифметикӣ.
§30. Ҳосили ҷамъи - аъзои аввалаи прогрессияи арифметикй.
§31. Прогрессияи геометрӣ.
§32. Ҳосили ҷамъи - аъзои аввалаи прогрессияи геометрӣ.
§33. Прогрессияи геометрии беҳад камшаванда.
Машқҳо доир ба боби IV.
Машқ(тест)ҳои санҷиши доир ба боби IV.
Масъалаҳои амалӣ ва татбщӣ ва алоқа бо фанҳо.
Масъалаҳои таърихӣ.
Маълумотҳои таърихӣ.
Боби V. Назарияи эҳтимолиятҳо ва элементҳои статистикам математики.
§34. Ҳодисаҳо.
§35. Эҳтимолияти ҳодисаҳо.
§36. Басомади нисбии ҳодисаҳои тасодуфй.
§37. Микдорҳои тасодуфӣ.
§38. Характеристикаи ададии миқдорҳои тасодуфӣ.
Машқҳо доир ба боби V.
Машқҳои санҷишӣ (тест) доир ба боби V.
Масъалаҳои амалӣ -татбщӣ ва алоқа бо фанҳо.
Машқҳо барои такрори курси «Алгебра» -и синфи 9.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Алгебра, 9 синф, Алимов Ш.А., Холмуҳамедов О.Р., Мирзааҳмедов М.А., 2019 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2023-12-06 23:08:52