Жуковіч

Лiтературнае чытанне, 4 класс, Частка 1, Жуковіч М.В., 2018

Лiтературнае чытанне, 4 класс, Частка 1, Жуковіч М.В., 2018.

Фрагмент из книги:  
Жыў некалі на свеце адзін музы΄ка. Пачаў ён іграць яшчэ змалку. Бывала, пасучы΄ валоў, зробіць з лазы дудачку ды як зайграе, дык валы ску΄бці траву перастаюць — натапыраць вушы ды слухаюць. У лесе птушкі прыціхнуць, нават жабы ў балоце не крумкаюць.
Паедзе на начлег — там весела: хлопцы і дзяўчаты пяюць, жартуюць — ведама, маладосць. А ноч цёплая, аж па΄рыць. Любата.

Лiтературнае чытанне, 4 класс, Частка 1, Жуковіч М.В., 2018
Скачать и читать Лiтературнае чытанне, 4 класс, Частка 1, Жуковіч М.В., 2018
 

Лiтературнае чытанне, 3 класс, Частка 2, Жуковіч М.В., 2017

Лiтературнае чытанне, 3 класс, Частка 2, Жуковіч М.В., 2017.

   Мы пазнаёмімся з цікавымі і павучальнымі творамі пра ўзаемаадносіны дзяцей і бацькоў у сям’і, пра клопат і павагу ў ёй.
Мы працягнем вучыцца:
вызначаць персанажаў у прачытаных тво-рах, выказваць свае адносіны да іх;
тлумачыць учынкі дзейных асоб.
Мы навучымся:
выразна чытаць вершы, змешчаныя ў гэтым раздзеле, перадаваць іх настрой;
разумець, у чым заключаецца асноўная думка прачытаных твораў;
падрабязна пераказваць змест прачытаных апавяданняў і казак.

Лiтературнае чытанне, 3 класс, Частка 2, Жуковіч М.В., 2017
Скачать и читать Лiтературнае чытанне, 3 класс, Частка 2, Жуковіч М.В., 2017
 

Лiтературнае чытанне, 2 класс, Частка 2, Жуковіч М.В., 2016

Лiтературнае чытанне, 2 класс, Частка 2, Жуковіч М.В., 2016.

   Мы пазнаёмімся з творамі пра ўзаема-адносіны, клопат і павагу ў сям’і.
Мы будзем вучыцца:
вызначаць персанажаў прачытаных твораў, выказваць свае адносіны да іх;
тлумачыць учынкі дзейных асоб;
падрабязна пераказваць змест прачытаных апавяданняў і казак.
Мы навучымся:
выразна чытаць вершы, перадаваць іх настрой;
разумець, у чым заключаецца асноў-ная думка прачытаных твораў.

Лiтературнае чытанне, 2 класс, Частка 2, Жуковіч М.В., 2016
Скачать и читать Лiтературнае чытанне, 2 класс, Частка 2, Жуковіч М.В., 2016
 

Лiтературнае чытанне, 2 класс, Частка 1, Жуковіч М.В., 2016

Лiтературнае чытанне, 2 класс, Частка 1, Жуковіч М.В., 2016.

   Мы пазнаёмімся з цікавымі і павучальнымі творамі беларускіх аўтараў пра важнасць стараннай вучнёўскай працы, пра ролю кніг у жыцці чалавека.
Мы будзем вучыцца:
вызначаць у творах дзей|ных асоб і выказваць свае адносіны да іх;
вызначаць настрой паэтычных твораў.
Мы навучымся:
выразна чытаць асобныя тэксты па ролях;
разумець, чаму вучыць нас пэўны вывучаны твор.

Лiтературнае чытанне, 2 класс, Частка 1, Жуковіч М.В., 2016
Скачать и читать Лiтературнае чытанне, 2 класс, Частка 1, Жуковіч М.В., 2016
 

Літаратурнае чытанне, Частка 2, Вучэбны дапаможнік для 2 класа, Жуковіч М.В., 2018

Літаратурнае чытанне, Частка 2, Вучэбны дапаможнік для 2 класа, Жуковіч М.В., 2018.

Вучэбны дапаможнік для 1 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацьй з беларускай і рускай мовамі навучання.

Літаратурнае чытанне, Частка 2, Вучэбны дапаможнік для 2 класа, Жуковіч М.В., 2018
Скачать и читать Літаратурнае чытанне, Частка 2, Вучэбны дапаможнік для 2 класа, Жуковіч М.В., 2018
 

Беларуская літаратура, 5 класс, Частка 1, Жуковіч М.В., Праскаловіч В.У., Цітова Л.К., 2021

Беларуская літаратура, 5 класс, Частка 1, Жуковіч М.В., Праскаловіч В.У., Цітова Л.К., 2021.

  Дарагія пяцікласнікі! Гэта кніга запрашае вас у цудоўны і загадкавы свет беларускай літаратуры.
Літаратура мае пазнавальнае значэнне. У ёй захаваны духоўнае багацце ўсяго чалавечага роду, вопыт і мудрасць нашых продкаў і сучаснікаў. Народная мудрасць сцвярджае: «На працягу ўсяго веку кніга вучыць чалавека», «Кніга — маленькае акенца, а праз яго ўвесь свет відаць», «Дзе розумам не дайду, дык у кніжцы знайду». Сустрэча з кнігай — заўсёды нечаканыя адкрыцці, новыя ўражанні, моцныя перажыванні.

Беларуская літаратура, 5 класс, Частка 1, Жуковіч М.В., Праскаловіч В.У., Цітова Л.К., 2021
Скачать и читать Беларуская літаратура, 5 класс, Частка 1, Жуковіч М.В., Праскаловіч В.У., Цітова Л.К., 2021