Музыка, 7 класс, Ибрахимов А., Садиров Ж., 2017

Музыка, 7 класс, Ибрахимов А., Садиров Ж., 2017.

Учебник по музыке для 7 класса на киргизском языке.

   Урматтуу окуучулар! Эгемендүүлүктүн шарапаты менен көп кылымдык музыкалык мурасыбызга улуттук-руханий баалуулуктарыбыздын катарында өзүнчө көңүл бурула баштады. Эми силер да элибиздин ажайып ар түрдүү, бири-биринен сонун жергиликтүү музыкалык каада-салттарынан, классикалык музыканын асыл казынасы болгон макам үлгүлөрүнөн руханий азык, рухий ыракат алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болдуңар.

Музыка, 7 класс, Ибрахимов А., Садиров Ж., 2017


ФЕРГАНА - ТАШКЕНТ МУЗЫКА УСУЛУ ЖӨНҮНДӨ ТҮШҮНҮК.
Фергана — Ташкент музыка усулу — Фергана өрөөнү, Ташкент шаары жана облусунун аймактарында түзүлгөн музыкалык салттардын топтому эсептелет. Мында элдик музыкага таандык күү, терме, лапар, ялла, кушик, ашула ошондой эле, дастан-чылык, ырчылык, макамчылык сыяктуу профессионалдык музыкалык салттар өз көрүнүшүн тапкан.

Фергана — Ташкент музыка усулунда балдар фольклору, кыз-келиндердин ырчылык өнөрү, яллачылык, ырчылык жана аспап күүлөрү татыктуу орунду ээлейт. Анын ичинде мындай усулдагы балдар фольклору болгон «Бойчечак», «Ёмгир ёгалок». «Лайлак келди», «Офтоб чикди», «Чучвара кайнади», «Читтигул» сыяктуу ырлар бүт аймакта белгилүү.

МАЗМУНУ.
Сөз башы.
Өзбекстан Республикасынын Мамлекеттик Гимни.
I ЧЕЙРЕК ЭЛДИК МУЗЫКАНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ УСУЛУ.
1-тема. Сурхандарыя — Кашкадарыя музыка усулу жөнүндө түшүнүк.
2-тема. Бухара — Самарканд музыка усулу жөнүндө түшүнүк.
3-тема. Созандачылык өнөру жөнүндө түшүнүк.
4-тема. Фергана — Ташкент музыка усулу жөнүндө түшүнүк.
5-тема. Катта ашула (чоң ыр) жана Яллачылык өнөрү.
6-тема. Харезм музыка усулу жөнүндө түшүнүк.
7-тема. Харезм дастанчылык салттары.
8-тема. Харезм ашулачылык (ырчылык) өнөру.
II ЧЕИРЕК МАКАМДАР ЖӨНҮНДӨ ЖАЛПЫ ТҮШҮНҮК.
1-тема. Макам жөнүндө түшүнүк. Шашмакам.
2—3-тема. Шашмакамдын аспаптык (мушкилот) жана ыр (наср) бөлүмү.
4-тема. Харезм макамдары.
5-тема. Харезм макамдарынын ырдоо жолу.
6-тема. Фергана — Ташкент макам жолдору.
III ЧЕЙРЕК ӨЗБЕК МУЗЫКА ИСКУССТВОСУНУН ДҮЙНӨЛҮК МУЗЫКА ИСКУССТВОСУНДА ЭЭЛЕГЕН ОРДУ.
1-тема. Дүйнөлүк музыка маданияты жөнүндө.
2-тема. Чыгыш даанышмандары музыка жөнүндө.
3-тема. Дүйнөлүк музыка өнүгүүсүнүн негизги баскычтары.
4-тема. Вена классикалык мектебинин көрүнүштөрү.
5-тема. XIX—XX кылымдарда музыка маданияты. Музыкада импрессионизм.
6-7-тема. XX кылым Өзбекстан музыка маданиятына карата.
8-тема. Өзбек музыкасында композиторлук чыгармачылыгы.
9-тема. Мирсадык Тажиев чыгармачылыгында өзбек симфониясынын өркүндөшү.
IV ЧЕЙРЕК ӨЗБЕКСТАНДЫН МУЗЫКА МАДАНИЯТЫ.
1-тема. Заманбап өзбек музыка маданияты жөнүндө.
2-3-тема. Атактуу өзбек өнөрпоздору жана музыкалык жамааттар.
4-тема. Театр искусствосу жана концерт аткаруучулук иш-аракети.
5-6-тема. Телевидение жана кино музыкасы жөнүндө.
7-тема. Өзбек музыка искусствосунун дүйнө сахнасында чыгышы.
Музыкалык сөздүк.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Музыка, 7 класс, Ибрахимов А., Садиров Ж., 2017 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-05-21 23:42:51