Гісторыя Беларусі, другая палова 1940-х гг. - пачатак XXI ст., Вучэбны дапаможнік для 9 класа, Фамін В.М., Паноў С.В., Ганушчанка Н.М., 2013

Гісторыя Беларусі, другая палова 1940-х гг. - пачатак XXI ст., Вучэбны дапаможнік для 9 класа, Фамін В.М., Паноў С.В., Ганушчанка Н.М., 2013.

У вучэбным дапаможпіку асвятляецца перыяд гісторыі Беларусі ад заканчэніія Вялікай Айчыннай вайпы да падзей, звязапых з утварэппем і станаўлеішем суверэппай Рэспублікі Беларусь. Вучэбны дапаможпік складаецца з трох раздзелаў, якія ахопліваюць адпаведпа першае пасля-ваешіае дзесяцігоддзе, другую палову 1950-х — 1980-я гг., перыяд стапаўлешія і ўмацаваппя дзяржаўпага суверэпітэту Рэспублікі Беларусь. Кожпы раздзел пачьшаецца з уводпага ўрока, які ўяўляе сабой агулыіую характарыстыку вывучаемых падзей. Такі ўрок уключае схему, якая адлюстроўвае аспоўпыя кірупкі развіцця беларускага грамадства ў разглядаемы перыяд часу.

Гісторыя Беларусі, другая палова 1940-х гг. - пачатак XXI ст., Вучэбны дапаможнік для 9 класа, Фамін В.М., Паноў С.В., Ганушчанка Н.М., 2013


Сацыяльна-эканамічнае аднаўленне краіны пасля вайны.
У час Другой сусветнай вайны, развязапай нацысцкім кіраўпіцт-вам Германіі і яе саюзнікамі, шматлікія народы і дзяржавы апы-нуліся пад пагрозай зняволепня і нават поўнага знішчэння. I толь-кі нечуваныя мужнасць, гсраізм, самаахвярпасць народаў антыгіт-лераўскай кааліцыі, і перш за ўсё братніх народаў Савсцкага Саюза ў час Вялікай Айчыннай вайны, выратавалі народы свету ад пагрозы фашызму. 3 разгромам нацысцкай Германіі і яе па-плечпікаў пачаўся новы этап у гістарычпым развіцці Беларусі

ЗМЕСТ.
РАЗДЗЕЛ I.БССР у другой палове 1940-х — першай палове 1950-х гг.
РАЗДЗЕЛ II.БССР у другой палове 1950-х — 1980-я гг.
РАЗДЗЕЛ III.Станаўленне і ўмацаванне дзяржаўнага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Гісторыя Беларусі, другая палова 1940-х гг. - пачатак XXI ст., Вучэбны дапаможнік для 9 класа, Фамін В.М., Паноў С.В., Ганушчанка Н.М., 2013 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.

Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2021-10-24 23:24:59