Каршыбаев

Мекен сезими, 6 класс, Султанов Х., Каршыбаев М., 2015

Мекен сезими, 6 класс, Султанов Х., Каршыбаев М., 2015.

Учебник по обществознанию для 6 класса на киргизском языке.

   Жалпы билим берүүчү мектептердин 6-класстарына арналган бул окуу колдонмо Өзбекстан Республикасынын Президенты Ислам Каримовдун «Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch» жана «O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida» аттуу китептеринин негизинде кайра иштелген. Анда Мекенге болгон сүйүү жана патриоттуктун негиздерин калыптандырган темалар окуучулардын өзүнө мүнөздүү түшүнүктөрдү эсепке алган түрдө, кызыктуу мисалдар, турмуштук далилдер жана заманбап методикалык усулдар аркылуу баяндалган.

Мекен сезими, 6 класс, Султанов Х., Каршыбаев М., 2015
Скачать и читать Мекен сезими, 6 класс, Султанов Х., Каршыбаев М., 2015
 

Ұлттык тәуелсіздік идеясы және руханият негіздері, 9 сынып, Мүсырманова О., Каршыбаев М., Кошкаров Р., 2015

Ұлттык тәуелсіздік идеясы және руханият негіздері, 9 сынып, Мүсырманова О., Каршыбаев М., Кошкаров Р., 2015.

Учебник по обществознанию для 9 класса на казахском языке.

   Жалпы орта білім беретін мектептердің 9-сыныбына арналған бұл окулык Өзбекстан Республикасы Президенті Ислам Кари-мовтын «Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch», «O‘zbekiston mus-taqillikka erishish ostonasida» кітаптары негізінде кайта өңделген. Онда ұлттык тәуелсіздік идеясы және руханият негіздерін кұрайтын білімдер мен ұғымдар заманауи әдістемелік тәсілдер мен талаптар негізінде баяндалған.

Ұлттык тәуелсіздік идеясы және руханият негіздері, 9 сынып, Мүсырманова О., Каршыбаев М., Кошкаров Р., 2015
Скачать и читать Ұлттык тәуелсіздік идеясы және руханият негіздері, 9 сынып, Мүсырманова О., Каршыбаев М., Кошкаров Р., 2015
 

Улуттук эгемендүүлүк идеясы жана руханият негиздери, 9 класс, Мусурманова А., Каршыбаев М., Кочкоров Р., 2015

Улуттук эгемендүүлүк идеясы жана руханият негиздери, 9 класс, Мусурманова А., Каршыбаев М., Кочкоров Р., 2015.

Учебник по обществознанию для 9 класса на киргизском языке.

   Жалпы орто билим берүүчү мектептердин 9-класстары үчүн арналган бул китеп Өзбекстан Республикасынын Президенты Ислам Каримовдун «Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch», «O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida» китептеринин негизинде кайра иштелген. Анда улуттук эгемендүүлүк идеясы жана руханият негиздерин түзө турган негизги билим жана түшүнүктөр заманбап методикалык усул жана талаптардын негизинде ачып берилген.

Улуттук эгемендүүлүк идеясы жана руханият негиздери, 9 класс, Мусурманова А., Каршыбаев М., Кочкоров Р., 2015
Скачать и читать Улуттук эгемендүүлүк идеясы жана руханият негиздери, 9 класс, Мусурманова А., Каршыбаев М., Кочкоров Р., 2015
 

Үлттық тәуелсіздік идеясы және руханият негіздері, 7 сынып, Каршыбаев М., 2015

Үлттық тәуелсіздік идеясы және руханият негіздері, 7 сынып, Каршыбаев М., 2015.

Учебник по обществознанию для 7 класса на казахском языке.

   Жалпы білім беретін мектептердің 7-сыныбына арналған бұл окулык Өзбекстан Республикасының Президент! Ислам Каримовтың «Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch» және «0‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida» кітаптары негізінде кайта өнделді. Окулыкта ұлттық тәуелсіздік идеясы мен руханият негіздерін кұрайтын негізгі білімдер мен ұғымдар заманалык әдістемелік талаптар негізінде ұтымды баяндалған.

Үлттық тәуелсіздік идеясы және руханият негіздері, 7 сынып, Каршыбаев М., 2015
Скачать и читать Үлттық тәуелсіздік идеясы және руханият негіздері, 7 сынып, Каршыбаев М., 2015
 

Улуттук эгемендүүлүк идеясы жана руханият негиздери, 7 класс, Каршыбаев М., 2015

Улуттук эгемендүүлүк идеясы жана руханият негиздери, 7 класс, Каршыбаев М., 2015.

Учебник по обществознанию для 7 класса на киргизском языке.

   Жалпы орто билим берүүчү мектептердин 7-класстары үчүн арналган бул окуу китеби Өзбекстан Республикасы Президента Ислам Каримовдун «Yuksak ma’naviyat - yengilmas kuch» жана «O’zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida» китептери негизиңде кайра иштелди. Анда Улуттук эгемендүүлүк идеясы жана руханият негиздерин түзө турган негизги билим жана түшүнүктөр заманбап методикалык усулдар жана талаптар-дын негизинде ачып берилген.

Улуттук эгемендүүлүк идеясы жана руханият негиздери, 7 класс, Каршыбаев М., 2015
Скачать и читать Улуттук эгемендүүлүк идеясы жана руханият негиздери, 7 класс, Каршыбаев М., 2015
 

Отан сезімі, 5 сыныб, Сұлтанов X., Каршыбаев М., 2015

Отан сезімі, 5 сыныб, Сұлтанов X., Каршыбаев М., 2015.

Учебник по чувству родины для 5 класса на казахском языке.

   Бұл колданба жалпы орта білім беретін мектептердің 5-сыныбына арналған. Онда Отанға және отаншылдыкка байланысты білімдер мен үғымдар Президент Ислам Каримовтын «Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch» және «O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida» кітаптары негізінде байытылып, заманалык талаптар тұрғысынан баяндалған.

Отан сезімі, 5 сыныб, Сұлтанов X., Каршыбаев М., 2015
Скачать и читать Отан сезімі, 5 сыныб, Сұлтанов X., Каршыбаев М., 2015
 

Мекен сезими, 5 класс, Султанов Х., Каршыбаев М., 2015

Мекен сезими, 5 класс, Султанов Х., Каршыбаев М., 2015.

Учебник по чувству родины для 5 класса на киргизском языке.

   Кымбаттуу окуучу, ушул күндөрдө өлкөбүздө Эгемендүүлүк майрамына багышталган массалык иш-чаралар, оюн-зооктор жүрүп жатат. Ата журтубуз жөнүндө, анын эгемендүүлүгү жөнүндө жылуу сөздөр, алкыш жана ырларды угуп, көз карандысыздык канчалык улуу жетишкендик экендигин бардыгыбыз чын жүрөктөн туюп жатабыз. Мына ушундай кезде «Ушундай азат жана абат Мекенге ылайыктуу перзент болуу үчүн кандай сапаттарга ээ болуу керек?», «Мекен сезими, Мекенге болгон сүйүү кандай иштерде көрүнөт?» деген суроолор туулушу табигый, албетте. Мындай суроолорго жооп табууда «Мекен сезими» окуу китеби сага жардамчы жана кеңешчи болот, деп ойлойбуз.

Мекен сезими, 5 класс, Султанов Х., Каршыбаев М., 2015
Скачать и читать Мекен сезими, 5 класс, Султанов Х., Каршыбаев М., 2015