Беларуская літаратура, 5 класс, Частка 1, Жуковіч М.В., Праскаловіч В.У., Цітова Л.К., 2021


Беларуская літаратура, 5 класс, Частка 1, Жуковіч М.В., Праскаловіч В.У., Цітова Л.К., 2021.

  Дарагія пяцікласнікі! Гэта кніга запрашае вас у цудоўны і загадкавы свет беларускай літаратуры.
Літаратура мае пазнавальнае значэнне. У ёй захаваны духоўнае багацце ўсяго чалавечага роду, вопыт і мудрасць нашых продкаў і сучаснікаў. Народная мудрасць сцвярджае: «На працягу ўсяго веку кніга вучыць чалавека», «Кніга — маленькае акенца, а праз яго ўвесь свет відаць», «Дзе розумам не дайду, дык у кніжцы знайду». Сустрэча з кнігай — заўсёды нечаканыя адкрыцці, новыя ўражанні, моцныя перажыванні.

Беларуская літаратура, 5 класс, Частка 1, Жуковіч М.В., Праскаловіч В.У., Цітова Л.К., 2021


«СЛОВА — РАДАСЦЬ, СЛОВА — ЧАРЫ...».
Роднае слова — першая крыніца, праз якую мы па-знаём свет.
Кожны народ шануе сваю мову, лічыць яе неацэн-ным духоўным скарбам. Высакародпую традыцыю ўслаўлення сваёй мовы маюць і беларусы, называюць яе роднай, матчынай. Шчырыя і пранікнёныя словы пры-свячаюць ёй пісьменнікі. У вершах і прозе яны выказ-ваюць любоў да роднага слова, пяшчоту, замілаван-не, захапленне ім: «Магутнае слова, ты, роднае слова!» (Янка Купала); «Жывое ў вяках беларускае слова — народа душа і народа хвала» (Алесъ Бачыла ); «Слова! Цуд найвялікшы між цудаў-дзівосаў... Трапяткое, жывое, як промень у росах, — несмяротнае, роднае матчына слова!» (Ніл Гілевіч); «Мова, пявучая родная мова, ты ўладарка нявызнаных скарбаў» (Аляксей Зарыцкі).

Нашы продкі пакінулі нам багатую духоўную спадчы-ну. Народны я казкі, легенды, песні, загадкі, прыказкі праз стагоддзі з дапамогай надзвычай выразнай і прыго-жай мовы пер ада ю ць мудрасць, веды, вопыт народа. Трапныя ўзоры ўжывання слова сведчаць пра яго бататы жыццёвы досвед і добры густ. Разумение надзвычайнай ролі слова ў грамадстве занатавана ў прыказках: «У агні не гарыць, у вадзе не тоне», «Куляй пацэліш у аднаго, а трапным словам — у тысячу», «Крылаў не маю, а хутка лятаю, сам мяне выпусціш, ды потым не зловіш», «Доб-рае слова не забываецца», «Слова даражэй за золата», «Ласкавае слоўка, як сонейка, грэе».

Змест.
Падарожжа па Краіне літаратуры.
«МОЙ ЧАРОЎНЫ БЕЛЛРУСКІ КРАЙ...»
«СЛОВА — РАДАСЦЬ, СЛОВА — ЧАРЫ...».
П. Броўка. Калі ласка!.
Я. Янішчыц. Мова.
А. Грачанікаў. «Дрымотнаціснуцца кусты.».
Пра выразнае чытанне літаратурнага твора.
У. Караткевіч. Бадькаўшчына.
Пытанні і заданні да раздзела.
ЗА СМУГОЮ СТАГОДДЗЯЎ.
Пра вусную народную творчасць.
НАРОДНЫЙ КАЗКІ.
Пра казкі.
Разумная дачка.
Залаты птах.
Музыкі.
ЛЕГЕНДЫ.
Пра легенды.
Нарач.
Пестунь.
ЗАГАДКІ.
Пра загадкі.
ПРЫКАЗКІ.
Пра прыказкі.
ПРЫКМЕТЫ I ПАВЕР’І.
Пра прыкметы і павер'і.
Пытанні і заданні да раздзела.
Адгадкі.
КАЗНА — У ЖЫЦЦІ ПАДКАЗКА
ВУСНАЯ НАРОДНАЯ ТВОРЧЛСЦЬ I МАСТАЦКАЯ ЛIТАРАТУРА.
М. Танк. Ля вогііішч начлежных (Урывак з паэмы «Нарач»).
Я. Колас. Крыніца.
У. Караткевіч. Нямоглы бадька.
А. Федарэнка. Падслуханая казка.
Пытанні і заданні да раздзела.
ПРИРОДЫ ВЕЧНАЯ КРАСА
М. Багдановіч. Зімой.
А. Грачанікаў. Зоры спяваюць.
Пра эпітэт.
Я. Колас. Песня ляснога жаваранка (Урывак з трылогіі «На ростанях»).
Я. Колас. Нарэчцы (Урывак з паэмы «Новая зямля»).
Пра параунанне.
У. Караткевіч. Лісце.
А. Грачанікаў. Верасень.
П. Броўка. Кропля.
Пытанні і заданні да раздзела.
Кароткі слоўнік літаратурных паняццяў.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Беларуская літаратура, 5 класс, Частка 1, Жуковіч М.В., Праскаловіч В.У., Цітова Л.К., 2021 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-06-25 16:39:21