Мир народной мудрости, Болгарские сказки для чтения, перевода и выполнения заданий, Городилова Л.М., 2021

Мир народной мудрости, Болгарские сказки для чтения, перевода и выполнения заданий, Городилова Л.М., 2021.
   
   Издание включает тексты болгарских народных сказок, работа над которыми поможет студентам приобрести практические навыки владения разговорной формой болгарского языка. Каждый текст первой части пособия сопровождается словарными материалами и заданиями, способствующими успешному усвоению лексики и грамматики болгарского языка. Для активизации самостоятельной работы студентов во второй части пособия предусмотрены неадаптированные тексты большого объема. Изучающим болгарский язык представляется возможность познать национальный характер, способ жизни болгарского народа через речевые обороты, структуру и семантику слова и, шире, через языковые особенности болгарского языка.
Пособие предназначено для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», однако может использоваться всеми желающими изучать болгарский язык.

Мир народной мудрости, Болгарские сказки для чтения, перевода и выполнения заданий, Городилова Л.М., 2021


СЪРНАТА И ЛОЗАТА.
Цял ден ловците гонили една сърна. Надвечер подгоненото животно изскочило от гората и се мушнало в едно зашумено лозе. Укрило се под най-кичестата лоза и там притихнало. Ловците също минали по-край лозето, дълго се озъртали насам-нататьк и като не видели нищо, преплеснали пушките си през рамо и си тръгнали. Но преди да отминат, нетърпеливата сърна се изправила на задните си крака и захванала стръвно да хрупа ягоридите и листарите на лозата.

Единият от ловците дочул шумолене, обърнал се назад и видял, че връхчетата на лозата се клатят. Мигом смъкнал пушката си, прицелил се, гръмнал и повалил лакомата сърна.
- Тъй ти се пада! - проговорила старата праскова, която стояла над лозето като квачка с разперени криле. - Наместо да благодарит на лозата, задето ти спаси живота, ти се нахвърли да ломиш ластарите и плодо-вете й.

СОДЕРЖАНИЕ.
ПРЕДИСЛОВИЕ.
Часть 1. БОЛГАРСКИЕ СКАЗКИ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ.
1.1. Сърната и лозата.
1.2. Сърце да е чисто.
1.3. Слепият и куцият.
1.4. Хитър петър и лъжците.
1.5. Отплатил се.
1.6. Писмо до бога.
1.7. Хитрият кръчмар.
1.8. Сметка.
1.9. Бърза печалба, бърза загуба.
1.10. Бабата и мечката.
1.11. Твърдушка, мекушка и сладушка.
1.12. Магаре и кон.
1.13. Магарешки съвет.
1.14. Старият елен и малкото еленче.
1.15. Дарените годный.
1.16. Добрият урок.
1.17. Защо слънцето не се жени.
1.18. Мечката и дърварят.
1.19. Мечката и лошата дума.
1.20. Неблагодарната мечка.
1.21. Змеят и царската дъщеря.
1.22. Хитреци и крадци.
1.23. Лястовицата и врабчето.
1.24. Кума лиса и кучето.
1.25. Човекът и змията.
1.26. Човекът и лъвът.
1.27. Кой каквото прави - на себе си го прави!.
1.28. Царят с магарешките уши.
1.29. Ленивата невяста.
1.30. Мързеливият.
1.31. Котето и лъвът.
1.32. Котката и глупавите селяни.
1.33. Вълкът и неговите жертви.
1.34. Наказание за лакомите.
1.35. Пари за онзи свят.
1.36. Патаран и цървулан.
1.37. Орачът и гъските.
1.38. Дар от сърце.
1.39. Двамата съседи и сиромашията.
1.40. Човекът най-силен.
Часть 2. БОЛГАРСКИЕ СКАЗКИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ.
2.1. Който не работа, не трябва да яде.
2.2. Бабиното прасенце.
2.3. Безценното камъче.
2.4. Болен здрав носи.
2.5. Езикът на животните.
2.6. Горска хубавица.
2.7. Жива вода.
2.8. Злата ото момиче.
2.9. Иванка и Марийка.
2.10. Какви хора има по света.
СЛОВАРЬ ТРУДНЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Мир народной мудрости, Болгарские сказки для чтения, перевода и выполнения заданий, Городилова Л.М., 2021 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2022-01-26 23:57:34