Лазарук

Беларуская літаратура, 7 клас, Лазарук М.А., Логінава Т.У., Сухава Г.А., 2017

Беларуская літаратура, 7 клас, Лазарук М.А., Логінава Т.У., Сухава Г.А., 2017.

   Пачыпаецца новы навучалыіы год, і вы ўзыходзіце яшчэ на адну прыступку ў вывучэнні літаратуры, а разам з гэтым і ў назнанні жыцця. Чытанне мастацкіх твораў нібы цікавае надарожжа, ноўнае нечаканых сустрэч з незнаёмымі (а часам і знаёмымі) краявідамі, а галоўнае — з вельмі рознымі на характары і наводзінах людзьмі.
Але вывучэнне літаратуры — не проста захапляльнае чытанне, задавальненне цікаўнасці. Гэта яшчэ і перажыванні, і напружаная нраца думкі, якая дапамагае ўзбагаціць уяўленні ира жыццё, глыбей назнаць тое, што адбываецца навокал, ленш зразумець людзей. Гэта адначасова і неабходнасць нранікнуць у таямніцы мастацкай творчасці, у сакрэты пісьменніцкага майстэрства, без чаго наша ўяўленне гіра літаратуру будзе няноўным, неглыбокім, гіавярхоўным.

Беларуская літаратура, 7 клас, Лазарук М.А., Логінава Т.У., Сухава Г.А., 2017
Скачать и читать Беларуская літаратура, 7 клас, Лазарук М.А., Логінава Т.У., Сухава Г.А., 2017
 

Беларуская літаратура, 8 класс, Лазарук М.А., Русілка В.І., Слесарава І.М., Рэпенка І.У., 2018

Беларуская літаратура, 8 класс, Лазарук М.А., Русілка В.І., Слесарава І.М., Рэпенка І.У., 2018.

   Наша пазнанне літаратуры працягваецца... Вы даведаліся пра асаблівасці літаратуры як мастацтва, пра яе месца сярод іншых відаў мастацкай творчасці. Вы таксама мелі магчымасць параўнаць творы мастацкай літаратуры і публіцыстыкі, мастацкай літаратуры і навукі (гісторыі) і зразумець, што іх аўтары карыстаюцца словам, сродкамі мовы, але робяць гэта па-свойму, так, як дыктуюць законы таго ці іншага віду мастацтва ці пэўнай галіны навукі. Вам несумненна запомніліся творы пра герояў, якіх прырода надзяліла незвычайнымі здольнасцямі — талентам. Менавіта з такіх людзей і вырастаюць стваральнікі мастацтва: кампазітары, пісьмен нікі, артысты.

Беларуская літаратура, 8 класс, Лазарук М.А., Русілка В.І., Слесарава І.М., Рэпенка І.У., 2018
Скачать и читать Беларуская літаратура, 8 класс, Лазарук М.А., Русілка В.І., Слесарава І.М., Рэпенка І.У., 2018