Беларуская мова, 5 класс, Частка 2, Валочка Г.М., Зелянко В.У., Мартынкевіч С.В., Якуба С.М., 2019

Беларуская мова, 5 класс, Частка 2, Валочка Г.М., Зелянко В.У., Мартынкевіч С.В., Якуба С.М., 2019.

Фрагмент из книги:
Можна сцвярджаць, што першыя навуковыя веды, якія свядома набывае чалавек, звязаны з гукавым ладам мовы. Ужо ў першыя месяцы жыцця дзіця ўважліва прыслухоўваец-ца да маўлення дарослых. Перш чым засвоіць асобныя словы і фразы, яно ўпэўнена адрознівае інтанацыю. Малы супакой-ваецца, калі чуе разважныя словы, кідаецца ў плач ад гучна-га голасу. Немаўляты яшчэ самі не могуць размаўляць, але вельмі рана пачынаюць разумець мову.
Наступныя крокі на шляху да ведаў таксама звязаны з авалоданнем гукавым ладам мовы. Вельмі хутка ў малога ўзнікае жаданне не толькі моўчкі слухаць бацькоў, але і самому выказацца: паклікаць маму, папрасіцца на рукі да таты, адмовіцца ад кашы.

Беларуская мова, 5 класс, Частка 2, Валочка Г.М., Зелянко В.У., Мартынкевіч С.В., Якуба С.М., 2019


Гукі беларускай мовы.
Прачытахіце тэкст. 3 якой мэтай быў абвешчаны Міжнародны дзень роднай мовы? Сфармулюйце і запішыце адказ на гэта пытанне.
21 лютага адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы. 3 прапановай увесці такі дзень выступіла краіна Бангладэш. Там 21 лютага 1957 года, адстойваючы права вучыцца на роднай мове, загінулі пяць студэнтаў.

Сёння ў свеце налічваецца болын за шэсць тысяч моў. Палова з іх знаходзіцца пад пагрозай знікнення. Дзеля іх захавання і быў абвешчаны Міжнародны дзень роднай мовы.

Тэта свята спрыяе таму, каб людзі задумаліся пра лёс роднай мовы, на якой вымавілі першае слова, на якой размаўлялі іх продкі.

Давайце і мы задумаемся пра будучыню беларускай мовы. Размаўляйце па-беларуску, не саромейцеся недасканалай гаворкі. Мова жыве там, дзе ёсць людское жаданне (Паводле інтэрнэт-рэсурсаў ).

Змест.
ФАНЕТЫКА І АРФАЭПІЯ. ГРАФІКА І АРФАГРАФІЯ.
§1. Гукі беларускай мовы.
§2. Літара як знак гука.
§3. Прызначэнне літар е, ё, ю, я, і.
§4. Беларускі алфавіт. Назвы літар.
§5. Склад.
§6. Націск.
§7. Правілы пераносу слоў (паўтарэнне).
§8. Галосныя гукі.
§9. Вымаўленне і правапіс галосных о, э, а.
§10. Вымаўленне і правапіс галосных е, ё, я.
§11. Вымаўленне і правапіс спалучэнняў іё (ыё), ія (ыя), іе (ые) у запазычаных словах.
§12. Зычныя гукі.
§13. Глухія, звонкія і санорныя зычныя. Іх вымаўленне і правапіс.
§14. Свісцячыя і шыпячыя зычныя. Іх вымаўленне і правапіс.
§15. Цвёрдыя, мяккія і зацвярдзелыя зычныя. Іх вымаўленне і правапіс.
§16. Мяккі знак і апостраф.
Змякчальны мяккі знак.
Раздзяляльны мяккі знак і апостраф.
§17. Зычныя [д] — [дз’], [т] — [ц’], іх вымаўленне і правапіс.
§18. Правапіс у, ў.
§19. Падоўжаныя зычныя, іх вымаўленне і правапіс.
§20. Прыстаўныя зычныя і галосныя, іх правапіс.
§21. Правапіс некаторых спалучэнняў зычных.
ЛЕКСІКА. ФРАЗЕАЛОГІЯ.
§22. Лексічнае значэнне слова.
§23. Адназначныя і мнагазначныя словы.
§24. Прамое і пераноснае значэнне слова.
§25. Сінонімы.
§26. Антонімы.
§27. Амонімы (азнаямленне).
§28. Агульнаўжывальныя словы і словы абмежаванага ўжытку.
§29. Устарэлыя словы.
§30. Неалагізмы.
§31. Запазычаныя словы ў беларускай мове.
§32. Паняцце пра фразеалагізмы. Роля фразеалагізмаў у маўленні
ПАДАГУЛЬНЕННЕ І СІСТЭМАТЫЗАЦЫЯ ВЫВУЧАНАГА ЗА ГОД.
Тлумачальны слоўнік.
Слоўнікавыя словы.
Спіс выкарыстаных крыніц.



Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Беларуская мова, 5 класс, Частка 2, Валочка Г.М., Зелянко В.У., Мартынкевіч С.В., Якуба С.М., 2019 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгу



Скачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:





Теги: :: :: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам




Не нашёл? Найди:





2021-10-27 23:55:49