Геометрия, 8 сыныб, Рахымқариев A.A., Tухтахужаева M.A., 2019


Геометрия, 8 сыныб, Рахымқариев A.A., Tухтахужаева M.A., 2019.

Учебник по геометрии для 8 класса на казахском языке.

   Оқулық Республикалық білім орталығының 2018 жылғы 25 қарашадағы “Анық пәндердің блок модулі бойынша жалпы орта білімнің оқу бағдарламасы (VIII сынып)” негізінде жазылған. Оқулықта жалпы орта білім бойынша математика пәнін оқытудың белгіленген мақсаты мен міндеттері, оқу қызметі нәтижесінде оқушыларға қойылатын талаптар айқындалған. Оқулық оқушылардың бойында қалыптастырылатын тірек компоненттердің элементтерін қамтып алған.
Қайта дайындау үдерісінде эксперттер мен рецензенттердің ұсыныстары ескерілді. Әрбір тараудың соңында жазба түрдегі бақылау жұмыстарының үлгілері мен тестер келтірілді, олар оқушылардың бақылау жұмысына тиянақты дайындалуына көмектеседі. Тарихи мәліметтер айдарынан еліміздің және дүние жүзі ғалымдарының бұл пәнге қосқан салмақты үлестері мен тарихи-ғылыми жетістіктері орын алған.

Геометрия, 8 сыныб, Рахымқариев A.A., Tухтахужаева M.A., 2019


Сүйір бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі және котангенсі.
Тригонометрия – математиканың бір бөлімі, ол үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштары ортасындағы байланыстарды, тригонометриялық функциялардың қасиеттері мен олардың арасындағы қатынастарды зерттейді. “Тригонометрия” сөзі грек тіліндегі “тригон” – үшбұрыш және “метрезис” – өлшеу деген сөздерден алынған, қазақ тілінде “үшбұрыштарды өлшеу” деген мағынаны білдіреді.

Тригонометрияның негізгі міндеті үшбұрыштарды шешуден тұрады. Үшбұрыш геометрияның ең маңызды пішіндерінің бірі болып саналады. Сондықтан да біз үшбұрыштарды оқып-үйренуді одан әрі жалғастырамыз. Бұл тараудың мақсаты үшбұрыштардың бірер элементін (қабырғалары мен бұрыштары) басқа элементтері арқылы өрнектеу болып табылады.

МАЗМҰНЫ.
7-сыныпта өтілгендерді қайталау.
І тарау. Төртбұрыштар.
§ 1. Негізгі төртбұрыштар және олардың қасиеттері.
1-тақырып. Көпбұрыштың ішкі және сыртқы бұрыштарының қасиеті.
2-тақырып. Параллелограмм және оның қасиеттері.
3-тақырып. Параллелограмның белгілері.
4-тақырып. Тік төртбұрыш және оның қасиеттері.
5–6-тақырыптар. Ромб және оның қасиеттері.
7–8-тақырыптар. Трапеция және оның қасиеттері.
§ 2. Фалес теоремасы және оның қолданылуы.
9-тақырып. Фалес теоремасы.
10–11-тақырып. Үшбұрыштың орта сызығының қасиеті. Трапеция орта сызығының қасиеті.
12-тақырып. Практикалық жаттығу және қолдану.
13–14-тақырып. 1-бақылау жұмысы. Қателер бойынша жұмыс.
1-тест.
Тарихи мағлұматтар.
ІІ тарау. Тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштары арасындағы қатынастар.
§ 3. Сүйір бұрыштың тригонометриялық функциялары.
15-тақырып. Сүйір бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі және котангенсі.
16-тақырып. Сүйір бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі және котангенсі (жалғасы).
§ 4. Пифагор теоремасы және оның қолданылуы.
17-тақырып. Пифагор теориясы және оның түрлі дәлелдеулері.
18-тақырып. Пифагор теоремасына кері теорема.
19-тақырып. Пифагор теоремасының кейбір қолданылулары.
§ 5. Тригонометриялық қағидаттар.
20–21-тақырыптар. Негізгі тригонометриялық қағидаттар және оның нәтижелері.
22-тақырып. Толықтырғыш бұрыштың тригонометриялық функцияларына арналған формулалар.
23-тақырып. 30º, 45º, 60º-тық бұрыштардың синусын, косинусын, тангенсін және котангенсін табу.
§ 6. Тікбұрышты үшбұрыштарды шешу.
24-тақырып. Тригонометриялық функциялар мәндерінің кестесі.
25-тақырып. Тікбұрышты үшбұрыштарды шешу.
26-тақырып. Тікбұрышты үшбұрыштарды шешу (жалғасы).
27-тақырып. Тікбұрышты үшбұрыштарды салу.
28-тақырып. Практикалық жаттығу және қолдану.
29–30-тақырыптар. 2-бақылау жұмысы. Қателер бойынша жұмыс.
2-тест.
Тарихи мағлұматтар.
III тарау. Координаталар әдісі. Векторлар.
§ 7. Жазықтықтағы координаталар жүйесі.
31-тақырып. Жазықтықтағы нүктенің координаталары. Қиюшы ортасының координаталары.
32–33-тақырыптар. Екі нүкте арасындағы қашықтық. Шеңбер теңдеуі.
34-тақырып. Түзу сызық теңдеуі. Геометриялық есептер шешудің координаталар әдісі.
35-тақырып. Вектор ұғымы. Вектордың ұзындығы мен бағыты.
36–37-тақырыптар. Векторды қосу және азайту.
38–39-тақырыптар. Векторды санға көбейту. Вектордың координаталары.
40-тақырып. Координаталары берілген векторлар бойынша амалдар.
41-тақырып. Вектордың физикалық және геометриялық талдаулары. Геометриялық есептерді шешудің векторлық әдісі.
42-тақырып. Практикалық жаттығу және қолдану.
43–44-тақырыптар. 3-бақылау жұмысы. Қателер бойынша жұмыс.
3-тест.
Тарихи мағлұматтар.
IV тарау. Аудан.
§ 9. Көпбұрыштың ауданы.
45-тақырып. Аудан туралы ұғым.
46–47-тақырыптар. Тік төртбұрыш пен параллелограмның ауданы.
48-тақырып. Үшбұрыштың ауданы.
49–50-тақырыптар. Ромбы мен трапецияның ауданы.
51-тақырып. Көпбұрыштың ауданы.
52-тақырып. Практикалық жаттығу және қолдану.
53–54-тақырыптар. 4-бақылау жұмысы. Қателер бойынша жұмыс.
4-тест.
Тарихи мағлұматтар.
V тарау. Шеңбер.
§ 10. Шеңбердегі бұрыштар.
55-тақырып. Түзу мен шеңбердің өзара орналасуы. Шеңберге жанама және оның қасиеттері.
56-тақырып. Екі шеңбердің өзара орналасуы. Орталық бұрыш және доғаның градустық өлшемі.
57-тақырып. Шеңберге іштей сызылған бұрыш.
58-тақырып. Шеңбердің қиюшыларын туғызатын бұрыштар.
59-тақырып. Шеңбер хордасы мен диаметрінің қасиеттері.
60-тақырып. Практикалық жаттығу және қолдану.
Үшбұрыштың ғажайып нүктелері.
61–62-тақырыптар. 5-бақылау жұмысы. Қателер бойынша жұмыс.
5-тест.
Тарихи мағлұматтар.
VI тарау. Қайталау.
8-сыныпта өтілген тақырыптарды қайталауға арналған жаттығулар.
Қорытынды бақылау жұмысы. Қателер бойынша жұмыс.
Қосымша. Сүйір бұрышты тригонометриялық функциялар мәндерінің кестесі.
Жауаптар.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Геометрия, 8 сыныб, Рахымқариев A.A., Tухтахужаева M.A., 2019 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-06-23 19:03:52