Математика, 1 класс, Ахмедов М., Абдурахманова Н., Жумаев М., 2019

Математика, 1 класс, Ахмедов М., Абдурахманова Н., Жумаев М., 2019.

Учебник по математике для 1 класса на киргизском языке.

Фрагмент из книги:
Боёкчу бир күндө 38 даана терезени боёшу керек эле. Ал түшкө чейин 28 даана терезени боёду. Боёкчу дагы канча терезени боёшу керек?

Математика, 1 класс, Ахмедов М., Абдурахманова Н., Жумаев М., 2019


Примеры.
Класста жалпы 32 окуучу бар. Сабакка 10 кыз жана 20 уул бала келди. Сабакка канча окуучу катышпады?

Дүкөндө 32 кг сары май бар эле. Дагы 17 кг сары май алып келишти. Бир күндө 29 кг сары май сатылды. Дүкөндө канча сары май калды?

Мектеп багына 26 түп чыныгүл жана 24 түп райхан алып келишти. Мектеп багына бардыгы болуп канча түп гүл алып келишкен?

МАЗМУНУ.
Нерселердин тобу.
1 ден 10 го чейинки болгон сандардын.
1 ден 5 ке чейинки болгон сандарды.
6 дан 9 га чейинки болгон сандарды.
1 ден 10 го чейинки болгон сандарды.
Убакыт түшүнугү.
Жуп жана так сандар.
Чекит. Түз сызыктын кесиндиси.
Нөлдүн катышуусунда кошуу жана кемитүү.
Кошуу амалынын мүчөлөрү.
Кемитүү амалынын мүчөлөрү.
Кошуу жана кемитүү амалдарынын.
11 ден 20 га чейинки болгон сандардын.
Кашаалар.
Сандарды ондуктан өтүп кошуу.
Сандарды ондуктан өтүп кемитүү.
21 ден 100 ге чейинки сандарды окуу.
Ондуктар менен саноо.
Узундук жана анын бирдиги: сантиметр.
Бурч жана анын түрлөрү.
Көп бурчтуктар.
Маселелерди чыгарууну үйрөнөбүз.
Эки амалдуу маселелер.
Массанын чен бирдиги: килограмм.
Көлөмдүн чен бирдиги: литр.
Нерсенин күзгүдөгү чагылышы.
Жөнөкөй жалпак жана көлөмдүү фигуралар.
Узундуктун бирдиктери: дециметр, метр.
Сандуу туюнтмалар.
Мүчөлүү маселелер.
Бөлүктөрдөн бүтүндү, бүтүндөн.
100 дөн бир орундуу санды кемитүү.
100 дөн эки орундуу санды кемитүү.
Үчүнчү кошулуучуну табуу.
Удаалаштыкты улантуу.
Логикалык түшүнүктөр: "бардыгы".
Берилген узундуктагы кесиндини сызуу.
Түрдүү фигураларды жасоо.
Кызыктуу маселелерди чыгаруу.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Математика, 1 класс, Ахмедов М., Абдурахманова Н., Жумаев М., 2019 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2023-12-06 23:08:47