Геометрия, 9 синф, Ҳайдаров Б., Сариқов Э., Қӯчқоров А., 2014


Геометрия, 9 синф, Ҳайдаров Б., Сариқов Э., Қӯчқоров А., 2014.

Учебник по геометрии для 9 класса на таджикском языке.

   Дар синфи 9-ум қисми планиметриям геометрия — омӯзиши хосиятҳои шаклҳои геометрии ҳамвор давом дода мешавад. Дар он Шумо бо монандии шаклҳои геомегрй муносибатҳои байни тарафҳо ва кунҷҳои секунҷахо, дарозии давра ва масоҳати дойра, муносибатҳои метрики: дар секунда ва давра шинос мешавед.
Мазмуни китоби дарсии мазкури «Геометрия»-ро асоси низоми аксиоматикии қатъӣ ташкил медиҳад. Дар он баёни маводи назарияви бо забони содда ва равон ифода гардидааст. Барой ба воситаи мисолҳои ҳаётии гуногун фаҳмонда додани тамоми мавзӯву мафҳумҳо саъю кӯшиш зоҳир гаш гааст. Саволҳое, ки пас аз ҳар як мавзӯъ дода шудаанд, исботҳои зиёд, масъала ва мисолҳое, ки доири сохтан ва ҳисобкуниҳо оварда шудаанд, донишомӯзонро ба фикрронии эҷодӣ водор месозад, барои амиқ гардидан ва мустахкамкунии донишҳои андухта ёрй мерасонад. Китоби дарсй бо ороиши ба худ хос ва такдим гардидани маводхои дарсй бо айёният фарк мекунад. Барои бехтар аз худ намудани маводи таълимӣ расму нақшаҳое, ки дар он оварда шудаанд, хизмат мерасонад.

Геометрия, 9 синф, Ҳайдаров Б., Сариқов Э., Қӯчқоров А., 2014


Примеры.
Аз маркази давраи радиусаш 5 м буда дар дурии 7 м нуқтаи Р шрифта шудааст. Хаги рости аз нуқтаи Р гузаранда давраро дар иуқтаи А ва В мебуранд. Агар РА = 4 м бошад, дарозии хордаи АВ-ро ёбед.

Диаметри давра АВ ва хордаи СD ба ин диаметр перпендикуляр дар нуқтаи Е бурида мешаванд. Агар АЕ = 2 см, ЕВ=8 см бошад,хордаи СD-ро ёбед.

МУНДАРИҶА.
Такрори мавзӯъҳо аз синфҳои 7—8.
1. Секунҷахо.
2. Секунҷахо (давомаш).
3. Чоркунҷаҳо.
4. Чоркунҷаҳо (давомаш).
Боби I. Шаклҳои геометрии моиаид.
5. Монандии бисёркунҷаҳо.
6. Секунҷаҳои монапд ва хосиятҳои онҳо.
7. Аломати якуми монандии секунҷахо.
8. Аломати дуюми монандии секунҷахо.
9. Аломати сеюми монандии секунҷаҳо.
10. Аломатҳои монандии секунҷаҳои росткунҷа.
11. Татбиқи аломатҳои монандӣ барои исботкунии масъалаҳо.
12. Ҳалли масъалахо.
13. Дониши худро санҷида бинед.
14. Монандии шаклҳои геометрӣ.
15. Хосиятҳои бисёркунҷаҳои монанд.
16. Гомотетия ва монандй.
17. Сохтани бисёркунҷаҳои монанд.
18. Машғулияти амалӣ.
19. Ҳалли масъалахо.
20. Ҳалли масъалаҳо.
21. Маълумот ва масъалаҳои иловагӣ доир ба боби I.
Боби II. Муиосибатҳои байни тарафҳо ва купчҳои секупҷаҳо.
22. Таърифи синус, косинус, тангенс ва котангенси кунҷи тез.
23. Ҳалли масъалаҳо.
24. Ҳисобкунии синус, косинус, тангенс ва котангенси баъзе кунҷҳо.
25. Ҳалли масъалаҳо.
26. Синус, косинус, тангенс ва котангенсе, ки кунҷҳояшон аз 0° то 180° мебошанд.
27. Айниятиҳои асосии тригонометрй.
28. Айниятиҳои асосии тригонометрй (давомаш).
29. Допиши худро санҷида бинед.
30. Бо ёрии синуси кунҷ ҳисоб кардани масоҳати секунҷа.
31. Теоремаи синусҳо.
32. Теоремаи косинусҳо.
33. Баъзе татбиқҳои теоремаҳои синусҳо ва косинусҳо.
34. Ҳисоб кардани кунҷи байни ду вектор.
35. Ҳалли секунҷаҳо.
36. Ҳалли масъалаҳо.
37. Татбиқи усулҳои ҳалли секунҷаҳо дар амал.
38-39. Маълумот ва масъалаҳои иловагӣ доир ба боби II.
Боби III.Дарозии давра ва масоҳати доира.
40. Бисёркунҷаҳои аз давра дарункашидашуда.
41. Бисёркунҷаҳои аз давра берункашидашуда.
42. Бисёркунҷаҳои мунтазам.
43. Давраҳои ба бисёркунҷаи мунтазам дарун ва берункашидашуда.
44. Вобастагии байни тарафҳои бисёркунҷаи мунтазам ва радиусҳои давраи дарун ва берункашидашуда.
45. Дониши худро санҷида бинед.
46. Дарозии давра.
47. Дарозии камони давра. Ченаки радиании кунҷ.
48. Масоҳати доира.
49. Масоҳати қисмҳои доира.
50. Ҳалли масъалаҳо.
51. Маълумот ва масъалаҳои иловагӣ доир ба боби III.
Боби IV. Муиосибатҳои метрики дар секунда ва давра.
52. Проексия. Масофа аз нуқта то порча.
53. Хосиятҳои порчаҳои мутаносиб.
54. Порчаҳои муганосиб дар секундам росткунда.
55. Бо ду норчаи додашуда сохтани норчаи мутаносиби миёна.
56. Порчахои муганосиб дар давра.
57. Ҳалли масъалахо.
58. Маълумот ва масъалаҳои иловагй доир ба боби IV.
Боби V. Такрори курси планиметрия.
59. Усули координатахо.
60. Усули коордииатахо ва векторхо.
61. Давра ва доира.
62. Такроркунй.
63. Такроркунй.
64. Такроркунй.
65. Такроркунй.
66. Такроркунй.
67—68. Кори назоратии чамъбастй.
Маълумот ва мафҳумҳои асоси доир ба планиметрия.
Ҷавобҳо ва нишопдодҳо.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Геометрия, 9 синф, Ҳайдаров Б., Сариқов Э., Қӯчқоров А., 2014 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-06-20 10:21:13