Geometriya 8, umumiy o rta ta lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik, qayta ishlangan va to ldirilgan 2- nashri, Rahimqoriyev A.A., 2010


Geometriya 8, umumiy o'rta ta'lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik, qayta ishlangan va to'ldirilgan 2- nashri, Rahimqoriyev A.A., 2010.

Mazkur darslik davlat ta'lim standard va dasturining takomillashtirilgan variantiga mos holda yozildi. Sinfda ishlash uchun tavsiya etilgan masalalar nisbatan murakkab masala bilan tugaydi, qiyinroq deb hisoblangan masalalar alohida ajratib ko'rsatilgan bo'lib, ular o'quvchilarning qobiliyatini oshirishga xizmat qiladi. Undan keyingi masalalar uy vasifasi uchun mo'ljallangan. Har paragraf oxirida mos qo'shimcha masalalar berilgan. O'quvchilarning bilimlarini sinash uchun minimal miqdorda mavzuiy testlar mavjud bo'lib, ularda o'quvchilarning bilimini sinash nazarda tutilgan. Testlar DTS ga mos holda tuzilgan. Kurs oxiridagi takrorlash mashqlaridan dars jarayonida ham foydalanish mumkin. Qayta ishlash jarayonida ekspert xulosalari nazarga olindi va yangi masalalar bilan to'ldirildi.

Geometriya 8, umumiy o'rta ta'lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik, qayta ishlangan va to'ldirilgan 2- nashri, Rahimqoriyev A.A., 20101-§. TO'RTBURCHAKLAR.
1- mavzu. KO'PBURCHAKLAR.

1. Ko'pburchaklar. Ko'pburchak tushunchasi bilan Siz 7- sinfda tanish-gansiz. Avval siniq chiziqqa la'rif berilib, so'ngra sodda siniq chiziq tushunchasi kiritilgan. Agar siniq chiziq o'z-o'zi bilan kesishmasa, bunday siniq chiziq sodda siniq chiziq deyiladi. 1- rasmda sodda siniq chiziq, 2- rasmda esa o'z-o'zi bilan keshishadigan (B nuqtada) siniq chiziq ko'rsatilgan. So'ngra yopiq siniq chiziq tushunchasi bilan tanishgansiz. Siniq chiziq-ning boshi va oxirgi uchi ustma-ust tushsa, siniq chiziq yopiq siniq chiziq deb ataladi (3- rasm). Sodda yopiq siniq chiziq tekislikni shu siniq chiziqqa tegishli bo'lmagan ikki sohaga — ichki va tashqi sohaga ajratadi, u shu sohaning umumiy chegarasidir. 4- rasmda ichki soha bo'yab ko'rsatilgan.

MUNDARIJA.

1-§. To'rtburctaaklar.
2-§. Fales teoremasi va uning natijalari.
3-§. Simmetriya.
4-§. Yuzlar.
5-§. Pifagor teoremasi.
6-§. Aylana.
7-§. Vektorlar.
8-sinfda o 'tilgan mavzularni takrorlash uchun mashqlar.
8-test.
Javoblar.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Geometriya 8, umumiy o rta ta lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik, qayta ishlangan va to ldirilgan 2- nashri, Rahimqoriyev A.A., 2010 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать djvu
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - djvu - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-06-18 22:30:27