Улуттук эгемендүүлүк идеясы жана руханият негиздери, 7 класс, Каршыбаев М., 2015

Улуттук эгемендүүлүк идеясы жана руханият негиздери, 7 класс, Каршыбаев М., 2015.

Учебник по обществознанию для 7 класса на киргизском языке.

   Жалпы орто билим берүүчү мектептердин 7-класстары үчүн арналган бул окуу китеби Өзбекстан Республикасы Президента Ислам Каримовдун «Yuksak ma’naviyat - yengilmas kuch» жана «O’zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida» китептери негизиңде кайра иштелди. Анда Улуттук эгемендүүлүк идеясы жана руханият негиздерин түзө турган негизги билим жана түшүнүктөр заманбап методикалык усулдар жана талаптар-дын негизинде ачып берилген.

Улуттук эгемендүүлүк идеясы жана руханият негиздери, 7 класс, Каршыбаев М., 2015


ПИКИР ЖАНА ИДЕЯ.
Ардактуу окуучу, демек руханият инсан, эл жана коом жашоонун негизги белгиси экендигин көздө туткан абалда, аң — сезимдүү жандык болгон адамзаттын эң маанилүү өзгөчөлүкгөрү жөнүндөгү пикирлер менен маегибизди улантабыз. Мына ушундай сапаттар-дан бири инсанга гана мүнөздүү болгон ойлоо жана пикирлөө жөндөмү болуп саналат.

Көптөгөн журтташтарыбыз Мекенибиздин борбор шаарына келип, бул жердеги өзгөрүүлөрдү көргөндөн сон, өз көргөндөрүн мындайча баяндайт: «Ташкентке барып, пикирим, түшүнүгүм таптакыр өзгөрүп кетти, ал жердеги Мустакиллик жана Эскерүү аянттарын, Өзбекстан Улуттук багы, Амир Темур сейилбагы, Хазрати Имам комплексин, жаныжаны имараттар, лицей жана коллеждер, абат көчөлөрүн көрүп, эгемендүүлүктүн күчүнө дагы бир жолу ынандым». Ушундан да билсек болот, жаңылык жана өзгөрүүлөр адам-дардын аңсезиминде жаны пикирлер пайда кылат, оюн өзгөртөт.

МАЗМУНУ.
Киришүү.
I бөлүм. Эгемендүүлүк жана улуттук идея.
Улуттук идея — изги үмүт-тилектердин туюнтулушу.
Руханият жана анын мүнөздөмөсү.
Пикир жана идея.
Идеянын негизги өзгөчөлүктөрү жана түрлөрү.
Коомдун өнүгүүсү жана жаратман идеялар.
Билим жана руханият (Практикалык көнүгүү).
Кайталоо.
II бөлүм. Идеяга каршы идея, пикирге каршы пикир.
Зыяндуу идеялар.
Сергектик жана сактык.
Улуттук өздүк жана салттар.
Тарыхый эстеликтер (Практикалык сабак).
Текшерүү иши.
III бөлүм. Руханиятка кооп — өздүгүбүзгө кооп.
Көзгө көрүнбөй турган кооптор.
Жеке инсан тарбиясы.
Коомго кооп сала турган илдеттер.
Инсандын дилине жол.
Тарыхый эскерүүнү калыбына келтирүүдө искусствонун мааниси.
Текшерүү иши.
IV бөлүм. Жогорку руханий нормалар.
Инсанды жактоочулук (гуманизм) — элибиздин изги сапаты.
Руханияттын калыптануусунда үй-бүлөнүн орду.
Адеп-ахлак - руханияттын негизи.
Текшерүү иши.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Улуттук эгемендүүлүк идеясы жана руханият негиздери, 7 класс, Каршыбаев М., 2015 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-04-22 00:09:51