Лiтературнае чытанне, 4 класс, Частка 1, Жуковіч М.В., 2018

Лiтературнае чытанне, 4 класс, Частка 1, Жуковіч М.В., 2018.

Фрагмент из книги:  
Жыў некалі на свеце адзін музы΄ка. Пачаў ён іграць яшчэ змалку. Бывала, пасучы΄ валоў, зробіць з лазы дудачку ды як зайграе, дык валы ску΄бці траву перастаюць — натапыраць вушы ды слухаюць. У лесе птушкі прыціхнуць, нават жабы ў балоце не крумкаюць.
Паедзе на начлег — там весела: хлопцы і дзяўчаты пяюць, жартуюць — ведама, маладосць. А ноч цёплая, аж па΄рыць. Любата.

Лiтературнае чытанне, 4 класс, Частка 1, Жуковіч М.В., 2018


БАБІНА ЛЕТА.
Другі тыдзень запар ідзе дождж. Цярушыць і цярушыць, быццам праз сіта. А то часам і ветрам пацягне, ды такім халодным, што пальцы пачынаюць дубець. Здаецца, яшчэ тыдзень-другі — і на змену дажджу пасыплецца снег, ляжа на зямлю мяккім пухам.

Але зусім нечакана дождж перастаў ісці. Выблісну ла сонейка. I ўсё навокал ажыло і павесялела... Дні стаяць ціхія, сонечныя, поўныя мяккай задуменнас ці і хараства. У паветры плавае павуцінне. Тонкія серабрыстыя валаконцы асядаюць на зямлю, чапля юц ца за хмызы, платы, быльнёг. Зямля набывае ма тава-белы колер, а валаконцы ўсё ткуцца. Паглядзіш у бязмежнае блакітнае асенняе неба і раптам падас ца, быццам вось-вось з яго зараз сыпануцца на зямлю чароўныя песні палявых жаваранкаў.

ЗМЕСТ.
Чалавек і прырода.
Народный загадкі пра з’явы прыроды.
Жнівень. Віктар Гардзей.
Бабіна лета. Рыгор Ігнаценка.
Выпаў снег. Іван Грамовіч.
Жаўрук. Уладзімір Ягоўдзік.
Чаму пралескі сінія. Ганна Скаржьінская-Савіцкая.
Усход сонца. Якуб Колас.
Паўтараем, падагульняем, разважаем.
Чалавек і яго род.
Я — беларус. Ніл Гілевіч.
Адкуль пайшоў твой род? Барыс Сачанка.
Вавёрка піша сачыненне. Паводле Алеся Карлюкевіча.
Пошук радаводных крыніц. Уладзімір Ліпскі.
Бацькоўскі парог. Анатоль Грачанікаў.
Паўтараем, ладагульняем, разважаем.
Чалавек і Радзіма.
Люблю цябе, Белая Русь. Уладзімір Карызна.
Беларусь. Паводле Уладзіміра Ліпскага.
Дарагая Беларусь. Пятрусь Броўка.
Бацька гарадоў беларускіх. Паводле Навума Гальпяровіча.
Горад з Белаю вежаю. Паводле Алеся Каско.
Люблю. Канстанцыя Буйло.
Паўтараем, падагулъняем, разважаем.
Чалавек, слова і кніга.
Чаму? Алеся Станюк.
Роднае слова. Артур Вольскі.
У кнігарні. Кастусь Цвірка.
Любіце мову. Леанід Дайнеко.
Прыказкі пра слова і кнігу.
Паўтараем, падагульняем, разважаем.
Чалавек і мастацтва.
Ад куль песня беларуская. Легенда.
Народ і песні. Анатоль Грачанікаў.
Песня і казка. Янка Купала.
Музыка-чарадзей. Беларуская народная казка.
Слуцкія паясы. Мікола Чарняўскі.
Шпачыны канфуз. Эдуард Валасевіч.
Паўтараем, падагулъняем, разважаем.
Спіс выкарыстаных крыніц.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Лiтературнае чытанне, 4 класс, Частка 1, Жуковіч М.В., 2018 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-05-30 12:24:42