Чийүү, 9 класс, Рахманов И., 2019

Чийүү, 9 класс, Рахманов И., 2019.

Учебник по черчению для 9 класса на киргизском языке.
 
   XXI кылым - маалымат коммуникациялык технологиялар кылымын-да жашап жаткандыгыбыз үчүн түрдүү инновациялык техника жана технологиялардан пайдаланып, мамлекетибиздин келечегинин улуулугуна пайдубал коюлуп жаткандыгына күбө болуудабыз.
Ар кандай жаратуучулук чыгармачылык менен жандашууну талап кылат. Мындай чыгармачылыкты жаратууда көптөгөн түрдүү көрүнүштөгү чиймелерди чийип, алардан пайдаланууга туура келет.

Чийүү, 9 класс, Рахманов И., 2019


КЕСИЛИШТЕР.
Ар кандай тетик анын так аткарылган чиймеси аркылуу жасалат, стандарт талабына ылайык тетиктин чиймеси бардык жөнөкөйлөштүрүүлөр жана шарттуулуктар колдонулган түрдө эң аз көрүнүштөрдө чийилиши мүмкүн. Болбосо чиймени окуу татаалдашып кетет жана тетиктин геометриясын окуу кыйындашып, жасалган тетик жараксыз болушу мүмкүн.

Тетиктин тигил же бул бөлүгүнүн формасын аныктоо максатында ке-силиш колдонулат. Анын ички түзүлүшүн анык билүү максатында кесилиш менен бирге кыркым да колдонулат. Ушундай кылынганда тетиктин көрүнүштөрүнүн саны азаят.

МАЗМУНУ.
Алгы сөз.
1-§. 8-класста чийүүдөн алган билимдерди кыскача кайталоо жана жалпылаштыруу.
2-§. Кесилиштер.
3-§. Кесилиштин түрлөрү.
4-§. Кесилиштердеги шарттуулук жана жөнөкөйлөштүрүүлөр.
5-§. Кыркымдар.
6-§. Кыркымдын түрлөрү.
7-§. Жөнөкөй жана жергиликтүү кыркымдар. Алардын чиймелерде белгилениши.
8-§. Текшерүү иши.
9-§. Көрүнүштүн жарымы менен кыркымдын жарымын бириктирүү.
10-§. Көрүнүштүн бир бөлүгүн кыркымдын бир бөлүгү менен бириктирип сүрөттөө.
11-§. Аксонометрия лык проекция (изометрия) да кыркымды сүрөттөө.
12-§. Фронталдык диметрияда кыркымды сүрөттөө.
13-§. Кесилиш жана кыркым талап кылган тетиктердин эскизин чийүү.
14-§. Эскиз чийүү боюнча практикалык көнүгүү жана техникалык сүрөт чийүү.
15-§. Текшерүү иши.
16-§. Чиймелерде шарттуулук жана жөнөкөйлөштүрүү.
17-§. Тетиктин формасын дизайн негизинде конструктивдик өзгөртүүгө таандык долбоорлоо.
18-§. Долбоорлоонун элементтерине таандык графикалык маселелер.
19-§. Тетиктин мейкиндиктеги абалын өзгөртүүгө жана кайта долбоорлоого таандык чыгармачылык графикалык иштер.
20-§. Машина куруучулук чиймелери. Буюмдун түрлөрү. Конструктордук документтердин түрлөрү.
21-§. Ажырала турган жана ажыралбай турган бирикмелер.
22-§. Резьбалар жана аларды чиймелерде сүрөттөө.
23-§. Болттуу бирикмени чийүү.
24-§. Шпилькалуу бирикмени чийүү.
25-§. Текшерүү иши.
26-§. Жөнөкөй кураштыруунун чиймелерин окуу.
27-§. Конструкциялоого карата маселелер.
28-§. Компьютерде түз сызык жана тегиз формаларды жасоо.
29-§. Компьютердин жардамында берилген жөнөкөй тетиктердин мейкиндиктеги абалын жана анын формасын дизайн негизинде толук эмес өзгөртүү.
30-§. Компьютерде буюмдарды долбоорлоо.
31-§. Курулуштук чиймелер. Имараттын планы. Кыркымы жана фасады.
32-§. Курулуштук чиймелерди окуу.
33-§. Текшерүү иши.
34-§. Башкы планды чийүү боюнча практикалык сабактар.
1-тиркеме.
2-тиркеме.
3-тиркеме 1,2,3-графикалык иштер үчүн варианттар.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Чийүү, 9 класс, Рахманов И., 2019 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-05-27 01:33:05