Қасқабасов

Қазақ әдебиеті, 8 сынып, Қасқабасов С., Өлмүханова Р., Раушаінов Е., Қайырбай Қ., 2018

Қазақ әдебиеті, 8 сынып, Қасқабасов С., Өлмүханова Р., Раушаінов Е., Қайырбай Қ., 2018.

  Халқымыздың рухани құндылықтарының бір саласы өдебиет - өлемге мақтанышпен көрсете алатын мәдениетіміздің айғағы.
8-сыныпқа арналған «Қазақ өдебиеті» оқулығы төрт бөлімді қамтиды. Бірінші бөлім «Дананың сөзі - ақылдың көзі» деп аталады. Бұл бөлімде Қорқыт ата, Ахмет Ясауи, Ақтамберді, Шалкиіз жыраулардың поэзиясымен танысасыңдар. Олардың көркем ойларын оқу арқылы қазак, халқының тарихынан, сөз байлығынан көп мағлүмат алатын боласындар.

Қазақ әдебиеті, 8 сынып, Қасқабасов С., Өлмүханова Р., Раушаінов Е., Қайырбай Қ., 2018
Скачать и читать Қазақ әдебиеті, 8 сынып, Қасқабасов С., Өлмүханова Р., Раушаінов Е., Қайырбай Қ., 2018
 

Қазақ әдебиеті, 10 сынып, Қасқабасов С., Өлмүханова Р., Раушаінов Е., Қайырбай Қ., 2019

Қазақ әдебиеті, 10 сынып, Қасқабасов С., Өлмүханова Р., Раушаінов Е., Қайырбай Қ., 2019.

  Қоғамдық-гумаыитарлық бағыттағы 10-сынып бойынша үсынылып отырған бүл оқулық өздерің үшін зор ықыласпен дайындалды. Өйткені сендер осы кезге дейін алған білімдерің бойынша дамып, түлға ретінде қалыптасып келесіңдер. Үсынылып отырған бүл оқулықтың «Өлең - сөздің патшасы» деп аталған бірінші бөлімінде дана Абай Қүнанбайүлының шығармаларымен толығырақ таныстыруды мақсат еттік. Ал «Прозадағы көркем ой» деп аталған екінші бөлімде Жүсіпбек Аймауытовтың «Ақбілек» жөне Әбіш Кекілбаевтың «Аңыздың ақыры» романдарымен таныс боласыңдар. «Аңызбен өрілген көркем ой» атты үшінші бөлімде Мүхтар Мағауиннің «Шақан-Шері» романын, Шыңғыс Айтматовтың «Алғашқы үстаз» повесін, Үлықбек Есдөулеттің «Біз түркілерміз» өлеңін оқи аласыңдар. «Заман, дөуір түлғасы» аталған төртінші бөлімде Қабдеш Жүмаділовтің «Тағдыр» романын, Шахимарден Қүсайыновтың «Томирис» драмасын, Шерхан Мүртазаның «Төуекел той» өңгімесін оқисыңдар. Өздерің байқап отырғандай, бүл оқулықтағы шығармалар өртүрлі жанрды қамтыған. Бүлардың бөрі қазақ өдебиеті үшін қүнды. Бүл шығармалар үлт тарихын бағалай білуге, болашағымызды қадірлеуге үйретеді. Сондықтан сендер айтары мол, тағылымды көркем туындылардың маңызын сезініп, ой-пікірлеріңді үтымды жеткізу үшін оқу сауаттылығы жөне оқушы күнделігі енгізілді. Жазу арқылы өз ойыдды үтымды жеткізе алатын боласыңдар.

Қазақ әдебиеті, 10 сынып, Қасқабасов С., Өлмүханова Р., Раушаінов Е., Қайырбай Қ., 2019
Скачать и читать Қазақ әдебиеті, 10 сынып, Қасқабасов С., Өлмүханова Р., Раушаінов Е., Қайырбай Қ., 2019