Гісторыя Сярэдніх вякоў, 6 клас, Фядосік В.А., Цемушаў С.М., 2016

Гісторыя Сярэдніх вякоў, 6 клас, Фядосік В.А., Цемушаў С.М., 2016.

   Вы пачынаеце вывучэнне наступнай за Старажытнасцю эпохі сусветнай гісторыі, якую называюць Сярэднімі вякамі.
З дапамогай зместу ў канцы вучэбнага дапаможніка вы зможаце хутка арыентавацца ў вывучаемым матэрыяле і знаходзіць патрэбныя раздзел, тэму, параграф. Тэкст кожнага параграфа падраздзяляецца на асноўны і дадатковы. Асноўны ўключае матэрыял, абавязковы для вывучэння і засваення. Асобым шрыфтам выдзелены новыя словы: важнейшыя — паўтлустым курсівам, астатнія — курсівам. Умоўныя абазначэнні дапамогуць арыентавацца ў выкарыстанні разнастайных крыніц гістарычнай інфармацыі. Табліца «Асноўныя падзеі гісторыі Сярэдніх вякоў» у канцы вучэбнага дапаможніка дапаможа запомніць найбольш значныя падзеі і параўнаць іх адну з другой. Карты дадуць магчымасць вызначыць месца гістарычных падзей, тэрыторыі сярэдневяковых дзяржаў. Яркія і маляўнічыя ілюстрацыі дапоўняць расказ пра мінулае.

Гісторыя Сярэдніх вякоў, 6 клас, Фядосік В.А., Цемушаў С.М., 2016


Тры ўзросты Сярэдневякоўя.
Эпоха Сярэдневякоўя намнога карацейшая за эпоху Старажытнага свету, але ўсё ж займае цэлае тысячагоддзе. У тэты час у жыцці людзей адбываліся важныя перамены. Каб лепш вывучыць і зразумець іх, гісторыкі выдзяляюць у Сярэдневякоўі тры перыяды, якія часам параўноўваюць з перыядамі жыцця чалавека — маладосцю, сталасцю і старасцю.

Першы перыяд называюць Раннім сярэдневякоўем. Ён доўжыўся з канца V па канец IX ст. У тэты час закладваліся асновы сярэдневяковых цывілізацый. Другі перыяд называюць Высокім сярэдневякоўем. Тэта этап пад’ёму, росквіту цывілізацый. Апошні перыяд — Позняе сярэдневякоўе — доўжыўся з XIV па XV ст. Ён завяршыўся наступлением эпохі, якая прыйшла яму на змену, — Новым часам.

ЗМЕСТ.
Ад аўтараў.
Уводзіны ў свет Сярэдневякоўя.
РАЗДЗЕЛ I. ЗАХОДНЯЯ ЕЎРОПА І ВІЗАНТЫЯ.
Глава 1. Ранняе сярэдневякоўе (V—IX стст.).
§1. Заходняя Еўропа ў V—IX стст.: пачатак новай цывілізацыі.
§2. Дзяржава франкаў: ад каралеўства — да імперыі.
§3. Візантыйская імперыя: наследніца велічы Рыма.
Глава 2. Высокае сярэдневякоўе (X—XIII стст.).
§4. Феадальны лад у Заходняй ????Еўропе ????X—XIII ????стст.
§5. Сярэдневяковы горад.
§6. Паўсядзённае жыццё чалавека.
§7. Краіны Заходняй і Паўднёвай Еўропы.
§8. Англія і краіны Скандынавіі ў X—XIII стст.: новыя дзяржавы Еўропы.
§9. Каталіцкая царква.
§10. Заходнееўрапейская культура Высокага сярэдневякоўя.
§11. Візантыя ў X—XIII стст.: вялікасць і ўпадак.
Глава 3. Позняе сярэдневякоўе (XIV—XV стст.).
§12. Познефеадальнае грамадства ў Заходняй Еўропе.
§13. Стогадовая вайна (1337—1453).
§14. Краіны Заходняй Еўропы і Візантыя ў XIV—XV стст.
§15. Ранняе Адраджэнне.
РАЗДЗЕЛ II. СЛАВЯНЕ Ў СЯРЭДНЕВЯКОЎІ.
§16. Славяне ў Раннім сярэдневякоўі.
§17. Чэхія і Польшча ў X—XV стст.
§18. Лёсы славян Балканскага паўвострава.
§19. Утварэнне Старажытнарускай дзяржавы і яе першыя правіцелі.
§20. Раздробленасць Старажытнай Русі.
§21. Умацаванне Маскоўскага княства.
§22. Утварэнне адзінай Расійскай дзяржавы.
§23. Праваслаўная царква і культура ўсходніх славян.
Абагульненне да I і II раздзелаў. Еўропа ў Cярэдневякоўі.
РАЗДЗЕЛ III. ЦЫВІЛІЗАЦЫІ АЗІІ, АФРЫКІ І АМЕРЫКІ.
§24. Узнікненне ісламу і Арабскі халіфат.
§25. Араба-ісламская культура.
§26. Іран і Сярэдняя Азія.
§27. Кітайская цывілізацыя.
§28. Японская цывілізацыя.
§29. Індыйская цывілізацыя.
§30. Цывілізацыі Трапічнай Афрыкі і Амерыкі.
Абагульненне да III раздзела. Азія, Афрыка, Амерыка ў Сярэдневякоўі.
Заключэнне. Сярэдневякоўе ў гісторыі чалавецтва.
Асноўныя падзеі гісторыі Сярэдніх вякоў.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Гісторыя Сярэдніх вякоў, 6 клас, Фядосік В.А., Цемушаў С.М., 2016 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2021-10-22 23:22:59