Chizmachilik, 9 sinf, Rahmonov I., 2019

Chizmachilik, 9 sinf, Rahmonov I., 2019.

Учебник по черчению для 9 класса на узбекском языке.
 
   Hozirgi vaqtda chizmalarm kompyuterda chizish mumkin, biroq chizmalami chizish va o‘qishm bilganlargina chizmam kompyuterda oson chi-za oladi. Shu boisdan, chizmalarm chizish va ularm o‘qishm mukammal o‘zlashtirib olgandan keyingina kompyuterda to‘g‘ri chizishm o‘rgamsh imkom tug‘iladi. 9-sinfda ba’zi chizmalarm kompyuterdagi uskunalar majmuasi yordamida chizishni mashq qilasizlar.
Lekin kompyuterda standart talabidagi muhandislik chizmalanm bajarishda «grafik savodxonlik» iste’dod mavjud bo‘lishi lozim. Yuksak saviyali muhandis yuqon amqlikdagi grafik ishlar, mashinasozlik chizmalarm bajarishi mumkin.

Chizmachilik, 9 sinf, Rahmonov I., 2019


KESIMLAR.
Har qanday detal uning aniq bajarilgan chizmasi orqali yasaladi. Standart talabiga muvofi q detal chizmasi barcha soddalashtirish va shartliliklar qo‘llanilgan holda eng kam ko‘rinishlarda chizilishi lozim. Aks holda, chizmani o‘qish murakkablashib ketadi va detalning geometriyasini o‘qish qiyinlashib, yasalgan detal yaroqsiz bo‘lishi mumkin.

Detalning u yoki bu qismi shaklini aniqlash maqsadida kesim qo‘llaniladi. Uning ichki tuzilishini aniqroq bilish maqsadida kesim bilan birga qirqim ham qo‘llaniladi. Shunday qilinganda detalning ko‘rinishlari soni kamayadi.

Kesim deganda detalning shaklini uning o‘qiga perpendikulyar qilib o‘tkazilgan tekislik orqali aniqlash usuli tushuniladi. Shunda tekislikda hosil bo‘lgan yuza kesim deyiladi. Kesim standartga muvofiq bajariladi. Kesimdan ko‘proq val, o‘q, shatun kabi detallarning shakli va ulardagi o‘yiq chuqurcha, bo‘rtiq kabilarning geometriyasini aniqlashda qo‘llaniladi. Bunday elementlarning o‘qlari orqali detal o‘qiga perpendikulyar qilib kesuvchi tekislik o‘tkazilsa, detalning ko‘ndalang kesimi hosil bo‘ladi.

MUNDARIJA.
Kirish.
1-§. 8-sinfda chizmachilikdan olingan bilimlarni qisqacha takrorlash va umumlashtirish.
2-§. Kesimlar.
3-§. Kesim turlari.
4-§. Kesimlarda shartlilik va soddalashtirishlar.
5-§. Qirqimlar.
6-§. Qirqim turlari.
7-§. Oddiy va mahalliy qirqimlar. Ularning chizmalarda belgilanishi.
8-§. Nazorat ishi.
9-§. Ko‘rinishning yarmi bilan qirqimning yarmini birlashtirish.
10-§. Ko‘rinishning qismini qirqimning qismi bilan birlashtirib tasvirlash.
11-§. Aksonometrik proyeksiya(izometriya)da qirqimni tasvirlash.
12-§. Frontal dimetriyada qirqimni tasvirlash.
13-§. Kesim va qirqim talab qiladigan detallarning eskizini chizish.
14-§. Eskiz chizish bo‘yicha amaliy mashg‘ulot va texnik rasm chizish.
15-§. Nazorat ishi.
16-§. Chizmalarda shartlilik va soddalashtirish.
17-§. Detalning shaklini dizayn asosida konstruktiv o‘zgartirishga oid loyihalash.
18-§. Loyihalashga doir grafi k masalalar.
19-§. Detalning fazoviy holatini o‘zgartirishga va qayta loyihalashga oid ijodiy grafi k ishlar.
20-§. Mashinasozlik chizmalari. Buyum va konstruktorlik hujjatlarining turlari.
21-§. Ajraladigan va ajralmaydigan birikmalar.
22-§. Rezbalar va ularni chizmalarda tasvirlash.
23-§. Bo‘ltli birikmani chizish.
24-§. Shpilkali birikmani chizish.
25-§. Nazorat ishi.
26-§. Oddiy yig‘ish chizmalarini o‘qish.
27-§. Konstruksiyalashga doir masalalar.
28-§. Kompyuterda to‘g‘ri chiziq, burchak va tekis shakllarni yasash.
29-§. Kompyuter yordamida berilgan oddiy detallarning fazoviy holatini va uning shaklini dizayn asosida qisman o‘zgartirish.
30-§. Kompyuterda buyumlarni loyihalash.
31-§. Qurilish chizmalari. Binoning plani. Qirqimi va fasadi.
32-§. Qurilish chizmalarini o‘qish.
33-§. Nazorat ishi.
34-§. Bosh plan chizish bo‘yicha amaliy mashg‘ulot.
1-Ilova. Murakkab qirqimlar.
2-Ilova. Sxemalar.
3-Ilova. 1, 2, 3-grafi k ishlar uchun variantlar.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Chizmachilik, 9 sinf, Rahmonov I., 2019 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-05-27 01:33:04