Matematika, 7 sinf, Axatov A., Muzaffarova F., Saydaliyeva M., 2020


Matematika, 7 sinf, Axatov A., Muzaffarova F., Saydaliyeva M., 2020.

Учебник по математике для 7 класса на узбекском языке.

Фрагмент из книги:
Sonlarni yaxlitlashda quyidagi qoidalarga rioya qilinadi:
1) kerakli xona raqamlari tagiga chizish;
2) yaxlitlanayotgan xonaning o‘ng tarafida turgan raqamga e’tibor berish.
3) sonni yaxlitlash.

Matematika, 7 sinf, Axatov A., Muzaffarova F., Saydaliyeva M., 2020


YOZMA USULDA QO‘SHISH VA AYIRISH.
Maktab issiqxonasida 0‘quvchilar 2568 tup chinnigul va undan 12680 ta ortiq atirgul yetishtirishdi. O‘quvchilar hammasi bo'lib qancha gul yetishtirishdi?

0‘tgan yili yangi uylarga 1306 ta, bu yil undan 9867 ta ortiq odam ko‘chib kirdi. Kelasi yili bu yilgiga qaraganda 754 ta ko‘p odam ko‘chib kiradi. Kelasi yilda yangi uylarga qancha odam ko'chib kiradi?

Do'konga 6875 kg un olib kelindi. Bundan 1396 kg birinchi navli, 950 kg ikkinchi navli, qolgani esa oliy navli un edi. Do'konga necha kilogramm oliy navli un olib kelindi?

MUNDARIJA.
YUZ MING ICHIDA RAQAMLASH.
Sonlarni yaxlitlash.
Mustahkamlash uchun misol va masalalar.
Ko‘p xonali natural sonlarni qo‘shish va ayirish.
Og'zaki qo'shish va ayirish.
Yozma usulda qo'shish va ayirish.
Mustahkamlash uchun misol va masalalar.
Sonlarni 10, 100, 1000 ga ko‘paytirish va bo‘lish.
10, 100, 1000 ga qoldiqli bo'lish.
Bir o‘lchov birligini boshqa o‘lchov birligida ifodalash.
O‘lchov birliklarini qo‘shish va ayirish.
Mustahkamlash uchun misol va masalalar.
Bir xonali sonlarga ko‘paytirish va bo'lish.
Og'zaki ko'paytirish va bo'lish.
Yozma ko'paytirish va bo'lish.
Mustahkamlash uchun misol va masalalar.
Kattaliklarni bir xonali songa ko'paytirish va bo'lish.
Mustahkamlash uchun misol va masalalar.
Yaxlit o'nliklarga ko'paytirish va bo'lish.
Mustahkamlash uchun misol va masalalar.
Ikki xonali songa ko'paytirish.
Mustahkamlash uchun misol va masalalar.
Ikki xonali songa bo'lish.
Mustahkamlash uchun misol va masalalar.
Kasr sonlar.
Oddiy kasrlar (takrorlash).
O'nli kasrlar.
O‘nli kasrlarning hosil bo'lishi, yozilishi va 0‘qilishi.
O‘nli kasrlarning yirikroq (maydaroq), bir xil ulushlarda ifodalanishi.
O‘nli kasrlarni taqqoslash.
O‘nli kasrlarni qo‘shish va ayirish.
Mustahkamlash uchun misol va masalalar.
Vaqt birliklari.
Takrorlash.
Vaqt birliklarini qo‘shish va ayirish.
Mustahkamlash uchun misol va masalalar.
GEOMETRIYA.
Takrorlash.
Aylana. Aylananing tuzilishi.
Burchaklar.
Yoyiq burchak.
To‘g‘ri burchak.
0 ‘tkir va o‘tmas burchaklar.
To‘liq burchak.
Gradus. Burchaklarning gradus o'lchovi.
Transportir. Transportir yordamida burchaklarni yasash va o‘lchash.
Qo‘shni burchaklar va ularning yig‘indisi.
Uchburchak burchaklarining yig‘indisi.
Parallelogramm (romb).
Takrorlash.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Matematika, 7 sinf, Axatov A., Muzaffarova F., Saydaliyeva M., 2020 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-07-17 10:45:59