Информатика, Гаюров Х.Ш., Самеев М.М., 2013

Информатика, Гаюров Х.Ш., Самеев М.М., 2013.

   Дар китоби мазкур асосҳои категорияи маводҳои тацҳизотй ва барномавии техникой ҳиеоббарор таҳлил гардидааст. Ҳамчунин базой равандҳои сохтори архитектурой системой ҳисобборори питон дода шудааст. Асосҳои методии рованди алоқомондии иттилоотй, додошудоҳо во усулҳо таъмин гардидааст. Маводҳои асосии қабул ва усули барномасозй дида баромада шудааст.
Китоби мазкур борои донишчуёни макотиби олие, ки технологияи иттилоотиро дар чаҳорчўбаи фанни Информатика меомўзанд, омўзгорон, муассисаҳои низоми та км ил и ихтисос ва шахсони алоҳидае, ки техникой ҳисоббароро мустақилоиа меомўзанд, нигаронида шудааст.

Информатика, Гаюров Х.Ш., Самеев М.М., 2013


Информатсия дар чахони моддй (материали).
Сигналҳо ва додашудаҳо.
Мо дар муҳити чахони моддй хаёт ба сар мебарем. Ҳамаи чизҳое, ки моро ихота намудааст ва бо он ҳар рўз бар мехўрем, ин ба чисми физики ва ё майдони физики таалуқцошта мебошанд. Аз курен физикам мактабй мо хуб мелонем, ки ҳолати мутлақи оромй чой надорад ва объектхои физикй дар ҳолати ҳаракати номунтазам ва тағйирёбй қарор дошта бо иваз намудани энергия ва ё гузариш аз як шакл ба шакли дигар ҳамроҳй карла мешаванл. Ҳамаи намулҳои энергияивазиамой бо пайлошавии сигналҳо интикол карла мешаванд, яъне ҳамаи сигналҳо бо асоси худ табиати энергияи моллиро лоро мебошанд.

Ҳангоми таъсири байниҳамдигарии сигналҳо бо чисмҳои физикй дар охир, ҳолати тагйирёбии муайян ба вучуд меояд, яъне инро холисаи бақайдгирии сигпалҳо меноманл. Чунин тагирёбиро метавон мушохида намуд, чен кард ва ё ба маънои лигар кайд намудан, ки ҳангоми он сигналхои нав ба вучуд меоянд, яъне маълумотхо хосил мешавад.

МУНДАРИЧА.
Муқаддима.
Боби 1. Информатсия ва Информатика.
1.1. Информатсия дар чахони материалй.
1.2. Фахмишхо оид ба информатсия.
1.3. Ягонагии диалектикаи додашудахо ва  методхо дар раванди информатсионй.
1.4. Ҳолатҳои информатсионй.
1.5. Маълумотҳо.
1.6. Ба рамздарории маълумотхои рамзи дуидошта.
1.7. Барамздарории бутун ва ададхои хакикй.
1.8. Системаи универсалии барамзгирии маълумотхои матнй.
1.9. Ба рамздарории информатсияи овозй.
1.10. Сохтори хаттй (рўйхати маълумотҳо, маълумотхои векторй).
1.11. Сохтори таблитсавй (таблитсаи додашудахо, матритсаи додашудахо).
1.12. Сохтори зинагии (иерархй) маълумот.
1.13. Ботартибии сохтори маълумот.
1.14. Файлхо ва сохтори файлй.
1.15. Маълумотхо оиди сохтори файлй.
1.16. Информатика.
1.17. Сарчашма ва мафҳумҳо оиди информатика.
Боби 2. Техникам хисоббарор.
2.1. Таърихи ташаккулёбии маводҳои техникаи ҳисоббарор.
2.2. Манбаъҳои аввалини механики.
2.3. Манбаъхои аввалини математики.
2.4. Методҳои таснифотии компутерҳо.
2.5. Мини - МЭҲ.
2.5. Компутерхои Фарди (КФ).
2.6. Намудҳои тигари таснифоти компутерхо.
2.7. Сафи системахои хисоббарорй.
2.8. Таъминоти барномавй.
2.9. Таснифоти мавотии барномахои амалй.
Боби 3. Механизмхои компутерхои фарди.
3.1. Тачхизотхои базавии конфигуратсионии компутерхои фарди.
3.2. Механизмхои цохилии системаи блок.
3.3.Системаҳое. ки тар платай моцарй чойгир шудаанд.
3.4. Тачхизотхои периферий компютерхои фартй.
Дарси амалй.
Боби 4. Муқаддимаи графики компютерй.
4.1. Фаҳмишҳои асосии маълумотҳои графики.
4.2. Графикаи растровй.
4.3. Графикаи векторй.
4.4. Асосҳои математики графикаи векторй.
4.5. Графикаи фракталй.
4.6. Муҳити барномавии коркарди графикаи сеченака.
4.7. Пешниходи маълумотҳои графикй.
4.8. Фаҳмиши рангҳо.
4.9. Услубҳои мунцаричаи ранг.
4.10. Модели рангаи СIЕ Lаb.
4.11. Политраи ранга.
4.12. Машгулияти амалй.
Адабиётхо.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Информатика, Гаюров Х.Ш., Самеев М.М., 2013 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2021-10-25 23:18:17