Беларуская літаратура, 10 класс, Бязлепкінай-Чарнякевіч А.П., Воюш І.Д., 2020

Беларуская літаратура, 10 класс, Бязлепкінай-Чарнякевіч А.П., Воюш І.Д., 2020.

  Дарагія дзесяцікласнікі! У гэтым годзе ваша падарожжа па неабсяжнай і шматколернай краіне літаратуры працягваецца.
Вы пазнаёміліся ўжо са многімі выдатнымі творамі прыгожага пісьменства Беларусі, сталі дасведчанымі і кампетэнтнымі чытачамі: вывучылі асноўныя этапы развіцця літаратуры, даведаліся пра яе функцыі, роды і жанры, мастацкія тропы, навучыліся аналіза ваць тэксты і многае іншае.
Цяпер свет літаратурнай творчасці раскрыецца перад вамі на больш высокім узроўні, паўстане перад вашымі вачамі як цэласная сістэма са сваімі заканамернасцямі. Набытыя веды і ўменні дапамогуць вам асвоіць новыя тэарэтычныя паняцці, узняцца яшчэ на адну прыступку ў асэнсаванні гісторыі літаратуры, навучыцца асновам лі таратурнакрытычнай дзейнасці.

Беларуская літаратура, 10 класс, Бязлепкінай-Чарнякевіч А.П., Воюш І.Д., 2020


Літаратурная крытыка.
Заклікана ацаніць мастацкія тэксты. Часцей за ўсё тэта новыя творы, але бывае, што яны ўпершыню друкуюцца праз шмат гадоў пасля напісання, — і крытыка пачынае займацца імі пасля публікацыі. Задача літаратурных крытыкаў — аб’ектыўна, з навуковага пункту гледжання ацаніць поспехі, наватарства, знаходкі аўтара, параўнаць твор з іншымі падобнымі, паставіць яго ў кантэкст беларускай, а магчыма, еўрапейскай і сусветнай літа-атуры, асэнсаваць яго значэнне для культуры і грамадства. Вядома, калі аўтарскаму тэксту не хапае пэўных істотных якасцей, літаратуразнаўцы могуць указаць на недахопы.

Адным словам, нацыянальныя літаратуры, як кавалачкі мазаікі, ствараюць карціну сусветнага мастацтва. Яны могуць быць больш яркія і ўплывовыя або зусім невялікія, але без аднаго фрагмента выява будзе няпоўная. Беларуская літаратура прыўнесла ў гэта вялікае мастацкае палатно свой унікальны нацыянальны свет, які рухаецца вакол земляробчага календара, знаходкі народнай мудрасці, вобразы загадкавага князя-ваўкалака, мужнага гусляра, селяніна-гаспадара і гараджаніна ў першым пакаленні, інтэлігента і інтэлектуала, вобразы беларускай прыроды і многае іншае, што можна пазнаць, калі прачытаць творы беларускіх пісьменнікаў.

Змест.
Ад аўтараў.
Уводзіны.
Таорыя літаратуры. Літаратурны напрамак.
ДАЎНЯЯ ЛІТАРАТТРА (XI—XVIII СТАГОДДЗІ).
ЛІТАРАТУРА ЭПОХІ СЯРЭДНЕВЯКОЎЯ (XI—XV стагоддзі).
Тдорыя літаратуры. Жанры літаратуры Сярэдневякоўя.
ЛІТАРАТУРА ЭПОХІ АДРАДЖЭННЯ (XVI стагоддзе).
францыок Скарына.
Тдорыя літаратуры. Жанры літаратуры Адрадження.
ЛІТАРАТУРА ЭПОХІ БАРОКА (XVII—ХУПІ стагоддзі).
ЛІТАРАТУРА АСВЕТНІЦТВА (другая палова XVIII — пачатак XIX стагоддзя).
Пытанні i ваданні для паўтарэння i падагульнення.
РАЗВІЦЦЁ НОВАЙ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ XIX СТАГОДДЗЯ.
АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ XIX СТАГОДДЗЯ.
РАМАНТЫЗМ У ЕЎРАПЕЙСКIМ I БЕЛАРУСКІМ МАСТАЦТВЕ СЛОВА КАНЦА XVIII — ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ XIX СТАГОДДЗЯ.
Ян Чачот.
Паатычная творчасць Яна Чачота.
Тдорыя лХтарашурЫ. Рамантызм як літаратурны напрамак.
Францішак Багушэвіч.
Паема «Кепска 6удзе!».
Тдорыя літаратуры. Реалізм як літаратурны напрамак.
Пытанні i ваданні для паўтaрення i падасульнення.
ШЛЯХІ РАЗВІЦЦЯ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ XX СТАГОДДЗЯ.
БЕЛАРУСКАЯ ЛIТАРАТУРА ПАЧАТКУ XX СТАГОДДЗЯ.
Творыя ліпгаратуры. Літаратурны працес.
Цётка.
Патрыятычная лірыка Цёткі.
Ядвігін Ш.
Апавяданне «Дуб-дзядуля».
Янка Купала.
Пьеса «Раскіданае гняздо».
Тэорыя літаратуры. Выяўленне аўтарскай пазіцыі ў драматычным творы.
Якуб Колас.
Трылогія «На ростанях».
Максім Багдановіч.
Паэзія Максіма Багдановіча.
Тэорыя літаратпуры. Верлібр і вольны верш.
Алгарытм аналізу паэтычнага твора.
Аналіз верша «Летапісец» Максіма Багдановіча.
Алесь Гарун.
Паэзія Алеся Гаруна.
Пытанні і заданні для паўтарэння і падагульнення.
БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА 1920—1930-х ГАДОЎ.
Максім Гарэцкі.
Апавяданне «Літоўскі хутарок».
Тэорыя літаратуры. Аўтабіяграфізм і дакументалізм.
Змітрок Бядуля.
Апавяданне «Бондар».
Алгарытм аналізу празаічнага твора.
Аналіз апавядання «Бондар» Змітрака Бядулі.
Уладзімір Дубоўка.
Паэзія Уладзіміра Дубоўкі.
Тэорыя. літпаратуры. Мастацкія тропы.
Кандрат Крапіва.
Камедыя «Хто смяецца апошнім».
Тэорыя літаратуры. Сатырычная камедыя. Канфлікт у драматычным творы.
Алгарытм аналізу драматычнага твора.
Міхась Зарэцкі.
Апавяданне «Дзіўная».
Тэорыя. літаратуры. Псіхалагізм у мастацкім творы.
Пытанні і заданні для паўтарэння і падагульнення.
БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА ПЕРЫЯДУ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ (1941 — 1945).
ГЕРОІКА-ПАТРЫЯТЫЧНЫ ПАФАС ВАЕННАЙ ЛІРЫКІ.
Пятрусь Броўка.
Аркадзь Куляшоў.
Максім Танк.
Кузьма Чорны.
Раман «Пошукі будучыні».
Тэорыя літпаратуры. Раман як эпічны жанр.
Пытанні і заданні для паўтарэння і падагулънення.
БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА ПАСЛЯВАЕННЫХ ДЗЕСЯЦІГОДДЗЯЎ (1945—1965).
Пімен Панчанка.
Лірыка Пімена Панчанкі.
Тэорыя літпаратуры. Лірычны герой, лірычнае «я» і аўтар.
Іван Мележ.
Раман «Людзі на балоце».
Пытанні і заданні. для паўтарэння і падагулънення.
Слоўнік літаратуразнаўчых тэрмінаў.
Спіс выкарыстаных крыніц.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Беларуская літаратура, 10 класс, Бязлепкінай-Чарнякевіч А.П., Воюш І.Д., 2020 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-05-29 14:27:07