Matematika, 9 sinf, Axatov A., 2016

Matematika, 9 sinf, Axatov A., 2016.

Учебник по математике для 9 класса на узбекском языке.

Фрагмент из книги:
O‘nli kasr yozuvidagi vergulning o'rni nihoyatda muhim. Vergulning o'rnini o'zgartirish kasrning qiymatini o'zgartirib yuboradi. O'nli kasrni 10 marta, 100 marta, 1000 marta orttirish uchun, ya'ni 10 ga, 100 ga, 1000 ga ko'paytirish uchun o‘nli kasrdagi vergulni ko'paytuvchidagi nollar soni nechta bo‘lsa, o'ngga shuncha xona birligida surish kerak.

Matematika, 9 sinf, Axatov A., 2016


Примеры.
Raqamlar bilan yozing:
1) to'rt yuz qirq to'qqiz ming besh yuz ellik;
2) bir yuz ikki ming olti yuz o'n to‘rt;
3) sakson uch ming besh yuz yetmish ikki;
4) o‘n ming to'qqiz yuz sakson sakkiz.

3 raqami qatnashgan ixtiyoriy bir xonali, ikki xonali, uch xonali, to'rt xonali, besh xonali va olti xonali son yozing. Bu sonlarning har birida uch raqami qaysi sinfga tegishli?

Namangan viloyatining yer maydoni 7400 kvadrat kilometr. Bu Buxoro viloyatining yer maydonidan 32 900 kvadrat kilometr kam. Buxoro viloyatining yer maydonini toping.

MUNDARIJA.
Takrorlash.
Raqamlash.
Mustahkamlash uchun topshiriqlar.
Butun sonlarni qo'shish va ayirish.
Mustahkamlash uchun topshiriqlar.
Butun sonlarni sonlarga ko'paytirish va boTish.
Mustahkamlash uchun topshiriqlar.
O‘lchov birliklari bilan berilgan sonlar ustida amallar.
Mustahkamlash uchun topshiriqlar.
O‘nli kasrlar.
Kasr sonlami taqqoslash.
O'lchash natijasida hosil bo'lgan sonlarni o'nli kasrlarda ifodalash.
O‘nli kasrlarni kattaliklarni o'lchash natijasida hosil bo'lgan sonlar shaklida yozish.
Mustahkamlash uchun topshiriqlar.
Butun va kasr sonlarni qo'shish, ayirish.
Mustahkamlash uchun topshiriqlar.
O‘nli kasrlami butun sonlarga ko'paytirish va bolish.
Mustahkamlash uchun topshiriqlar.
O'nli kasrlar ustida hamma amallar.
Oddiy kasrlar.
Kasrlarni aylantirish.
Mustahkamlash uchun topshiriqlar.
Oddiy kasrlarni qo'shish va ayirish.
Mustahkamlash uchun topshiriqlar.
O‘nli kasrni oddiy kasrga aylantirish.
Oddiy kasrni o'nli kasr ko'rinishida ifodalash.
Oddiy va o'nli kasrlar ustida amallar.
Mustahkamlash uchun topshiriqlar.
Protsentlar.
Protsent haqida tushuncha.
O‘nli kasrlami protsent bilan almashtirish.
Protsentni o'nli kasr bilan almashtirish.
Sonning 1 % ini topish.
Sonning bir necha protsentini topish.
Mustahkamlash uchun topshiriqlar.
Sonning protsentini topishni uning bo'lagini topish bilan almashtirish.
Mustahkamlash uchun topshiriqlar.
Bir foiz bo'yicha sonni topish.
Mustahkamlash uchun topshiriqlar.
Takrorlash.
Butun va kasr sonlar bilan arifmetik amallar.
Geometriya.
Geometrik shakllar va geometrik jism.
Chiziqli o'lchovlar.
Chiziqli o'lchovlar jadvali.
Yuza o'lchovlari.
Kub.
Kubning to'la sirti va yon sirti.
Parallelepiped.
Kub bilan parallelepipedni taqqoslash.
Parallelepipedning to'la sirti va yon sirti.
Hajm haqida tushuncha.
Hajm o'lchovlari.
Parallelepiped hajmini o'lchash va hisoblash.
Kubning hajmini o'lchash va hisoblash.
Kub o'lchovlari (hajm o'lchovlari).
Doira. Doira qismlari.
Diagrammalar.
Chiziqli va ustunli diagramma.
Mustahkamlash uchun topshiriqlar.
Chiziqli, kvadrat va kub olchovlarining munosabatlari.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Matematika, 9 sinf, Axatov A., 2016 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-03-02 23:09:03