Bizi gurşaýan älem, 1 synp, Grigorýans A.G., 2015

Bizi gurşaýan älem, 1 synp, Grigorýans A.G., 2015.

Учебник по окружающему миру для 1 класса на туркменском языке.

Фрагмент из книги:
Biziň watanymyz - Özbegistan. Onuň tebigaty örän gözel. Özbegistanda baglar, ekin meýdanlary we ýaýlaglar köp. Derýalar dolup akýar. Dag eteklerinde tokaýlar bar.
Özbegistanda çöller hem bar. Çölleriň bir bölegi özleşdirilendir. Ol ýerlerde pagta, bugdaý ekilýär. Baglarda dürli hili miweler, meýdanlarda pagta, gök önümler, şirin-şeker gawun we garpyzlar ýetişdirilýär. Ýaýlaglarda goýun-guzular, mallar bakylýar.

Bizi gurşaýan älem, 1 synp, Grigorýans A.G., 2015


SALAM, TOMUS!
lýun, iýul, awgust - tomus aýlary. Ýurdumyzda tomus örän yssy bolýar.
Baglardaky miweler bişýär. Gawungarpyzlar ýetişýär. Meýdanlardaky bugdaý we gök önümleri daýhanlar ýygyp alýarlar. Biz ata-enemize bagdaky miweleri ýygmaga kömek berýäris. Peýdaly zähmetden soň oňatja dynç alýarys.

Biz tomusky dynç alşa çykýarys. Dynç alyşda dostlarymyz bilen oýnaýarys. Howuz we ýapda suwa düşeris. Çagalaryň dynç alyş mesgenlerinde dynç alarys. Ol ýerde wagtymyzy gyzykly geçireris. Tebigata syýahat ederis. Sport ýaryşlaryna gatnaşarys. Gyzykly kitaplary okarys.

MAZMUNY.
Men we meni gurşaýan älem.
Biziň mekdebimiz.
Biziň mähellämiz.
Köçede ýöremegiň kadalary.
Okuwçynyň gün tertibi.
Şahsy gigiýena.
Gün.
Ýylyň pasyllary.
Güýzde ösümlükleriň ýaşaýşy.
Adamlaryň güýzdäki zähmeti.
Ösümlikler älemi.
Ösümligiň bölekleri.
Gülzar.
Otag ösümlikleri.
Öý haýwanlary we guşlary.
Ýabany haýwanlar.
Guşlar.
Mör-möjekler.
Gyş.
Täze ýyl.
Biziň peýdalanýan enjamlarymyz.
Aşhanada.
Elektrik enjamlar.
Kompýuter.
Biz Özbegistanda ýaşaýarys.
Suw — ýaşaýyş çeşmesidir.
Miweleri gaýnadylan suwda ýuwup iýiň.
Bahar.
Guşlar — biziň dostumyz.
Adamlaryň bahardaky zähmeti.
Nowruz baýramy.
Obamyzyň tebigaty.
Biziň bagymyz.
Biz we tebigat.
Janly burç.
Ýaşyl dermanhana.
Salam, tomus!.
Adamlaryň tomusky işleri.
Tebigat, hyýal, döredijilik.
Şulary bilmek gerek!.
Ýatda saklaň!.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Bizi gurşaýan älem, 1 synp, Grigorýans A.G., 2015 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-04-22 00:09:50