Музыка, 4 класс, Ибрахимов А., 2020

Музыка, 4 класс, Ибрахимов А., 2020.

Учебник по музыке для 4 класса на киргизском языке.
 
   Урматтуу окуучулар! Ар бир элдин кадырлуу ырлары, күү-обондору, бир сөз менен айтканда улуттук музыкасы болот. Элдик музыка — көп жана узак кылымдык сыноолордон өткөн жана жан дүйнөбүздөгү руханий байлыгыбыз.
Ар түрдүү аспаптарыбызда аткарылып жүргөн улуттук обондорубуз болсо, мына ушул руханий байлыктын ажыралгыс бөлүгү.
Колуңардагы окуу китеп силерди мына ушундай руханий сулуулук менен байлыктардан пайдалануу максатында жазылган.
Анда элибиздин жашоо тиричилиги, эмгек ишаракети жана түрдүү майрамдык үрп-адаттары менен байланыштуу ырлары, улуттук аспаптары жөнүндөгү маалыматтар менен таанышасыңар, укмуштай ыр-күүлөрдү угасыңар, алардын айрымдарын аткарууну үйрөнөсүңөр. Ошондой эле, Өзбекстан жана Кыргызстан композиторлору жана обончуларынын окуучулар үчүн жазган чыгармалары менен таанышасыңар.

Музыка, 4 класс, Ибрахимов А., 2020


Өлкөбүздү даңазалайбыз.
Эгемөндүү Өлкөбүз - Өзбекстан Республикабызда байыркы жана жаңы замандын каада-салтын өзүндө топтогон музыка искусствосу кеңири көлөмдө өнүгүүдө. Мында элдик музыкалык чыгармачылык, элдик ышкыбоздук, классика-лык музыкалык мурас жана обончулук, композиторлук чыгармачылык, музыкалык эстрада жаатында көрүнөт. Булардын ар бири өзүнө мүнөздүүлүгү жана көркөм салттары менен кадырлуу.

Өзбекстан обончулары менен композиторлору эгемендүү мамлекетибизди даңазалоодо көптөгөн музыкалык чыгармаларды жаратышты. Бүгүн Ата Журтубузда жаңырган кооз обондор улуттук музыкабыздын даңкын дүйнөгө таратууда.

МАЗМУНУ.
Сөз башы.
Өзбекстан Республикасынын Мамлекеттик гимни.
БИРИНЧИ ЧЕЙРЕК Элдик ырлар.
1-сабак. Өлкөбүздү даңазалайбыз.
Жөнөкөй музыкалык формалар. Ыр саптардын формасы.
2-3-сабактар. Элдик ырлар. Лапар.
Oyijon. Өзбек элдик лапар.
Музыканын туюнтуучу каражаттары.
4-5-сабактар. Ялла.
Усул.
6-7-сабактар. Рамазан маараке ырлары.
Динамикалык белгилөр.
8-сабак. Бешик ырлары.
“Бешик ыры” жөнүндө аңгеме.
9-сабак. Балдар элдик оюн - ырлары.
Yomg'ir yog'aloq. Өзбек элдик ыры.
Лад. До мажор тональносту.
ЭКИНЧИ ЧЕЙРЕК Элдик ырлар жана бийлер.
1-сабак. Элдик ырлар.
Гүл бакча. Сөзү К. Абдрахмановдуку, Музыкасы А. Укурчиновдуку.
Ля минор добуш катары.
2-3-сабактар. Элдик бийлер.
Бульба. Белорус элдик бийи.
Тоника.
4-5-сабактар. Эмгек ырлары.
Оп майда. Элдик ыр.
Туруктуу жана туруксуз добуштар.
6-7-сабактар. Той аземи ырлары.
Surnay navosi. Өзбек элдик күү.
Муратаалы Күрөңкеев (1860 -1949).
Камбаркан. Музыкасы М. Күрөңкеевдики.
Элкин тоо. Сөзү Тоголок Молдонуку, обону элдики.
Бышыктоо үчүн тапшырмалар.
ҮЧҮНЧҮ ЧЕЙРЕК Майрам жана мезгил ырлары.
1-2-сабактар. Кыш мезгилиндеги ырлар.
Үч үндүк.
3-4-сабактар. Бакшылык өнөрү.
Бакшынын эрдиги.
5-6-сабактар. Жаз мезгили ырлары.
Нооруз майрам ырлары.
Кызыл гүл. Обону, сөзү В. Ниязалиеваныкы.
7-8-сабактар. Жаз элчилери жана табият.
Arg'amchi. Өзбек элдик ыр.
Тон жана жарым тон.
9-10-сабактар. Обончу Камилжан Жаббаров.
Diyorimsan. Сөзү Хабибийники, музыкасы К. Жаббаровдуку.
Альтерация белгилери.
ТӨРТҮНЧҮ ЧЕЙРЕК Элдик аспаптар.
1-2-сабактар. Кылдуу аспаптар.
Комуз.
Ой, комузчу. СөзүТ. Үмөталиевдики, обону элдики.
Афган рубабы жөнүндө аңгеме.
3/4 өлчөмү.
3-4-сабактар. Үйлөмө аспаптар.
Токтогул Сатылганов (1864—1933).
Миң кыял. Музыкасы Т. Сатылгановдуку.
Най күүсү.
4/4 өлчөмү.
5-6-сабактар. Урма аспаптар.
3/8 өлчөмү.
Ак чөлмөк. Обону, сөзү Ш. Эсенгуловдуку.
Дойра.
7-8-сабактар. Обончу Фахриддин Садыков.
Qorabayir. Сөзү А. Пулаттыкы, музыкасы Ф. Садыковдуку.
Бышыктоо үчүн тапшырмалар.
Билип койгула!.
Музыка сөздүгү.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Музыка, 4 класс, Ибрахимов А., 2020 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-05-19 23:46:29