1 класс

Harplyk depderi, 1 synp, Hallyýew K., 2021

Harplyk depderi, 1 synp, Hallyýew K., 2021.

Учебник по грамотности для 1 класса на туркменском языке.
 
Фрагмент из книги:
Suratdaky predmetleriň birinji harpy boýunça sözi tapyň.

Harplyk depderi, 1 synp, Hallyýew K., 2021
Скачать и читать Harplyk depderi, 1 synp, Hallyýew K., 2021
 

Harplyk, 1 synp, Abdullaýewa Ş., Metýakubow J., 2021

Harplyk, 1 synp, Abdullaýewa Ş., Metýakubow J., 2021.

Учебник по грамотности для 1 класса на туркменском языке.
 
Фрагмент из книги:
Biz iňlis dilini öwrenýäris. Biziň mugallymymyzyň ady Dursun Rejepowna. Ol bize iňlis dilinde gyzykly kitaplar okap berýär. Men uly bolanda iňlis dili mugallymy boljak.
Okuwçylar, siz ulalanda kim bolmagy arzuw edýärsiňiz?

Harplyk, 1 synp, Abdullaýewa Ş., Metýakubow J., 2021
Скачать и читать Harplyk, 1 synp, Abdullaýewa Ş., Metýakubow J., 2021
 

Muzıka shınıǵıw dápteri, 1 klas, Ganiyeva G., Gapparova V., 2021

Muzıka shınıǵıw dápteri, 1 klas, Ganiyeva G., Gapparova V., 2021.

Учебник по музыке для 1 класса на каракалпакском языке.

Muzıka shınıǵıw dápteri, 1 klas, Ganiyeva G., Gapparova V., 2021
Скачать и читать Muzıka shınıǵıw dápteri, 1 klas, Ganiyeva G., Gapparova V., 2021
 

Математика, 1 класс, Жумаев М., 2021

Математика, 1 класс, Жумаев М., 2021.

Учебник по математике для 1 класса на киргизском языке.
 
Фрагмент из книги:
Сүрөт негизинде бош чакмактарга туура келген сандарды жазабыз жана эсептейбиз.

Математика, 1 класс, Жумаев М., 2021
Скачать и читать Математика, 1 класс, Жумаев М., 2021
 

Математика, 1 синф, Ҷумаев М., 2021

Математика, 1 синф, Ҷумаев М., 2021.

Учебник по математике для 1 класса на таджикском языке.
 
Фрагмент из книги:
Ҳар як шакл (расм)-и дар тарафи рост бударо бо ранги сабз ва дар тарафи чап бударо бо ранги кабуд ранг мекунем.

Математика, 1 синф, Ҷумаев М., 2021
Скачать и читать Математика, 1 синф, Ҷумаев М., 2021
 

Математика, 1 сыныб, Жұмаев М., 2021

Математика, 1 сыныб, Жұмаев М., 2021.

Учебник по математике для 1 класса на казахском языке.
 
Фрагмент из книги:
Нүктелерді біріктіріп, оларды көкжәне жасыл түске боя. Қандай пішін пайда болды?

Математика, 1 сыныб, Жұмаев М., 2021
Скачать и читать Математика, 1 сыныб, Жұмаев М., 2021
 

Jaziw dápteri, 1 klas, Abdinazimov Sh., Uspanova J., Abdijabbarova X., 2021

Jaziw dápteri, 1 klas, Abdinazimov Sh., Uspanova J., Abdijabbarova X., 2021.

Учебник по письму для 1 класса на каракалпакском языке.
 
Фрагмент из книги:
Sen kelersen oser boyim
Sen kelersen oser oyim
Kel jana jil, kel jana jil.

Jaziw dápteri, 1 klas, Abdinazimov Sh., Uspanova J., Abdijabbarova X., 2021
Скачать и читать Jaziw dápteri, 1 klas, Abdinazimov Sh., Uspanova J., Abdijabbarova X., 2021
 

Okuw kitaby, 1 synp, Welbegow G., Abdullaýewa G., Hallyýew K., 2019

Okuw kitaby, 1 synp, Welbegow G., Abdullaýewa G., Hallyýew K., 2019.

Учебник по чтению для 1 класса на туркменском языке.

Фрагмент из книги:
Özbegistan Respublikasynyň paýtagty – Daşkent şäheridir. Biziň Watanymyzda dürli milletler agzybir ýaşaýarlar. Özbegistanyň abraýy güngünden artýar. Ýurdumyzyň şäherleri we obalary barha abadanlaşýar.

Okuw kitaby, 1 synp, Welbegow G., Abdullaýewa G., Hallyýew K., 2019
Скачать и читать Okuw kitaby, 1 synp, Welbegow G., Abdullaýewa G., Hallyýew K., 2019
 
Показана страница 1 из 218