Мирзахмедов

Математика, 11 сыныб, 1 бөлім, Мирзахмедов М.А., Исмаилов Ш.Н., Аманов А.Қ., 2018

Математика, 11 сыныб, 1 бөлім, Мирзахмедов М.А., Исмаилов Ш.Н., Аманов А.Қ., 2018.

Учебник по математике для 11 класса на казахском языке.

Фрагмент из книги:
Мeкі өзгеруші мөлшердің бір-біріне байланысуы сызықты функция көрінісінде болса, бұл мөлшерлер арттырмаларына қарағанда өзгермейтін сан болады.
Екі өзгергіш мөшердің бір-біріне байланысы сызықты функция көрінісінде болмаса, біз бұл өзгеруші мөлшерлердің берілген аралықтағы орташа қатнасын таба аламыз. Егер аралық түрліше алынса, есептелген орташа салыстырмаларда да түрліше болады.

Математика, 11 сыныб, 1 бөлім, Мирзахмедов М.А., Исмаилов Ш.Н., Аманов А.Қ., 2018
Скачать и читать Математика, 11 сыныб, 1 бөлім, Мирзахмедов М.А., Исмаилов Ш.Н., Аманов А.Қ., 2018
 

Математика, 6 класс, Мирзахмедов М.А., Рахимкарыев А.А., Исмаилов Ш.Н., Тохтаходжаева М.А., 2017

Математика, 6 класс, Мирзахмедов М.А., Рахимкарыев А.А., Исмаилов Ш.Н., Тохтаходжаева М.А., 2017.

Учебник по математике для 6 класса на киргизском языке.

   Сен 5-класста натуралдык сандар, аянт жана көлөм, жөнөкөй бөлчөктөр, аларды кошуу жана кемнтуу, ондук бөлчөктөр жана алардын устундө торт амалды аткаруу, ошондой эле, пайыздар жөнундө билимдерге ээ болгонсуң. Алган билимдеринди канталоо учун төмөнку көнугуулөрду аткар.

Математика, 6 класс, Мирзахмедов М.А., Рахимкарыев А.А., Исмаилов Ш.Н., Тохтаходжаева М.А., 2017
Скачать и читать Математика, 6 класс, Мирзахмедов М.А., Рахимкарыев А.А., Исмаилов Ш.Н., Тохтаходжаева М.А., 2017
 

Алгебра, 7 класс, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2017

Алгебра, 7 класс, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2017.

Учебник по алгебре для 7 класса на киргизском языке.

   Кымбаттуу окуучу! Сен 5—6-класстарда натуралдык сандар, жөнөкөй жана ондук бөлчөктөр, рационалдык сандар үстүндө математикалык төрт амал боюнча мисалдарды жана маселелерди чыгаргансың. 5—6-класстарда математикадан алган билимдеринди эске салуу максатында сага бир топ машыгууларды сунуш кылабыз.

Алгебра, 7 класс, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2017
Скачать и читать Алгебра, 7 класс, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2017
 

Алгебра, учебник для 9 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2019

Алгебра, Учебник для 9 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2019.

Рекомендован Министерством народного образования Республики Узбекистан.

Алгебра, Учебник для 9 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2019
Скачать и читать Алгебра, учебник для 9 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2019
 

Алгебра, учебник для 9 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2019

Алгебра, учебник для 9 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2019.

5. 3 лошади и 4 коровы за день съедают 27 кг корма. За день 9 лошадей съедают на 30 кг корма больше, чем 5 коров. Сколько корма в день требуется одной лошади и одной корове?

Алгебра, учебник для 9 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2019

Скачать и читать Алгебра, учебник для 9 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2019
 

Алгебра, учебник для 8 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2019

Алгебра, учебник для 8 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2019.

10. Из одного села в другое отправился пешеход со скоростью 4 км/ч Через 2 часа следом за ним выехал велосипедист со скоростью 10 км/ч. Во второе село он прибыл на один час раньше пешехода Найдите расстояние между сёлами.

Алгебра, учебник для 8 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2019

Скачать и читать Алгебра, учебник для 8 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2019
 

Алгебра, учебник для 7 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2017

Алгебра, Учебник для 7 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2017.

Утвержден Министерством народного образования Республики Узбекистан в качестве учебника для 7-го класса общеобразовательных школ.

Алгебра, Учебник для 7 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2017
Скачать и читать Алгебра, учебник для 7 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2017
 

Алгебра, учебник для 8 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2019

Алгебра, Учебник для 8 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2019.

Утвержден Министерством народного образования Республики Узбекистан в качестве учебника для 8-го класса общеобразовательных школ.

Алгебра, Учебник для 8 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2019
Скачать и читать Алгебра, учебник для 8 классов общеобразовательных школ, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2019
 
Показана страница 1 из 2