учебник на киргизском языке

Тарбия, 10 класс, Исматова Н., Заманов З., Розиева Д., 2021

Тарбия, 10 класс, Исматова Н., Заманов З., Розиева Д., 2021.

Учебник по воспитанию для 10 класса на киргизском языке.

   Колуңа жетип келген «Тарбия» окуу китебинде да максаттуу жана мазмундуу жашоонун сырлары жөнүндөгү рубрикалар жана темалар, аларды активдештирүүчү суроо жана жооптор, чыгармачылык тапшырмалар камтылган. Ошондой эле, окуу китеби тунук пикирдүү инсандардын агартуу жолундагы толгон-токой ой-пикирлери менен байытылган.
Эң негизгиси, бир топ кырдаалдар жана мисалдар теңкурларыбыздын жашоо-турмушунан алынган болуп, төмөнкү класстарда алган билимдериңерди бекемдөөгө кызмат кылат.
Бул китеп бүгүнкү курч глобаллдык процесстери сенин руханий жеткилең болуп тарбияланышыңда, түрдүү руханий коопторго каршы татыктуу күрөшүшүңдө жакындан жардамчы, турмуштук колдонмо болот, деген ойдобуз.

Тарбия, 10 класс, Исматова Н., Заманов З., Розиева Д., 2021
Скачать и читать Тарбия, 10 класс, Исматова Н., Заманов З., Розиева Д., 2021
 

Tабигый илимдер, 1 класс, Суяров K., 2021

Tабигый илимдер, 1 класс, Суяров K., 2021.

Учебник по естествознанию для 1 класса на киргизском языке.

Фрагмент из книги:
Жарык себептүү айланабыздагы бардык нерселерди көрө алабыз. Kөздөрүбүздү жумганда болсо караңгылыкты гана туябыз.

Tабигый илимдер, 1 класс, Суяров K., 2021
Скачать и читать Tабигый илимдер, 1 класс, Суяров K., 2021
 

Тарбия, 11 класс, Кенжаев Д., Исматова Н., Исламов З., 2021

Тарбия, 11 класс, Кенжаев Д., Исматова Н., Исламов З., 2021.

Учебник по воспитанию для 11 класса на киргизском языке.

   Жакында өз алдынча жашоо босогосуна кадам коёсуң. Сени алдыда күндөлүк турмуштун жөнөкөй сыноолорунун «өйдө-төмөнүнөн» тартып жашоонун укмуштуудай сыналбаган жолдору күтүп турат. Анткени бул жашоо мейкиндигинде жакшылык жана жамандык, чынчылдык жана жалганчылык, адал жана арам сыяктуу артыкчылык менен кемчилдиктер учурайт. Алар жанаша жашайт. Албетте, турмуш мына ушунусу менен түркүн-түстүү, сырдуу болуп саналат. Элестет, турмушта алгачкы жолу кыйын кырдаалга туш келдиң жана аны кандай жеңүүнү билбей жатасың. Ага каршы күрөшүү үчүн өзүңдө күч таба албай турасың. Кана, айтчы, сен кимге же эмнеге кайрыласың?
Албетте, мындай учурларда ата-энең жана жакындарыңдын ак ниет жана тазалыкка негизделген өздүк үлгүсү, тарбиячы-устаттарыңдын мээрим жана тартипке багытталган таалим-тарбиялары абдан пайда берет. Он бир жыл бою башка предметтер сыяктуу “Тарбия” китебинен да алган кооз тарбия, билим жана көндүмдөрүң жардамга келет.

Тарбия, 11 класс, Кенжаев Д., Исматова Н., Исламов З., 2021
Скачать и читать Тарбия, 11 класс, Кенжаев Д., Исматова Н., Исламов З., 2021
 

Технология, 6 класс, Шарипов Ш.С., Койсинов А.A., Тахиров Ө.А., 2021

Технология, 6 класс, Шарипов Ш.С., Койсинов А.A., Тахиров Ө.А., 2021.

Учебник по технологии для 6 класса на киргизском языке.

   Aрдактуу окуучу! Өткөн жылдар бою Сен “Технология” предметине тиешелүү көптөгөн билимдерди үйрөндүң жана чыгармачыл иштерди өз алдынча аткарып келдиң. Эми алган билим, көндүм жана тажрыйбаларыңды дагы да бекемдеген түрдө, өз колдоруң менен түрдүү материалдардан кооз буюмдар, түрдүү механизмдин негизинде кыймылдоочу жөнөкөй жабдуулар, робототехника элементтеринин жардамында акылдуу техника жана технологияларды жасоону үйрөнөсүң.
Сен улуу келечекти жаратуучу, жаңы технологияларды турмушка ашыруучу, анын натыйжасында мамлекетибиздин өнүгүшүнө салым кошуучу инсан болуп эсептелесиң.
Бул жаңы муун китебинин негизинде алган билимдериң келечек турмушуңда маанилүү орунду ээлей турган практикалык эмгек иш-аракетине даярдык көрүшүңдө жана өзүң кызыккан өнөр-кесиптин түрлөрүнүн бирин туура тандооңдо Сага жакындан жардам берет деп ишенебиз.

Технология, 6 класс, Шарипов Ш.С., Койсинов А.A., Тахиров Ө.А., 2021
Скачать и читать Технология, 6 класс, Шарипов Ш.С., Койсинов А.A., Тахиров Ө.А., 2021
 

Табигый илимдер, 2 клас, Суяров K., 2021

Табигый илимдер, 2 клас, Суяров K., 2021.

Учебник по естествознанию для 2 класса на киргизском языке.

Фрагмент из книги:
Жумушчу бал аарылар өтө эмгекчил келишет. Алар уяны тазалайт, коргойт, гүл чаңын жана нектар чогултат. Жумушчу аары нектарды тумшугу менен соруп алат. Ал эми гүл чаңын буттарындагы себетчеге топтойт. Бал аарылар чогулткан нектар балга айланат. Жумушчу бал аарылар жумурткадан чыккан курттарын гүл чаңы жана бал менен багат.

Табигый илимдер, 2 клас, Суяров K., 2021
Скачать и читать Табигый илимдер, 2 клас, Суяров K., 2021
 

Сүрөт өнөрү, 2 класс, Мирахмедов K., 2021

Сүрөт өнөрү, 2 класс, Мирахмедов K., 2021.

Учебник по изобразительному искусству для 2 класса на киргизском языке.

   Урматтуу окуучу! Сен 1-класста «Сүрөт өнөрү» окуу китеби аркылуу «Графика», «Айкелчилик», «Живопись» жана «Композиция» темалары боюнча башталгыч маалыматтарды үйрөндүң. Сен сүрөт иштөө, фигураларды боёо, чоподон жана пластилинден жаныбарлардын формаларын жасоо боюнча практикалык көнүккөндүктөргө ээ болдуң.
2-класста да кызыктуу темаларды үйрөнүп, живопись жана айкел жасоодо жаңы көнүккөндүктөрдү пайда кыласың.

Сүрөт өнөрү, 2 класс, Мирахмедов K., 2021
Скачать и читать Сүрөт өнөрү, 2 класс, Мирахмедов K., 2021
 

Өзбек тили, 2 класс, Хидаятова Д., 2021

Өзбек тили, 2 класс, Хидаятова Д., 2021.

Учебник по узбекскому языку для 2 класса на киргизском языке.

Фрагмент из книги:
Agar o‘rtog‘ingiz uzoqda turgan bo‘lsayu, uning qulog‘iga biror sirli gapni shivirlab aytmoqchi bo‘lsangiz, uyali telefondan albatta foydalanish shart emas. Kamola va Davron bu muammoni hal qilishning judayam oson yo‘lini bilishar ekan. Keling, bugun ulardan “qo‘lbola” ratsiya yasashni o‘rganamiz.

Өзбек тили, 2 класс, Хидаятова Д., 2021
Скачать и читать Өзбек тили, 2 класс, Хидаятова Д., 2021
 

Математика, 2 класс, Oрунбаева Л., 2021

Математика, 2 класс, Oрунбаева Л., 2021.

Учебник по математике для 2 класса на киргизском языке.

Фрагмент из книги:
Кайсы бир орундуу эки сандын суммасы 18 ге барабар? Кайсы түрдөгү бир орундуу эки сандын айырмасы 17 ге барабар?

Математика, 2 класс, Oрунбаева Л., 2021
Скачать и читать Математика, 2 класс, Oрунбаева Л., 2021
 
Показана страница 1 из 19