Улуттук эгемендүүлүк идеясы жана руханият негиздери, 9 класс, Мусурманова А., Каршыбаев М., Кочкоров Р., 2015

Улуттук эгемендүүлүк идеясы жана руханият негиздери, 9 класс, Мусурманова А., Каршыбаев М., Кочкоров Р., 2015.

Учебник по обществознанию для 9 класса на киргизском языке.

   Жалпы орто билим берүүчү мектептердин 9-класстары үчүн арналган бул китеп Өзбекстан Республикасынын Президенты Ислам Каримовдун «Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch», «O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida» китептеринин негизинде кайра иштелген. Анда улуттук эгемендүүлүк идеясы жана руханият негиздерин түзө турган негизги билим жана түшүнүктөр заманбап методикалык усул жана талаптардын негизинде ачып берилген.

Улуттук эгемендүүлүк идеясы жана руханият негиздери, 9 класс, Мусурманова А., Каршыбаев М., Кочкоров Р., 2015


УЛУТТУК ИДЕЯ ЖАНА ӨНҮГҮҮ.
Ардактуу окуучу, дүйнөдөгү ар бир элдин улуттук идеясы оболу анын өнүгүшүнө, ошол жолдо бүткүл коомдун мүчөлорүн бириктирүү, алардьш куч жана мүмкүнчүлүктөрүн багыттоого кызмат кылаарын эсте тут. Биздин улуттук идеябызда журтубузда укуктук демократиялык мамлекет, жарандык коомун куруу, бул жараянда элибиздин активдүү катышуусун камсыздоо аркылуу анын өнүгүүсүн камсыздоо башкы максаттардан болуп эсептелет.

Мына ушул максаттарга жетишүү үчүн болсо жергебизде жашап жаткан инсандар физиологиялык жактан да, руханий жактан да жеткилен болуусу, алар кайсы улут же элетке таандык болбосун, бардыгыбыз үчүн жалгыз болгон Өзбекстаныбыздын өнүгүүсү жолунда биригүүсү, шериктеш жана желкелеш болуп жашашы керек. Мындай умтулуу жана көз караштар-ды жаш кезден баштап алардын дили жана ансезиминде калыптандыруу үчүн, улуттук идеябыздын курамында жеткилен инсан, социалдык шериктештик, улуттар аралык ынты-мактык, диндер аралык кен пейилдик сыяктуу принциптер да өзгөчө мааниге ээ. Бул, өз кезегинде улуттук идеябыздын курамындагы түшүнүк жана принциптердин бири-бири менен үзгүлтүксүз байланыштуу экендигинен, элибизди бирикгирүү жана бирдиктүү кудуретгүү күчкө айландырууда анын практикалык мүмкүнчүлүктөрү канчалык кендигинен кабар берет.

МАЗМУНУ.
I бөлүм. Эгемендүүлүк жана улуттук идея.
Эң улуу максат.
Улуттук идея жана өнүгүү.
Дүйнөнүн идеологиялык картинасы.
Идеологиялык полигон.
Текшерүү иши.
II бөлүм. Улуттук идея жана жеткилең муун.
Идеялык боштук.
Идеологиялык иммунитет.
Эне тили - улуттун руху.
Улуттук жана жалпы адамзаттык баалуулуктардын шайкештиги.
Өнүгүүнүн өзбек модели жана анын мааниси.
Текшерүү иши.
Бүгүнкү реформалар жөнүндө маек (Практикалык сабак).
III бөлүм. Руханияттын бекем таянычтары.
Руханият коргону.
Улуттук баалуулуктардын булагы.
Текшерүү иши.
Таалим жана тарбиянын шайкештиги.
Руханиятка кооп салуу - өздүгүбүзгө кооп салуу дегени.
IV бөлүм. Эң улуу эрдик.
Руханий жана материалдык турмуштун шайкештиги.
Руханий жана материалдык турмуштун шайкештиги (Практикалык сабак).
Адал эмгек - руханий өркүндөөнүн кепили.
Руханий эрдик.
Текшерүү иши.
Жалпылаштыруучу сабак.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Улуттук эгемендүүлүк идеясы жана руханият негиздери, 9 класс, Мусурманова А., Каршыбаев М., Кочкоров Р., 2015 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-04-22 00:09:52