Axatov

Matematika, 9 sinf, Axatov A., Muzaffarova F., Saydaliyeva M., 2020

Matematika, 9 sinf, Axatov A., Muzaffarova F., Saydaliyeva M., 2020.

Учебник по математике для 9 класса на узбекском языке.

Фрагмент из книги:
Tikuvchilik korxonasida birinchi kuni 8730 m gazlama, ikkinchi kuni birinchi kundagidan 2 078 m ortiq, uchinchi kuni ikkinchi kundagidan 1 805 m ortiq gazlama ishlab chiqarildi. Uch kunda korxonada necha metr gazlama ishlab chiqarildi?

Matematika, 9 sinf, Axatov A., Muzaffarova F., Saydaliyeva M., 2020
Скачать и читать Matematika, 9 sinf, Axatov A., Muzaffarova F., Saydaliyeva M., 2020
 

Matematika, 8 sinf, Axatov A., Muzaffarova F., Saydaliyeva M., 2020

Matematika, 8 sinf, Axatov A., Muzaffarova F., Saydaliyeva M., 2020.

Учебник по математике для 8 класса на узбекском языке.

Фрагмент из книги:
Наг bir inson o‘z hayotida matematikani bilishi juda muhimdir. Qadim zamonlardan insonlar narsalarni sanaganlar, masofani o'lchaganlar, vaqtni aniqlaganlar. Hisoblashni amalga oshirishda turli vositalar, raqamlarni yozishdan foydalanganlar. Buyuk bobokalonimiz Al-Xorazmiy (783-yil Xivada tug'ilgan) O‘zining «Hindcha hisob haqida»gi asarida sonlarning o'nlik sanoq sistemasi haqida va to'qqizta raqam va nol yordamida istalgan sonlarni tuzish mumkinligi va ular ustida to‘rt amalning qollanishini tushuntirib berdi. Ushbu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sonlarining yozilishi arablar tomonidan qo'llandi va butun dunyoga yoyildi. Ushbu raqamlar shuning uchun arab raqam lari deyiladi.

Matematika, 8 sinf, Axatov A., Muzaffarova F., Saydaliyeva M., 2020
Скачать и читать Matematika, 8 sinf, Axatov A., Muzaffarova F., Saydaliyeva M., 2020
 

Matematika, 7 sinf, Axatov A., Muzaffarova F., Saydaliyeva M., 2020

Matematika, 7 sinf, Axatov A., Muzaffarova F., Saydaliyeva M., 2020.

Учебник по математике для 7 класса на узбекском языке.

Фрагмент из книги:
Sonlarni yaxlitlashda quyidagi qoidalarga rioya qilinadi:
1) kerakli xona raqamlari tagiga chizish;
2) yaxlitlanayotgan xonaning o‘ng tarafida turgan raqamga e’tibor berish.
3) sonni yaxlitlash.

Matematika, 7 sinf, Axatov A., Muzaffarova F., Saydaliyeva M., 2020
Скачать и читать Matematika, 7 sinf, Axatov A., Muzaffarova F., Saydaliyeva M., 2020
 

Matematika, 6 sinf, Axatov A., Muzaffarova F., Saydaliyeva M., 2020

Matematika, 6 sinf, Axatov A., Muzaffarova F., Saydaliyeva M., 2020.

Учебник по математике для 6 класса на узбекском языке.

Фрагмент из книги:
Narsalarni sanashda ishlatiladigan sonlar natural sonlar deyiladi. Istalgan natural sonni 10 ta raqam: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yordamida yozish mumkin.
Raqamlar bilan yozilgan sonni o'qish uchun uni o‘ng tomondan boshlab har birida 3 xonadan iborat bo'lgan guruhlarga ajratiladi. O'ngdan birinchi uchta xona birlar sinfini, undan keyingi uchta xona minglar sinfini tashkil qiladi.

Matematika, 6 sinf, Axatov A., Muzaffarova F., Saydaliyeva M., 2020
Скачать и читать Matematika, 6 sinf, Axatov A., Muzaffarova F., Saydaliyeva M., 2020
 

Matematika, 7 sinf, Axatov A., 2016

Matematika, 7 sinf, Axatov A., 2016.

Учебник по математике для 7 класса на узбекском языке.

Фрагмент из книги:
Agar kasrning maxrajida 10 raqami (bir va bitta nol) tursa, verguldan keyin bitta raqam (bitta belgi) bolishi kerak.
Agar kasrning maxrajida 100 raqami (bir va ikkita nol) tursa, verguldan keyin ikkita raqam (ikkita belgi) bo'lishi kerak.
Agar kasrning maxrajida 1000 raqami (bir va uchta nol) tursa, verguldan keyin uchta raqam (uchta belgi) bo‘lishi kerak.

Matematika, 7 sinf, Axatov A., 2016
Скачать и читать Matematika, 7 sinf, Axatov A., 2016
 

Matematika, 9 sinf, Axatov A., 2016

Matematika, 9 sinf, Axatov A., 2016.

Учебник по математике для 9 класса на узбекском языке.

Фрагмент из книги:
O‘nli kasr yozuvidagi vergulning o'rni nihoyatda muhim. Vergulning o'rnini o'zgartirish kasrning qiymatini o'zgartirib yuboradi. O'nli kasrni 10 marta, 100 marta, 1000 marta orttirish uchun, ya'ni 10 ga, 100 ga, 1000 ga ko'paytirish uchun o‘nli kasrdagi vergulni ko'paytuvchidagi nollar soni nechta bo‘lsa, o'ngga shuncha xona birligida surish kerak.

Matematika, 9 sinf, Axatov A., 2016
Скачать и читать Matematika, 9 sinf, Axatov A., 2016
 

Matematika, 8 sinf, Axatov A., 2016

Matematika, 8 sinf, Axatov A., 2016.

Учебник по математике для 8 класса на узбекском языке.

Фрагмент из книги:
Наr bir inson hayotida matematikani bilish juda muhimdir. Qadim zamon- lardan insonlar narsalarni sanaganlar, masofani o‘lchaganlar, vaqtni aniq- laganlar. Hisoblashni amalga oshirish- da turli vositalar, raqamlarni yozishdan foydalanganlar. Buyuk bobokalonimiz Al-Xorazmiy (783-yil Xivada tug‘ilgan) o‘zimng «Hindcha hisob haqida»gi asarida sonlarning o‘nlik sanoq sis- temasi haqida va to‘qqizta raqam va nol yordamida istalgan sonlami tuzish mumkinligi va ular ustida to‘rt amalning qo‘llanishini tushuntirib berdi. Ushbu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sonlarining yozilishi arablar tomonidan qo‘llandi va butun dunyoga yoyildi. Ushbu raqamlar shuning uchun arab raqamlari deyiladi.

Matematika, 8 sinf, Axatov A., 2016
Скачать и читать Matematika, 8 sinf, Axatov A., 2016