Milli garaşsyzlyk taglymy we ruhyýet esaslary, 9 synp, Musurmanowa O., Karşibaýew M., Koçkarow R., 2015

Milli garaşsyzlyk taglymy we ruhyýet esaslary, 9 synp, Musurmanowa O., Karşibaýew M., Koçkarow R., 2015.

Учебник по обществознанию для 9 класса на туркменском языке.

   Umumy orta bilim berýän mekdepleriň 9-nji synplary üçin niýetlenen şu derslik Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Islam Karimowyň «Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch» we «O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida» kitaplary esasynda gaýtadan işlenen. Onda Milli garaşsyzlyk taglymy we ruhyýet esaslaryny düzýän esasy bilimler we düşünjeler döwrebap metodik usullar we talaplar esasynda açyp görkezilen.

Milli garaşsyzlyk taglymy we ruhyýet esaslary, 9 synp, Musurmanowa O., Karşibaýew M., Koçkarow R., 2015


GARAŞSYZLYK WE MILLI TAGLYM.
Eziz okuwçy, şu günlerde bütin ýurdumyz boýunça Garaşsyzlyk baýramy şadyýanlyklary dowam edýär. Siz tälim alýan mekdepde, mugallymlaryňyzyň, synpdaş dostlaryňyzyň ýüzünde, gözünde, keýpinde-de ynha şu baýram şatlygy her ädimde duýlup dur. Şeýle guwançly pursatlarda biz, ilki bilen, garaşsyzlygyň halkymyzyň, Watanymyzyň durmuşynda, her birimiziň tagdyrymyzda nähili uly ähmiýete eýe bolandygy barada oýlaýarys. Bu babatda siz her ýyl täze okuw ýylynyň ilkinji derslerinde mugallymlaryňyz, synpdaşlaryňyz dostlaryňyz bilen giňişleýin söhbetleşýärsiňiz. Ynha şu pikirleriň ählisini umumlaşdyryp aýdýan bolsak, biz 1991-nji ýylyň 31-nji awgustyndan – halkymyz, ýurdumyz özüni özbaşdak diýip yglan eden günden başlap nähili üstünlikleri we netijeleri gazanan bolsak, olaryň ählisi garaşsyzlyk sebäplidir. Diňe bir gazanan däl, eýsem bu günki günde arzuw edip, ymtylýan sepgitleri eýelemegimiz üçin hem, ilki bilen, garaşsyzlyk, erkin we azat durmuş gerek. Şonuň üçin näçe näçe eždatlarymyz üçin arman bolup galan garaşsyzlygy biz iň beýik nygmat hökmünde gadyrlaýarys.

MAZMUNY.
I bap. Garaşsyzlyk we milli taglym.
Iň beýik maksat.
Milli taglym we ösüş.
Dünýäniň aňyýet teswiri.
Aňyýet poligony.
Barlag işi.
II bap. Milli taglym we kämil nesil.
Taglym boşlugy.
Aňyýet immuniteti.
Ene dili – milletiň ruhy.
Milli we umumadamzat gymmatlyklarynyň sazlaşyklylygy.
Ösüşiň özbek modeli we onuň ähmiýeti.
Barlag işi.
Amaly sapak. Bu günki özgertmeler barada söhbet.
III bap. Ruhyýetiň pugta daýançlary.
Ruhyýet galasy.
Milli gymmatlyklar mesgeni.
Barlag işi.
Tälim we terbiýäniň sazlaşyklylygy.
Ruhyýete wehim – özlügimize wehim.
IV bap. Iň beýik edermenlik.
Ruhy we maddy durmuşyň sazlaşyklylygy.
Amaly sapak. Maddy we ruhy durmuşyň sazlaşyklylygy.
Halal zähmet – ruhy ösüşiň girewidir.
Ruhy edermenlik.
Barlag işi.
Jemleýji ders.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Milli garaşsyzlyk taglymy we ruhyýet esaslary, 9 synp, Musurmanowa O., Karşibaýew M., Koçkarow R., 2015 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-04-22 00:09:51