Математика, 4 класс, Бикбаева Н.У., Янгабаева Э., Гирфанова К.М., 2017


Математика, 4 класc, Бикбаева Н.У., Янгабаева Э., Гирфанова К.М., 2017.

Учебник по математике для 4 класса на киргизском языке.

Фрагмент из книги:
Сандарды оку: 756, 980, 302, 444, 271, 900, 1 000. Бул сандардын ар биринде канча бирдик, канча ондук жана канча жуздук бар?
Бул сандардан кайсы бири эң кичине? Эң чоң? Бул сандардын жазылышында ар бир цифра эмнени билдирет?

Математика, 4 клас, Бикбаева Н.У., Янгабаева Э., Гирфанова К.М., 2017


Примеры.
Уста 8 саатта 96 тетик даярдады. Анын шакирти 6 саат эмгектенип ошондой тетиктен 54 ту даярдады. Алар чогуу эмгектенишип, 2 саатта канча тетик даярдашат?

Вагондон 380 ц көмүр тушурулду. Ошондон кийин вагондо түшүрүлгөндөн 119 ц ге көп көмүр калды. Баштап вагондо канча көмүр болгон?

Бир велосипедчи саатына 12 км ылдамдык менен 48 км жол жүрдү. Экинчиси болсо ошол аралыкты саатына 16 км ылдамдык менен басып өттү. Биринчи велосипедчи экинчи велосипедчиге Караганда канча саат көп жол жүргөн?

МАЗМУНУ.
миңдик.
3-класста өтүлгөн материалдарды кайталоо жана жалпылаштыруу.
КӨП ОРУНДУУ САНДАР.
Ондук эсептөө системасы.
Көп орундуу сандарды цифралоо.
Түз сызыктардын перпендикулярдуулугу.
Төрт арифметикалык амал жана алардын аткарылуу тартиби.
Көп кырдуу.
Тик бурчтуу параллелепипед. Куб.
КОШУУ ЖАНА КЕМИТҮҮ.
Кошуу жана кемитуүнүн жазма усулдары.
Түз сызыктын параллелдиги.
Ылдамдык. Убакьгг. Аралык.
КӨБӨЙТҮҮ ЖАНА БӨЛҮҮ.
Бир орундуу санга көбөйтүү.
Бир орундуу санга бөлүү.
Координата бурчу.
Нөлдөр менен аяктаган сандарга көбөйтүү.
Графиктер.
Диаграммалар. Жадыбалдар.
Нөлдөр менен аяктаган сандарга бөлүү.
Эки жана үч орундуу сандарга көбөйтүү.
Бөлчөктөр.
Эки жана үч орундуу сандарга бөлүү.
Ой жүгүртүүлөр.
Бардык өтүлгөндөрдү кайталоо үчүн көнүгүүлөр.
Окуу жылынын аягында ар бир окуучу төмөнкү көрүнүштөгү көнүгүүлөрдү аткара алууга тийиш.
Шыктуу окуучулар үчүн тапшырмалар.
1—4-класстардын математика курсунан негизги маалыматтар.
Тиркеме. Микрокалькулятор менен иштегенди үйрөнүү.
Жооптор.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Математика, 4 класс, Бикбаева Н.У., Янгабаева Э., Гирфанова К.М., 2017 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-07-17 22:44:13