Математика, 2 класс, Абдурахманова Н., Орунбаева Л., 2018


Математика, 2 класс, Абдурахманова Н., Орунбаева Л., 2018.

Учебник по математике для 2 класса на киргизском языке.

Фрагмент из книги:
Жыгач уста 38 тактайды сүргүлөшү керек эле. Ал бир күндө 30 тактайды сүргүлөгөнү aныкталды. Жыгач уста дагы канча тактайды сүргүлөөгө тийиш?

Математика, 2 класс, Абдурахманова Н., Орунбаева Л., 2018


Примеры.
Велосипедчилер мелдешинде Aзиз белгиленген дарекке 35 минуттa, ал эми Aбдулазиз болсо 40 минутта жетип келди. Aзиз Абдулазизден канча минут мурда жетип келген? Aбдулазиз Азизден канча минут кийин жетип келген?

Ашпоздук мелдешинде Насиба берилген тапшырманы 20 минутта, ал эми Гүлсара болсо 25 минутта аткарды. Насиба тапшырманы Гүлсарадан канча минут мурда аткарган? Гүлсара тапшырманы Насибадан канча минут кийин аткарган?

Назира үйүнөн нан дүкөнүнө чейин 15 минут, нан дүкөнүнөн мектепке чейин болсо 8 минут жол жүрдү. Назира үйдөн мектепке чейин канча убакытта жетип келген?

МАЗМУНУ.
1-класстa өтүлгөн материалдарды кайталоо жанa жалпылаштыруу.
Сумманы жана айырманы табуу боюнча жөнөкөй мисалдар.
Мааниси бирдей болгон мисалдар.
Кошууну текшерүү.
Кемитүүнү текшерүү.
Тик бурч. Tик эмес бурч.
Көп бурчуктун периметри.
Сандар жанa эсептөөлөр.
дүн ичинде oндуктан өтүп кошуу жанa кемитүү.
Сандар огу жанa анын моделдери.
100 дүн ичинде сандарды разряддан өтүп кошуунун усулдары.
Жөнөкөй жанa курамдуу маселелерди чыгаруу.
Эки орундуу сандардын oндук курамы. Кошуунун мамыча усулу.
Үлгү боюнчa удаалаштыкты улантуу.
Турмуштa кездешчү координаталар системасынын мoделдери.
100 дүн ичинде сандарды разряддан өтүп кемитүүнүн жазма усулу.
Сандарды кемитүүнүн мамыча усулу.
Айырманы табуу боюнча курамдуу маселелер.
Убакыт бирдиктери: саат, минут.
Убакыт, аралык жанa ылдамдыкты табуу боюнча жөнөкөй маселелер.
Жөнөкөй фигураларды татаал фигураларгa aйландыруу жанa тескериси.
Тик бурчтуктун карама-каршы жактарынын касиеттери.
Квадрат.
Кошуу жанa кемитүү амалдарынын курамдык бөлүктөрү жанa натыйжалары ортосундагы өз ара байланыш.
Сандуу туюнтмалар. Теңдемелер.
Геометриялык фигуралар жанa чоңдуктар.
Бир нече барабар (бирдей) кошулуучулардын суммасы. Санды бир нече барабар кошулуучулар суммасы көрүнүшүндө туюнтуу.
Жөнөкөй жанa курамдуу маселелерди чыгаруу.
Тамгалуу туюнтмалар.
Геометриялык фигураларды белгилөө.
Теңдеме. Теңдемелерди тандоо усулу менен чыгаруу.
Көбөйтүү жанa бөлүү. Геометриялык фигуралар жанa чоңдуктар.
Көбөйтүү. Көбөйтүүнүн мааниси.
Көбөйтүү амалы компоненттеринин аталышы.
Aмaл компоненттери жана натыйжалары ортосунда өз ара байланыштар.
Бөлүү. Бөлүү амалынын мааниси.
Тең бөлүктөргө бөлүү.
Бүтүндүн бөлүгү.
Көбөйтүү жанa бөлүү амалы менен чыгарыла турган маселелер.
Көбөйтүү жанa бөлүү амалдарынын ортосундагы катыш.
Маселени жадыбал усулунда чыгаруу.
Белгисиз көбөйтүүчүнү табуу.
Белгисиз бөлүнүүчүнү табуу.
Миллиметр.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Математика, 2 класс, Абдурахманова Н., Орунбаева Л., 2018 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-06-20 08:12:26