Математика, 11 класс, 1 бөлүк, Мирзаахмедов М.А., Исмаилов Ш.Н., Аманов А.К., 2018


Математика, 11 класс, 1 бөлүк, Мирзаахмедов М.А., Исмаилов Ш.Н., Аманов А.К., 2018.

Учебник по математике для 11 класса на киргизском языке.
 
Фрагмент из книги:
Эки өзгөрүүчү чоңдуктардын бири-бирине болгон байланышы сызыктуу функция көрүнүшүндө болсо,бул чоңдуктардын катышы туруктуу сан болот.
Эки өзгөрүүчү чоңдуктардын бири-бирине болгон байланышы сызыктуу функция көрүнүшүндө болбосо, биз бул өзгөрүүчү чоңдук-тардын берилген аралыктагы орточо катышын таба алабыз. Эгерде аралык ар түрдүү алынса, эсептелген орточо катыштар да ар түрдүү болот.

Математика, 11 класс, 1 бөлүк, Мирзаахмедов М.А., Исмаилов Ш.Н., Аманов А.К., 2018


Экономикалык моделдер.
Талап жана сунуш экономиканын фунда-менталдык негизги түшүнүктөрүнөн бири болуп эсептелет.
Талап (товарлар жана кызматтарга талап) — кардар, керектөөчүнүн базардагы белгилүү товарларды, азыктарды сатып алуу каалосу; базарга чыккан жана акча мүмкүнчүлүктөрү менен камсыздалган каражаттар.

Талап өлчөмүнүн өзгөрүшүнө бир нече факторлор таасир кылат. Алардын арасында эң белгилүүсү нарк фактору болуп эсептелет. Товардын наркынын төмөндөшү сатып алына турган товардын өлчөмүнүн өсүшү жана тескерисинче ,нарктын жогорулушы сатып алуу өлчөмүнүн азайышына алып келет.

Сунуш — белгилүү убакытта жана белгилүү нарктар менен базарга чыгарылган жана чыгарылышы мүмкүн болгон товарлар жана кызматтар өлчөмү менен туюнтулат; сунуш - иштеп чыгаруучу (сатуучу)лардын өз товарларын базарга сатууга болгон тилеги. Базарда товар наркы менен анын сунуш өлчөмү ортосунда өз ара байланыш бар: нарк канчалык жогору болсо, башка шарттар өзгөрбөгөн учурда, сатуу үчүн көбүрөөк товар сунушталат, же болбосо тескерисинче, нарк төмөндөшү менен сунуш көлөмү кыскарат.

МАЗМУНУ.
I ГЛАВА. МЕЙКИНДИКТЕГИ КООРДИНАТАЛАР СИСТЕМАСЫ ЖАНА ВЕКТОРЛОР.
1. Мейкиндиктеги декарттык координаталар системасы.
2. Мейкиндикте векторлор жана алардын үстүндө аткарылуучу амалдар.
3. Мейкиндиктеги алмаштыруулар жана окшоштук.
4. Главаны кайталоого карата практикалык масел ел ер.
II ГЛАВА. ПРИЗМА ЖАНА ЦИЛИНДР.
5. Көп грандуу бурчтар жана көп грандыктар.
6. Призма жана анын бети.
7. Призманын көлөмү.
8. Цилиндрдин бети жана көлөмү.
9. Главаны кайталоого карата практикалык маселелер.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Математика, 11 класс, 1 бөлүк, Мирзаахмедов М.А., Исмаилов Ш.Н., Аманов А.К., 2018 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-06-23 23:14:45