Мекен сезими, 6 класс, Султанов Х., Каршыбаев М., 2015

Мекен сезими, 6 класс, Султанов Х., Каршыбаев М., 2015.

Учебник по обществознанию для 6 класса на киргизском языке.

   Жалпы билим берүүчү мектептердин 6-класстарына арналган бул окуу колдонмо Өзбекстан Республикасынын Президенты Ислам Каримовдун «Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch» жана «O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida» аттуу китептеринин негизинде кайра иштелген. Анда Мекенге болгон сүйүү жана патриоттуктун негиздерин калыптандырган темалар окуучулардын өзүнө мүнөздүү түшүнүктөрдү эсепке алган түрдө, кызыктуу мисалдар, турмуштук далилдер жана заманбап методикалык усулдар аркылуу баяндалган.

Мекен сезими, 6 класс, Султанов Х., Каршыбаев М., 2015


ООГАН КЫЗЫНЫН АРМАНЫ.
Француз киночулары тарабынан сүрөткө тартылган «Будда да уятынан жерге кирди» деп аталган көркөм фильмде кичинекей кыздын жандүйнөсү менен билим алууга умтулушу, бирок Ооганстандагы жагдай, түркөйлүккө берилген адамдардын ага тоскоол болушу жөнүндө баяндалат. Бул кыз оор кыйынчылыктар менен бир аз акча табат жана дептер сатып алат. Бирок ручкага акчасы жетпейт. Апасынын боёнчу калемин алый, мектепке аттанат. Жолду катар согушту жашоонун мазмуну деп билген талоончу балдарга туш келет. Алар кызды «туткунга» алып, жерге тирүүлөй көөмп салмакчы болушат. Кыз алардын колунан качып, бир мектепке жетип келет. Ти-лекке карты, ал эркек балдар мектеби болуп чыгат. Мугалим аны көчөгө айдап салат.

Кыз эми алыскы кыштакгагы кыздар мектебине сапар тартат. Бирок башка кыштактан келгендиги үчүн ал жердей да куулат. Ошентип отуруп көчөдө калуудан, өзү баштап туш келген талоончу балдарга, башкача айтканда түркөйлүккө жем болуудан башка аргасы калбайт.

МАЗМУНУ.
Биринчи глава. Мекендин азаттыгы — эң жогорку бакыт.
Эн ыйык. эн куттуу майрам.
Эгемендүүлүгүбүз түбөлүктүү болсун!.
Мекенибиздин борбору.
Өзбекстан Улутгук паркы.
Ыйык зыярат жерлери.
Тарыхый эстутум.
Байыркы Регистан.
Кайталоо.
Экинчи глава. Дүйнө мартты тааныйт.
Материалдык жана руханий турмуш.
Практикалык көнүгүү. Айкөлдүк.
Отто күйбөс мурас.
Практикалык көнүгүү. Өзбекстан залкар окумупгтуулар өлкөсү.
Улутгук баалуулуктарыбыз.
Жалпы адамзаттык баалуулуктар.
Биз - Өзбекстандын жараныбыз.
Патрпоттук.
Практикалык квнүгүү. Өзбекстандын чыныгы перзенттери.
Мекендин зоболосун көтөрүү.
Билпм берүү менен тарбиянын шайкештиги.
Кайталоо.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Мекен сезими, 6 класс, Султанов Х., Каршыбаев М., 2015 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-04-22 00:09:52