Қазақ әдебиеті, 10 сынып, Қасқабасов С., Өлмүханова Р., Раушаінов Е., Қайырбай Қ., 2019

Қазақ әдебиеті, 10 сынып, Қасқабасов С., Өлмүханова Р., Раушаінов Е., Қайырбай Қ., 2019.

  Қоғамдық-гумаыитарлық бағыттағы 10-сынып бойынша үсынылып отырған бүл оқулық өздерің үшін зор ықыласпен дайындалды. Өйткені сендер осы кезге дейін алған білімдерің бойынша дамып, түлға ретінде қалыптасып келесіңдер. Үсынылып отырған бүл оқулықтың «Өлең - сөздің патшасы» деп аталған бірінші бөлімінде дана Абай Қүнанбайүлының шығармаларымен толығырақ таныстыруды мақсат еттік. Ал «Прозадағы көркем ой» деп аталған екінші бөлімде Жүсіпбек Аймауытовтың «Ақбілек» жөне Әбіш Кекілбаевтың «Аңыздың ақыры» романдарымен таныс боласыңдар. «Аңызбен өрілген көркем ой» атты үшінші бөлімде Мүхтар Мағауиннің «Шақан-Шері» романын, Шыңғыс Айтматовтың «Алғашқы үстаз» повесін, Үлықбек Есдөулеттің «Біз түркілерміз» өлеңін оқи аласыңдар. «Заман, дөуір түлғасы» аталған төртінші бөлімде Қабдеш Жүмаділовтің «Тағдыр» романын, Шахимарден Қүсайыновтың «Томирис» драмасын, Шерхан Мүртазаның «Төуекел той» өңгімесін оқисыңдар. Өздерің байқап отырғандай, бүл оқулықтағы шығармалар өртүрлі жанрды қамтыған. Бүлардың бөрі қазақ өдебиеті үшін қүнды. Бүл шығармалар үлт тарихын бағалай білуге, болашағымызды қадірлеуге үйретеді. Сондықтан сендер айтары мол, тағылымды көркем туындылардың маңызын сезініп, ой-пікірлеріңді үтымды жеткізу үшін оқу сауаттылығы жөне оқушы күнделігі енгізілді. Жазу арқылы өз ойыдды үтымды жеткізе алатын боласыңдар.

Қазақ әдебиеті, 10 сынып, Қасқабасов С., Өлмүханова Р., Раушаінов Е., Қайырбай Қ., 2019


ҚАРАСӨЗДЕР.
Абай Құнанбайүлының қарасөздері 1890-1898 жылдары жазылған.
Бүл қарасөздердің жалпы саны — қырық бес. Айтар ойдың ширақ болуына қарай олар көлем жағынан бірдей емес. Сондайақ жанры жағынан алғанда, өңгіме, повесть не роман емес. Бүл қарасөздер - үлы Абайдың өзі тапқан көркем прозаның ерекше түрі. Оларда айтылатын өңгімелерде сюжет жоқ, бірақ көркем ойды үлылықпен жеткізе білген. Бүлардың бөрін Абай өз халңымен оңаша сөйлесіп отырғандай, сырласқандай етіп жазғандықтан өр қарасөзінің маңызы зор. Өйткені бүл қарасөздерде адамның бүкіл халыққа ортаң асыл ойлар жазылған.

Қарасөз - бүл жай, қарапайым, қарабайыр деген емес, қазақта қара сөзі екі сипатта айтылатынын ескергенде, Абай Қүнанбайүлының қарасөзі қара шаңырақ сөзіндегі қара сөзіне берілетін үлкен деген мағынамен астарлас, мазмүндас екені белгілі болады. Абай Қүнанбайүлының өр сөзіндегі халыққа деген жанашырлық, ақыл - осының бәрі бүл қарасөздердің даналықпен жазылғанын мойындатады.

‡Šƒ‡™’š‡Šƒ‡™’š‡Šƒ‡™’šОглавление.
Алгы сөз.
I болім. ӨЛЕЦ - СОЗДІЦ ПАТШАСЫ.
Абай ҚҮНАНБАЙҮЛЫ.
ӨЛЕЦДЕР.
Сегіз аяқ.
Өлең - сөздің патшасы, сөз сарасы.
Коңілім қайтты достан да, дұшианнан да.
Сабырсыз, арсыз, еріншек.
Қалың елім, қазагым, кайран жүртым.
Болыс болдым, мінеки.
Лай суға май бітпес қой өткенге.
Қарасоздер.
Он жетінші қарасөз.
Отыз екінші қарасөз.
Отыз үшінші қарасөз.
Поэма.
Ескендір.
I бөлім бойынша тест.
II болім. ПРОЗАДАҒЫ КӨРКЕМ ОЙ Жүеіпбек АЙМАУЫТОВ.
Ақбілек (Роман. Басы. Ықиіамдалеан).
Өбіш КЕКІЛБАЕВ.
Аңьіздың ақыры (Роман. Басы. Ықшамдалеан).
II бөлім бойынша тест.
III бөлім. АҢЫЗБЕН ӨРІЛГЕН КӨРКЕМ СӨЗ.
Мүхтар МАҒАУИН.
Шақан-Шері (Роман. Басы. Ықшамдалган).
Шыңгыс АЙТМАТОВ.
Алғашқы үстаз (Повесть. Басы).
Үлықбек ЕСДӘУЛЕТ.
Біз түркілерміз.
III бөлім бойынша тест.
IV болім. ЗАМАН, ДӘУІР ТҮЛҒАСЫ Қабдеш ЖҮМАДІЛОВ.
Тағдыр (Роман. Басы. Ықшамдалган).
Шахимарден ҚҮСАЙЫНОВ.
Томирис (Драма. Басы).
Шерхан МҮРТАЗА.
Тәуекел той (Әңгіме. Басы).
IV бөлім бойынша тест.
Білімдеріңді тексеріңдер.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Қазақ әдебиеті, 10 сынып, Қасқабасов С., Өлмүханова Р., Раушаінов Е., Қайырбай Қ., 2019 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2021-11-30 23:37:01