Беларуская літаратура, 7 клас, Лазарук М.А., Логінава Т.У., Сухава Г.А., 2017


Беларуская літаратура, 7 клас, Лазарук М.А., Логінава Т.У., Сухава Г.А., 2017.

   Пачыпаецца новы навучалыіы год, і вы ўзыходзіце яшчэ на адну прыступку ў вывучэнні літаратуры, а разам з гэтым і ў назнанні жыцця. Чытанне мастацкіх твораў нібы цікавае надарожжа, ноўнае нечаканых сустрэч з незнаёмымі (а часам і знаёмымі) краявідамі, а галоўнае — з вельмі рознымі на характары і наводзінах людзьмі.
Але вывучэнне літаратуры — не проста захапляльнае чытанне, задавальненне цікаўнасці. Гэта яшчэ і перажыванні, і напружаная нраца думкі, якая дапамагае ўзбагаціць уяўленні ира жыццё, глыбей назнаць тое, што адбываецца навокал, ленш зразумець людзей. Гэта адначасова і неабходнасць нранікнуць у таямніцы мастацкай творчасці, у сакрэты пісьменніцкага майстэрства, без чаго наша ўяўленне гіра літаратуру будзе няноўным, неглыбокім, гіавярхоўным.

Беларуская літаратура, 7 клас, Лазарук М.А., Логінава Т.У., Сухава Г.А., 2017


Літаратура — мастацтва слова.
У літаратуры сродкам ства-рэння мастацкіх вобразаў служыць слова, наша мова. 3 даиа-могай слова пісьменнік малюе карціны жыцця, расказвае йра гіадзеі і робіць гэта так, нібыта яны адбываюцца на нашых вачах, нерадае думкі, настроі, пачуцці людзей, быццам бы гэтыя думкі і начуцці нашы ўласныя.

3 данамогай літаратуры можна, застаючыся дома, не толькі иабываць у далёкіх краінах, але і неранесціся ў іншыя часы, гістарычныя энохі, сустрэцца з людзьмі, якія жылі многа стагоддзяў назад, назнаёміцца з імі, паслухаць іх. Побач з героямі літаратурных твораў можна иражыць не адно жыццё, а шмат. I ўсё гэта таму, што літаратура, як і іншыя віды мастацтва, валодае асаблівымі ўласцівасцямі. Нібы казачны чарадзей, яна можа стварыць уражанне санраўднага жыцця, нрымусіць нас иаверыць у тое, нра што расказваецца ў творы, хоць на самай снраве гэтага, магчыма, і не было зусім.

ЗМЕСТ.
Дарагія сямікласнікі!.
ЧАРАДЗЕЙНАЯ СІЛА МАСТАЦТВА (5).
Якуб Колас. У яго быў свет дікавы (Урывак з паэмы «Сымон музыка»)
Янка Купала. Курган.
Пра паэму.
У ВЕРШАХ I Ў ПРОЗЕ (23).
Якуб Колас. Ручэй.
Тарас Хадкевіч. Крынічка (Урывак).
Васіль Быкаў. Незагойная рана.
Васіль Зуёнак «3 вайны сустрэлі мацяркі сыноў.».
Пра пейзаж.
ЗАГАДКАВАЯ КРАІНА ПАЭЗІЯ (47).
Максім Танк. Паэзія.
Пра верйшскладанне.
Максім Багдановіч. Маёвая песня.
Пра гукапіс.
Данута Бічэль. Роднае слова.
Мікола Арочка. Хлеб роднай мовы.
Еўдакія Лось. Дзяўчаты мінулай вайны.
Ніл Гілевіч. Маці.
Пра падтэкст.
Якуб Колас. Дзядзька-кухар (Урывак з паэмы «Новая зямля»).
Пра выразнае чытанне паэтычных твораў.
ЦІКАВАЕ I ЗАХАПЛЯЛЬНАЕ Ў ЗВЫЧАЙНЫМ, ПАЎСЯДЗЁННЫМ. ПРОЗА (77).
Змітрок Бядуля. На Каляды к сыну.
Пра мастацкую дэталь.
Іван Навуменка. Настаўнік чарчэння.
Янка Брыль. Урокі пані Мар’і (Урывак з аповесці «Сірочы хлеб»).
Пра аповед, апісанне, дыялог.
Уладзімір Шыцік. Лісцік серабрыстай таполі.
Мікола Лупсякоў. Мэры Кэт.
ПАЭЗІЯ Ў ПРОЗЕ I ПРОЗА Ў ПАЭЗII (161).
Змітрок Бядуля. Шчасце не ў золаце.
Максім Танк. Дрэвы паміраюць.
Алесь Разанаў. «У парку.».
МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА, ПУБЛІЦЫСТЫКА I НАВУКА (167).
Цётка. Шануйце роднае слова!.
Уладзімір Караткевіч. Зямля пад белымі крыламі (Скарочана).
Зямля мая беларуская.
Вёска, о родная вёска мая!.
Просім у хату, госцейкі нашы!.
Хлеб і да хлеба.
Каля хаты ў садочку.
Людзі зямлі беларускай.
На сумежжы з ниву кай.
Знешняя небяспека ў першай палове ХП1 ст. (3 вучэбнага дапа можніка па гісторыі Беларусі).
Леанід Дайнека. Меч князя Вячкі (Урывак з романа).
Уладзімір Караткевіч. Б ал ад а пра Вячку, князя людзей простых.
Пра баладу.
Слоўнік літаратуразнаўчых тэрмінаў.
Спіс выкарыстаных крыніц.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Беларуская літаратура, 7 клас, Лазарук М.А., Логінава Т.У., Сухава Г.А., 2017 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-06-20 18:43:52