7-sinfda geometriya, 0‘qituvchilar uchun metodik qollanma, Azamov А., Haydarov В., Sariqov Е., 2009

7-sinfda geometriya, 0‘qituvchilar uchun metodik qollanma, Azamov А., Haydarov В., Sariqov Е., 2009.
 
“7- sinfda geometriya" o’qituvchilar uchuri uslubiy qo’llanmada o‘rta umumiy ta’lim maktablarining 7- sinfida geometriya fanining mazmuni, maqsadi, vazifalari, tashkiliy asosiari va umumiy uslubiyoti masalaiari yoritilgan. Shu bilan bir qatorda, davlat ta’lim standard va dasturi asosi-da yaratilgan “Geometriya-7' darsligi bo’yicha o'qitishning uslubiy yo‘l -yq’riqlari kettirilgan. O'quv dasturiga kiritilgan barcha mavzufar bo’yicha dars ishlanmalari berilgan. Mazkur qo’llanma matematika fani bo’yicha dars olib borayotgan maktab o’qituvchilari va bu fanni o’qitish uslubiyoti masalaiari bilan shug’ullanayotgan barcha mutaxassislar uchun mo’ljallangan.

7-sinfda geometriya, 0‘qituvchilar uchun metodik qollanma, Azamov А., Haydarov В., Sariqov Е., 2009


An’anaviy dars berish uslubi.
An’anaviy darsning asosiy maqsadi — dars mavzusining asosiy mazmunini, tushuncha va dalillarini o‘qituvchi tomonidan o'quvchilarga yetkazish va tushuntirishdan iborat Dars — oldin o'zlashtirilgan bilimlar bilan o'zlashtirilishi lozim bo'lgan bilimlar o(rtasida aloqa o'matilishidan boshlanadi. Yangi mavzuni yoritish, turli mashqlar yordamida mustahkamlash, darsga yakun yasash, xulosalash, baholash va uyga vazifa topshirish bilan yakunlanadi. Odatda, an’anaviy dars berish — passiv dars berish usuli sifatida qaraladi. Lekin, darsda o'quvchilaming faolligi darsni qanday o’tishga va uni rejalashtirishga bogliq. An’anaviy darsning samaradorligini va darsda o(quvchilarning faolligini oshirish uchun yangi materialni mayda-mayda bolaklarga bo'lib o‘tish tavsiya etiladi.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу 7-sinfda geometriya, 0‘qituvchilar uchun metodik qollanma, Azamov А., Haydarov В., Sariqov Е., 2009 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать djvu
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - djvu - Яндекс.Диск.

Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2023-11-29 05:38:35