казахский язык

Нотариат саласында қызмет көрсетушілерге арналған оқу құралы, А1, Қарапайым деңгей, Игснова А.А., Ағымбасва М.Ш., 2023

Нотариат саласында қызмет көрсетушілерге арналған оқу құралы, А1, Қарапайым деңгей, Игснова А.А., Ағымбасва М.Ш., 2023.

   Оқу-әдістемелік құрал қазақ тілін кәсіби салада үйренушілерге арналған.
Нотариат саласында қызмет көрсетушілер үшін тілді меңгерудегі басты мақсат - қазақ тіліндегі тіл мәдениетін, яғни сөйлеу және жазу тілін қалыптастыру, қоғамдық орындарда мемлекеттік тілде қызмет көрсету.

Нотариат саласында қызмет көрсетушілерге арналған оқу құралы, А1, Қарапайым деңгей, Игснова А.А., Ағымбасва М.Ш., 2023
Скачать и читать Нотариат саласында қызмет көрсетушілерге арналған оқу құралы, А1, Қарапайым деңгей, Игснова А.А., Ағымбасва М.Ш., 2023
 

Қазақ тілі, Функционалды грамматика, Жолшаева М.С., 2016

Қазақ тілі, Функционалды грамматика, Жолшаева М.С., 2016.

   Оқу құралында функционалды грамматиканың грамматиканың зерттеу нысаны, әдіс-тәсілдері және негізгі ұғымдарына түсінік беріліп, қажет тұсында дәстүрлі грамматикамен салыстырыла қарастырылған. Жекелеген семантикалық категориялардың сипаттамасы жасалған. Еңбек студенттерге арналған.

Қазақ тілі, функционалды грамматика, Жолшаева М.С., 2016
Скачать и читать Қазақ тілі, Функционалды грамматика, Жолшаева М.С., 2016
 

Қазақ және татар тілдерінің салыстырмалы-сипаттамалы грамматикасы, Түймебаев Ж., Сағидолда Г., 2017

Қазақ және татар тілдерінің салыстырмалы-сипаттамалы грамматикасы, Түймебаев Ж., Сағидолда Г., 2017.

   Еңбекте қазақ және татар тілдерінің дыбыстық жүйесі мен морфологиялық құрылымдарының салыстырмалы сипаттамасы беріліп, екі тілдің грамматикалық құрылысына тән ортақтықтар мен өзіндік ерекшеліктер синхрондық тұрғыдан жүйеленеді.
Еңбек жоғары оқу орындарының оқьпушылары мен сіуденттеріне, түрколог-лингвистерге арналады.

Қазақ және татар тілдерінің салыстырмалы-сипаттамалы грамматикасы, Түймебаев Ж., Сағидолда Г., 2017
Скачать и читать Қазақ және татар тілдерінің салыстырмалы-сипаттамалы грамматикасы, Түймебаев Ж., Сағидолда Г., 2017
 

Қазақ тілі А1, Қарапайым деңгей, Банк саласында қызмет көрсетушілерге арналған оқу құралы, Игенова А.А., Ағымбаева М.Ш., 2023

Қазақ тілі А1, Қарапайым деңгей, Банк саласында қызмет көрсетушілерге арналған оқу құралы, Игенова А.А., Ағымбаева М.Ш., 2023.

   Оқу-әдістемелік қурал қавақ тілін кәсіби салада үйренушілерге арналған.
Банк саласында қызмет көрсетушілер үшін тілді ллеңгерудегі басты мақсат - қазақ, тіліндегі тіл мәдениетін, яғни сөйлеу және жазу тілін қаілыптастыру, қоғамдык, орындарда мемлекеттік тілде қызмет көрсету.

Қазақ тілі А1, Қарапайым деңгей, Банк саласында қызмет көрсетушілерге арналған оқу құралы, Игенова А.А., Ағымбаева М.Ш., 2023
Скачать и читать Қазақ тілі А1, Қарапайым деңгей, Банк саласында қызмет көрсетушілерге арналған оқу құралы, Игенова А.А., Ағымбаева М.Ш., 2023
 

Қазақ тілі, Негізгі окулығы, Қарапайым деңгей, Түймебаев Ж.Қ., Қадашева Қ., Асанова У.О., 2013

Қазақ тілі, Негізгі окулығы, Қарапайым деңгей, Түймебаев Ж.Қ., Қадашева Қ., Асанова У.О., 2013.

   «Қазақ тілі» оқу-әдістемелік кешенінің Негізгі оқулығында карапайым деңгейге сэйкес іріктелген 11 такырып пен коммуникативті бағыттағы жат-тығулар мен тапсырмалар жүйесі берілді.
Оқулықтағы оқу материалдары түрлі тақырыптар аясында жүйеленген. Оқулықта күнделікті коммуникативті карым-қатынаста қолданылатын отба-сылық, әлеуметтік-тұрмыстық, элеуметтік-мэдени, оқу-кэсіби, ойын-сауық, ресми-іскери мазмұндағы лексиканы тіл үйренушіге меңгерту жэне ой-пікірін қарапайым деңгейде жеткізуге дағдыландыратын грамматикалык нысандарды игерту максаттары көзделді.

Қазақ тілі, Негізгі окулығы, Қарапайым деңгей, Түймебаев Ж.Қ., Қадашева Қ., Асанова У.О., 2013
Скачать и читать Қазақ тілі, Негізгі окулығы, Қарапайым деңгей, Түймебаев Ж.Қ., Қадашева Қ., Асанова У.О., 2013
 

Философиялық энциклопедия, Ғабитов Т.Х., Нұрмұратов Е., 2021

Философиялық энциклопедия, Ғабитов Т.Х., Нұрмұратов Е., 2021.

«Философиялық энциклопедияда» маңызды философиялық ұғым-терминдер мен көрнекті философтар туралы мәліметтер алғаш рет жүйелі түрде қазақ тілінде берілген. Философиялық энциклопедия философия пәні бойынша мектеп оқушылары мен студенттерге, магистранттар мен докторанттарға, оқытушылар мен ғалымдарға, философия және рухани мәдениетпен айналысушы мамандар мен жалпы оқырман қауымға арналған.

Философиялық энциклопедия, Ғабитов Т.Х., Нұрмұратов Е., 2021
Скачать и читать Философиялық энциклопедия, Ғабитов Т.Х., Нұрмұратов Е., 2021
 

Іс қағаздар стилінің синтаксисі, Монография, Абильмажинова Б.Ж., 2018

Іс қағаздар стилінің синтаксисі, Монография, Абильмажинова Б.Ж., 2018.

   Қазақ әдеби тілінің функционадық стильдерінің бір тармағы - іс қағаздар стилі. Іс қағаздар стилінің өзіне тән лексикасын, грамматикасын, синтаксистік құрылымдарының қолданылу қызметі мен коммуникатвтік мүмкіншілігінің қасиеттері, әдеби тіліміздегі басқа функционалды стиль элементтерінің ерекшеліктері қарастырылды. Іс қағаздар стиліне тән функционалды қызмет, лексикалық сипат, грамматикалық қолданыс ерекшелігі, синтаксистік құрылым және басқа да стильдерде көріне бермейтін кейбір өзіне тән стильдік белгілердің болатындығын басқару саласындағы барлық құжаттардың мәтініндегі сөйлем қолданысының негізінде зерттеліп, салыстырмалы түрде анықталып сипатталды.
Соған орай, алдымызда тұрған мақсат ана тілімізде іскери тілдің, іс жүргізу жалпы үрдісінің дәрежесін көтеру мақсатында шетел мен Ресей елдерінің тәжірибесіне сүйене отырып, ана тіліміздің нормасын сақтай отырып, танымдық іскери тұрғыдан ұлттық іс қағаздарымыздың жүргізілу дәстүрін дамытып, қалыптастыру басты мақсатымыз болып саналады.

Іс қағаздар стилінің синтаксисі, Монография, Абильмажинова Б.Ж., 2018
Скачать и читать Іс қағаздар стилінің синтаксисі, Монография, Абильмажинова Б.Ж., 2018
 

Ситуативный казахский (Словарь), Тасибеков К., 2023

Ситуативный казахский (Словарь), Тасибеков К., 2023.

Предлагаемый вашему вниманию ситуативный словарь содержит казахские эквиваленты разговорных выражений русского языка. Знание этих эквивалентов позволит думающему по-русски человеку правильно говорить по-казахски избегая трудоемкого и, порой невозможного. по причине его отсутствия, подбора аналогов привычных ему русских выражений в имеющихся русско-казахских академических словарях.

Ситуативный казахский (Словарь), Тасибеков К., 2023
Скачать и читать Ситуативный казахский (Словарь), Тасибеков К., 2023
 
Показана страница 1 из 6